študijskega primera

Andrej Kejžar

Kmetija Vrhovc (SI)

Srečko Trbižan

Kmetija Trbižan (SI)

Gregor Gomol

Kmetija Gomol (SI)

Rosa Rodríguez

Caprinatura SL (ES)

Ignacio Néstares Rincón

Kmetija družine Nestares (ES)

Polona Karničar

The Šenk Farm (SI)

Christian Crone

Kmetija Crone (DE)

Thomas Schumacher

Kmetija Haetteli (DE)

Martin Bagar

Farm Etelka (SK)

Matthias Schneider

Graditz Kmetija (DE)

Viera Marekova & Pavel Marek

Marekov Dvor (SK)

Dávid Turčáni

Včelí kRaj (SK)

Zuzana Homolová

Farma AFRA Odorica (SK)

Kmetija Vrhovc

Kmetija Vrhovc

Vas Davča se nahaja v predalpskem hribovju zahodne Slovenije, na nadmorski višini 850-1000 metrov. Gre za več kot 3000 hektarov veliko območje. Gre za najbolj razpotegnjeno vas v Sloveniji, saj so hiše razpršene  v zračni razdalji do 10 kilometrov. Naselbina vključuje osamele kmetije z lastniško enovitimi posestvi. Področje je bilo naseljeno že v 16. stoletju. Zdaj tu živi okrog 300 prebivalcev. Njihovo število ostaja stanovitno.

Leta 1960 je bila vzpostavljena cestna povezava z dolino. Zaradi poplav  je bilo to področje v preteklosti često povsem odrezano od sveta. Poleg Davče je zdaj tudi priljubljeno smučarsko središče.

Bio-Saalberghof Berghaus

Bio-Saalberghof Berghaus

Bio-Saalberghof Rasmus Berghaus je bila v letu 2008  v Nemčiji nagrajenec - zmagovalec na natečaju "Kmetijstvo ustvarja kulturno krajino". Vse živali na kmetiji redijo po ekoloških standardih.

Bio-Saalberghof je certificirana ekološka kmetija z evropskim znakom in je od leta 2014 članica organizacije za ekološko kmetijstvo "Biokreis".

Poleg goveda se redijo  piščanci, race in prašiči. Paša je pomembna sestavina za kakovost mesa pasme rdečega Höhenvieha.

Izdelki so neposredno dostavljeni interni pekarni, ki je delno v lasti družine.

Podjetje temelji na prepričljivem in preglednem sistemu trajnosti, regionalnosti, dobrobiti živali in skrbi za ekološko kakovost.

Kmetija Haetteli

Kmetija Haetteli

Kmetija Haettelihof pod vodstvom gospoda Schumacherja je zaklad na robu mesta Constance z Demeter certifikatom, ki redi krave dojilje, ima zbirko divjega sadja, nekaj koz, nekaj piščancev in ovac. Kmetija ponuja ljudem možnost, da se preprosto prepustijo vsem svojim čutom. Ta ponudba je namenjena šolskim razredom in vrtcem. Tudi kupci - ki imajo na voljo odlično meso – se srečujejo z idejo, kakšna naj bo povezava med  kmetijstvom, krajino in živinorejo..

Gospod Schumacher in gospa Paluch sta se s kmetovanjem začela ljubiteljsko ukvarjati leta 2000 s štirimi kravami. Kmetovanja sta se lotila s strastjo in kmalu je preraslo v življenjski projekt za ohranjanje živalskih vrst, pedagoškimi ponudbami, ohranjanjem krajine in naravovarstvom.

The Šenk Farm

The Šenk Farm

Kmetija se nahaja v tipičnem alpskem okolju Kamniško Savinjskih Alp  na področju, ki meji z Avstrijo, na nadmorski višini 900 metrov. Zaradi višine, reliefa in alpske klime na kmetijskih področjih prevladujejo travišča in pašniki, namenjeni paši živine z okoliških kmetij.  S tega področja izhaja sorta jezersko-solčavske ovce. Poleg tega je gozdarstvo še vedno zelo pomembna, tradicionalna kmetijska panoga regije. Značilnost tega področja so razpršena naselja z neodvisnimi kmetijami. Zelo pomembna dejavnost je turizem. V prejšnjih desetletjih je ta sicer nekoliko nazadoval, a v zadnjem času postaja vse bolj pomemben. Ena od pomembnih točk oživljanja turizma je kmetija Šenk, ki jo je pred nekaj leti popolnoma obnovil mlad par.

Marijan Bavcon Farm

Marijan Bavcon Farm

Mesto Cerkno se nahaja na zahodu Slovenije, in sicer ob stičišču predalpskih dolin, obkroženih s strmimi gozdnimi pobočji na višini 324 metrov nadmorske višine. Občina ima kakšnih 4700 prebivalcev, kar pomeni 36 na kvadratni kilometer. Kmetijstvo ni najpomembnejša gospodarska panoga. Na področju deluje nekaj uspešnih podjetij, v zadnjem obdobju pa je vse več turizma. Imajo hotel s kopališčem, v bližnji okolici pa je tudi nekaj zanimivih turističnih točk. To področje se lahko pohvali z dolgo tradicijo čipkarstva in uveljavljeno pustno maškarado. Okoliška naselja se osredotočena na bližnjih pobočjih ali v širših predelih dolin, kjer so kmetije, vključene v živinorejsko in gozdarsko dejavnost. Člani teh kmetij se s temi dejavnostmi ne morejo v celoti preživljati. Poskušajo vključevati tudi turistično dejavnost, in to zlasti s predstavitvami lokalnih znamk nekaterih tipičnih proizvodov s tega območja.

Farm Etelka

Farm Etelka

Kmetija Etelka se nahaja v bližini vasi Prašník, na zahodu Slovaške. G. Martin Bagar, lastnik družinske kmetije, dela na kmetiji, posluje na področju gradbeništva insodeluje vtelevizijski oddaji »Kmetija«, kjer je osrednja oseba. Kmetija Etelka je postala priljubljena na Slovaškem zahvaljujoč oddajiin trenutno privablja številne obiskovalce ne samo iz regije, ampak tudi iz tujine. Glavne kmetijske dejavnosti vključujejo rejo živali - koze, krave (Jersey pasme), prašiče (Mangalica) in proizvodiiz kozjega mleka: mleko, jogurt, sir, skutain mleko Jersey.

Farm of Joseph Lehmenkühler

Farm of Joseph Lehmenkühler

Podjetje temelji na tesnem že 25 letnem sodelovanju v skupni družbi z drugim kmetom (Lehmenkühler Rotgeri GbR). Njuno skupno delovanje je rezultat regionalne delovne skupine kmetov. Še pred tem je bil kmet vključen v različne vrste sodelovanja. Skupna nabava kmetijske mehanizacije, skupno spravilo pridelkov, podjetniško sodelovanje, ki je bilo v skupini vedno prisotno. V letu 2014 sta se sinova obeh direktorjev zaposlila v družbi Lehmenkühler Rotgeri GbR. Podjetje deluje v naslednjih poslovnih segmentih: poljedelstvo, prašičereja in bioplin. Danes se obdeluje okrog 180 ha kmetijskih površin. Parcele že deset let intenzivno obdelujeta oba partnerja: g. Lehmennkühler in g. Rotgeri - da bi dosegla optimalne donose in obseg pridelave. Obstajajo pa površine, ki so bile izvzete iz obdelave, ker so težko dostopne ali iz drugih obdelovalnih razlogov,, in so jih prepustili naravnim obnovitvenim procesom, v okviru obstoječih programov financiranja.

 

Včelí kRaj

Včelí kRaj

 Včelí kRaj - izobraževalni center se nahaja v bližini vasi Kokava nad Rimaviciou, v dolini Liešnica v Stolicah (osrednja Slovaška). Projekt Včelí kRaj se je začel leta 2013 kot projekt civilnega združenja kRaj. Čebeljnaki privabljajo obiskovalce, ki jih zanima čebelarstvo v mirnem in čistem okolju tradicionalne kmetije. Čebelar ponuja tudi apiterapijo. Tradicionalne ljudske stavbe prispevajo k podeželskemu značaju čebelnjaka in nove večnamenske konstrukcije predstavljajo inovativne koncepte. 

Kmetija Gomol

Kmetija Gomol

Kmetija se nahaja v jugozahodnem delu Slovenije, na kraškem področju kočevske regije. Njena značilnost so gozdovi z veliko divjadi, v kar se vključuje tudi populacija rjavega medveda. Prevladuje kontinentalna klima s sušnimi obdobji in pomanjkanjem vode v poletnih mesecih. V preteklosti je bilo to področje poseljeno z nemško manjšino, ki je migrirala v času druge svetovne vojne. V sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja so poskušali to območje revitalizirati. To je tudi čas nastanka te kmetije. Gre za ekonomsko slabše razvito območje, ki ga ljudje zapuščajo, ob čemer se zmanjšuje tudi kmetijska dejavnost.

 

Marekov Dvor

Marekov Dvor

Družinska kmetija Marekov Dvor se nahaja v bližini vasi Drábsko, v delu Sedmáka, v Veporskih gorah, okoli 1000 metrov nadmorske višine, v osrednji Slovaški. Družina Marekovci ima šest članov, od tega tri na kmetiji. Nudijo nastanitve - gostje lahko neposredno sodelujejo pri delih na kmetiji.Je izjemno zanimivo ne le za domače, ampak tudi za tuje obiskovalce. Kmetija ponuja tipični slovaški kmetijski agroturizem, ki je na Slovaškem še vedno zelo redek. Obiskovalci lahko uživajo tudi jahanje konj in konjski trening (v sodelovanju z nevladno organizacijo Vydre Čierny Balog) 

Kmetija Crone

Kmetija Crone

Kmetija Crone leži ob cesti L 655 med Werdohl (18.000 prebivalcev) in Lüdenscheid (75.000 prebivalcev). Kmetija je udeleženka projekta "Kmetijstvo na dotik" in deluje v skladu z načeli integrirane rastlinske proizvodnje.

Družinska kmetija Crone vzdržuje travniške sadovnjake, živo mejo in pasove poljskega cvetja. Prispeva k ohranjanju kulturne krajine in ponuja poleg možnosti, da jih obiščete v okviru neposredne prodaje, vsakoletno celovito izobraževanje in informiranje skupaj z naravovarstvenim centrom Märkischer Kreis: Festival Sauerland jabolko.

Graditz Kmetija

Graditz Kmetija

Podjetje temelji na edinstvenem konceptu prireje zdravega in naravnega govejega mesa, ki združuje pašo konj in Hereford pasme govedi na pašnikih kobilarne Graditz gospoda Schneiderja. Ker konji pasejo zelo selektivno, paša goved pripomore k optimalni izkoriščenosti pašnika. S to kombinacijo se ohranja ustrezna biotska raznovrstnost in struktura  delno več kot 300 let starega travišča.

Paša konj in goveda pozitivno vpliva na biotsko raznovrstnost žuželk in rastlin. Zato so pašniki v Graditzu zelo raznoliki: 81% trav (najmanj 9 vrst) 14,6% zelišč (najmanj 17 vrst) in 4% detelj (vsaj 2 vrst). Na ta način je zagotovljena krmna baza za celoletno oskrbo.

Podjetje temelji na trajnostni rabi virov, lokalnem delovanju in  ohranjanju vrst.

 

Caprinatura SL

Caprinatura SL

​​​​​Študijski primer je živinorejska kmetija s kozjerejo v Murcia-Granada z ekološkim certifikatom, ki se nahaja na obsežnih pašnikih v bližini reke Guadalquivir. Poleg živinorejske dejavnosti so razvili tudi druge povezane večnamenske dejavnosti, kot so proizvodnja sira z lastno blagovno znamko Caprinatura in neposredno prodajo na lastni tržnici. Povezani so tudi z usposabljanjem, omogočajo pripravništvo za študente s tega področja.

 

BioLiebert – ekološka kmetija družine Liebert

BioLiebert – ekološka kmetija družine Liebert

Na ekološki kmetiji družine Liebert se vse vrti okrog črede koz v Geratshofenu. Kmetovalci so se odločili, da živali predstavijo na nov način, saj koze v Nemčiji še vedno veljajo za eksotične živali.

BioLiebert je ekološko podjetje, kjer predstavijo rejo koz. Za kmetovalce sta pomembna preglednost in krepitev zavesti . Reja koz nosi označbo regionalne in ekološke proizvodnje.

 

Kmetija Trbižan

Kmetija Trbižan

Kmetija se nahaja na območju tradicionalnih vinorodnih ozemelj na zahodu Slovenije, nad vipavsko dolino blizu Ajdovščine. Dolino zaznamuje klimatski vpliv Mediterana, ki prihaja iz sosednje Italije, s področja Padske nižine. Poleg vinogradništva se tu kmetje ukvarjajo tudi s sadjarstvom in zelenjadarstvom, vse pomembnejši pa postaja tudi turizem. Značilnost te krajine so vinogradi in tipična primorska arhitektura z gradnjo iz kamna. Poleg kmetijstva je razvita tudi večfunkcijska dejavnost, nekateri družinski člani pa si najdejo zaposlitve izven kmetijske dejavnosti tudi v dolini.

Inmaculada Jiménez - čebelarka

Inmaculada Jiménez - čebelarka

Inmaculada Jiménez je čebelarka, ki je v letu 2013 začela s petimi panji, leta 2015, ko je dobila pomoč za vključitev v kmetijsko podjetje,  pa nadaljevala z dodatnimi dejavnostmi na področju čebelarstva. Ukvarja se s pridobivanjem  medu, čebeljega cvetnega prahu in do neke mere tudi propolisa. Rada bi se naučila tudi pridobivanja matičnega mlečka, a postopek je precej zapleten. Veliko svojega časa posveča prodaji svojih izdelkov. Izvaja tudi sezonske selitve panjev, ker nekateri kmetje izražajo potrebe po prisotnosti čebel, ki naj okrepi opraševanje njihovih rastlin. S svojo dejavnostjo prehaja v ekološki način delovanja, kar v čebelarstvu traja kakšno leto. Nenazadnje pa izvaja tudi začetne tečaje čebelarstva. 

Kmetija družine Nestares

Kmetija družine Nestares

Družina Nestares ima v lasti kmetijo z vinogradi in nasadi mandljevcev. Z  letom 2005 so začeli proces preoblikovanja in se usmerili v proizvodnjo kakovostnih vin, prilagojenih zahtevam trga, z ekološko pridelavo grozdja in ponujajo izkušnje, povezane z vinskim turizmom. Kmetija se nahaja v hribovitem območju v okolici Granade, kjer so možnosti za razvoj vinogradništva in turizma.

Kmetija Jesusa Villene

Kmetija Jesusa Villene

Nahajamo se na področju Vélez Málage z mikroklimo in zmernimi temperaturami tekom celotnega leta, kar omogoča pridelavo subtropskih pridelkov. Ekonomski interes za pridelavo dragega avokada je dobro izhodišče za razcvet tovrstnih plantaž po vsej Axarquiji, to pa dejansko vodi k preoblikovanju značilnih strmih pobočij obalne krajine. Na omenjeni kmetiji se je pri vodenju uveljavil ekološki princip, kar je med pridelovalci tega področja redkost. Ob Jesusovem prepričanju o pomembnosti ekoloških vrednot, varovanja okolja in potrebi po izboljšanju kakovosti prsti je prav njegova kmetija primer, ki je lahko zgled drugim.

Farma pod Melichovou skalou

Farma pod Melichovou skalou

Kmetija "Farma pod Melichovou skalou" se nahaja pod pečino Melichove skale v kraju Skliarovo v bližini mesta Detva, v južnem Podpoľanie, osrednji Slovaški. Družina Vágner se je preselila sem leta 2005 in od takrat posluje v agroturizmu in pridelavi mleka. Njihovo vsakodnevno delo pomeni skrb za krajino in proizvodnjo visoko kakovostnih kmetijskih proizvodov. Družina je ponosna na ta pristop. Tradicionalno kmetijska pokrajina poleg privlačnega videza ponuja tudi možnost nabiranja zdravilnih rastlin in sadja. Bližnje zaščiteno območje je zanimivo zaradi skalnih pečin in gozdnih sestavov.

Farma AFRA Odorica

Farma AFRA Odorica

Odorica - majhna ekokmetija leži v trikotniku med kraji Levoča, Levočske Luky in Spišsky Hrhov v hribovju Medvedie, poleg mesta Levoča (UNESCO). Gospa Zuzana Homolova je že tretja generacija, ki se ukvarja s pridelavo in predelavo zelišč. Ime AFRA ne vključuje le imena ustanovitelja Andreya Franka, ampak tudi ponazarja namen kmetije: "Alternativna Fitologija rastlinskih Adaptogenov".Ostale dejavnosti kmetije vključujejo proizvodnjo in prodajo svežih domačih pridelkov.

Esteban Moya, a farmer from Torres, province of Jaén

Esteban Moya, a farmer from Torres, province of Jaén

Esteban Moya je kmet iz Torresa, province Jaén, ki 100% svojega časa preživi zunaj na kmetijskih površinah. Je lastnik manjših oljčnih nasadov, češenj in mandljev. Njegove površine so v naravnem parku Sierra Mágina, ki ima certifikat zaščitene označbe porekla. Vsa nova zemljišča se uporabljajo za ekološko pridelavo. Nasadi se večinoma nahajajo na pobočjih. Kmet na različne neposredne načine prodaja svoje ekološke proizvode.