VÝSTUP O2: PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Predpokladáme, že vzdelávanie založené na reálnych úspešných skúsenostiach je vysoko efektívne a motivujúce, a to zvlášť pre dospelých účastníkoch školení. Z tohto dôvodu bude ďalším prvkom tréningového vzdelávacieho systému súbor prípadových štúdií s najlepšími praktickými príkladmi z oblasti multifunkčného / udržateľného poľnohospodárstva, ktorú majú za cieľ udržiavanie a zlepšovanie kvality európskych poľnohospodárskych krajín.

Hlavné aktivity vo výstupe 2 sú:

  • O2/A1. Na základe výsledkov z pracovného balíka WP1 budú partneri definovať minimálne kritériá a parametre najlepších príkladov z praxe vyplývajúce z prípadových štúdií;
  • O2/A2. Prvý dotazník pre farmárov zahŕňajúci minimálne kritériá a profesionálne zručnosti propagátorov skúseností z multifunkčného / udržateľného poľnohospodárstva a udržiavania / zlepšenia kvality európskych poľnohospodárskych krajín s cieľom zosumarizovať prvú skupinu možných najlepších skúseností;
  • O2/A3. Vyplnené dotazníky budú partnermi analyzované a vybrané budú najlepšie príklady (celkovo 5-10 prípadových štúdií na každú krajinu okrem Belgicka);
  • O2/A4. Druhý dotazník bude vytvorený za účelom hlbšej analýzy najlepších príkladov z praxe a za účelom získania potrebných údajov na editáciu prípadových štúdií. Pre získanie dát je potrebné, aby partneri viedli rozhovory s propagátormi osobne;
  • O2/A5. Partneri zadefinujú štruktúru prípadových štúdií a začlenia do nej minimálne nasledovné časti: úvod; profil a kompetencie propagátora; základné údaje; predchádzajúca situácia; skúsenosti s multifunkčným / udržateľným poľnohospodárstvom, ktoré prispieva k udržiavaniu a zlepšovaniu kvality európskych poľnohospodárskych krajín; výsledky; otázky a úvahy, doporučené školenia;
  • O2/A6. Rozpracovanie beta verzie prípadových štúdií.