REZULTAT O1: FEAL POROČILO O TRENUTNEM STANJU

Rezultat 1 bo vseboval splošen pregled o večnamenskih kmetijskih praksah in EKK, ter bo poudaril pomen teh praks za trajnost podeželskih območij. Namen poročila bo predstavitev teh tem in drugih elementov programa usposabljanja ter predstavitev zgodovinskih in statističnih podatkov ter splošnega koncepta v povezavi z EKK.

Glavne aktivnosti, povezane z DS1 ter razvojem rezultata O1, so sledeče:

O1/A1: PODATKOVNA BAZA NEPOSREDNIH UPRAVIČENCEV

  • Vse udeležene države, razen Belgije, bodo pripravile izbor udeležencev, ki bodo sodelovali v programu usposabljanja, z namenom zgodnje udeležbe v projektu ter testiranja beta verzije pripravljenih gradiv za usposabljanje.

O1/A2: DELAVNICA (WORKSHOP)

  • Partnerji pripravijo in sodelujejo v delavnici, kjer se pripravi prva analiza konteksta na evropski, nacionalni in lokalni ravni.

O1/A3 & A4: RAZISKOVALNI PRISTOP

  • Oblikovanje raziskovalnega pristopa za izvedbo analize o trenutnem stanju. Poglobljena analiza o trenutnem stanju se pripravi s pomočjo strokovanjakov in deležnikov, ki ne pripadajo projektnem konzorciju.

O1/A5: NACIONALNO POROČILO

  • Priprava Nacionalnih poročilo (NP)o trenutnem stanju večnamenskega/ trajnostnega kmetijstva v odnosu do evropske kulturne krajine.

O1/A6: POVZETEK POROČIL

  • Urejanje Skupnega Poročila (SP).