REZULTAT O2: ŠTUDIJE PRIMEROV

Menimo, da je učenje, ki temelji na resničnih uspešnih izkušnjah zelo učinkovito in spodbudno, še posebej, ko gre za poučevanje odraslih učencev. Iz tega razloga bo drugi del našega programa usposabljanja namenjen zbiranju primerov dobrih praks – študij primera, ki se nanašajo na predstavitev storitev večnamenskega trajnostnega kmetijstva in njihov doprinos k ohranjanju in izboljševanju EKK.

Glavne aktivnosti za razvoj Rezultata 2 so:

  • O2/A1. Izhajajoč iz rezultatov prejšnjega DP1, bodo partnerji opredelili minimalne kriterije in parametre za izbor najboljših praks, ki bodo obravnavane v študijah primerov;
  • O2/A2. Prvi vprašalnik, ki zajema minimalne kriterije in strokovne kompetence promotorjev trajnostnih / večnamenskih kmetijskih praks za vzdrževanje in izboljšanje EKK, bodo razdeljeni s strani partnerjev, z namenom pridobiti prvi izbor možnih najboljših praks;
  • O2/A3. Partnerji bodo analizirali izpolnjene vprašalnike in naredili izbor praks, ki bodo obravnavane v študijah primerov. Skupno število izbranih in obravnavnih primerov bo 5 - 10 na vsako državo, z izjemo Belgije;
  • O2/A4. naslednji pripravljeni vprašalnik bo namenjen poglobljeni analizi primera dobre prakse ter pridobitvi vseh potrebnih informacij za končno urejanje študije primerov. Partnerji bodo izvedli osebne intervjuje s promotorji, z namenom zbiranja teh informacij;
  • O2/A5. Partnerji bodo opredelili strukturo študije primerov in bo vključevala najmanj naslednje informacije: uvod, profil in kompetence, podatke o stanju pred in po vpeljavi večnamenskih kmetijskih praks, izkušnje s področja večnamenskega kmetijstva v povezavi z ohranjanjem in izboljševanjem EKK, rezultati, vprašanja in pomisleki, priporočila glede usposabljanja;
  • O2/A6. Oblikovana in razvita bo beta verzija študij primerov.