FEAL: multifunkčné poľnohospodárstvo pre udržateľnosť európskych poľnohospodárskych krajín

Projekt FEAL sa zameriava na vytvorenie vzdelávacieho systému pre mladých farmárov, mladých podnikateľov v poľnohospodárstve a rodinných poľnohospodárskych podnikateľských subjektov. Vysvetľuje implementáciu udržateľných / multifunkčných činností do farmárskej praxe a spojenie rozličných aktivít a záujmov farmárov a vidieckej spoločnosti s cieľom podporovať pozitívne vplyvy farmárskych činností na poľnohospodársku krajinu. FEAL-intro
  Trvanie projektu Začiatok: 01.12.2016
    Koniec: 31.05.2019

  Čítajte viac o projekte ERASMUS KA2+

  Twitter logo
     
  FB logo FB FEAL

  Výstupy z projektu

  V projekte sú navrhované dva typy tzv. pracovných balíkov (WP): implementačné (týka sa intelektuálnych výstupov O1-O4) a prierezové (manažment projektu, monitoring a hodnotenie, diseminácia výsledkov počas celého projektu).

  Výstup O1: FEAL správa o súčasnom stave riešenej problematiky
  WP1
  Správa o súčasnom stave riešenej problematiky v európskych poľnohospodárskych krajinách.
  Výstup O2: Prípadové štúdie
  WP2
  Pomocou prípadových štúdií projekt prezentuje najlepšie príklady multifunkčnej / udržateľnej poľnohospodárskej činnosti v európskych krajinách v rozličných krajinných typoch a socio-ekonomických situáciách.
  Výstup O3: FEAL ako doplnkový zdroj otvoreného vzdelávania
  WP3
  Doplnkové otvorené vzdelávacie zdroje (OER) poskytnú elektronický atlas a tréningové vzdelávacie moduly.
  Výstup O4: Tréningové moduly
  WP4
  Vzdelávací systém sumarizuje predchádzajúce výstupy v digitálnej forme, ktoré sú kompatibilné s repozitármi OER a e-vzdelávacou platformou. Garantovaný je voľný prístup pre širokú verejnosť a zvlášť pre primárnu cieľovú skupinu.