O projekte FEAL

FEAL: multifunkčné poľnohospodárstvo pre udržateľnosť európskych poľnohospodárskych krajín

Projekt FEAL sa zameriava na vytvorenie vzdelávacieho systému pre odbornú pomoc resp. školenia pre mladých farmárov, mladých podnikateľov v poľnohospodárstve a rodinných poľnohospodárskych podnikateľských subjektov pre oblasti celkovej koncepcie a implementácie udržateľných/multifunkčných farmárskych praktických činností. Účelom je spojenie rozličných záujmov farmárov a vidieckej spoločnosti v rámci európskej poľnohospodárskej krajiny – zvýraznenie pozitívnych vonkajších vplyvov na  poľnohospodárske krajiny, ktoré sú výsledkom pôsobenia reálnych farmárskych činností.

  Trvanie projektu Začiatok: 01.12.2016
    Koniec: 31.05.2019

  Čítajte viac o projekte ERASMUS KA2+

  Twitter logo
     
  FB logo FB FEAL

  Výstupy z projektu

  V projekte sú navrhované dva typy tzv. pracovných balíkov (WP): implementácia pracovných balíkov (týka sa intelektuálnych výstupov O1-O4) a priebežné pracovné balíky (manažment projektu, monitoring a hodnotenie, distribúcia počas celého projektu).

  Výstup O1: FEAL správa o súčasnom stave riešenej problematiky
  WP1
  Správa o súčasnom stave riešenej problematiky v európskych poľnohospodárskych krajinách.
  Výstup O2: Prípadové štúdie
  WP2
  Pomocou prípadových štúdií projekt prezentuje najlepšie príklady multifunkčnej/udržateľnej poľnohospodárskej činnosti v európskych krajinách v rozličných krajinných typoch a socio-ekonomických situáciách.
  Výstup O3: FEAL ako doplnkový zdroj otvoreného vzdelávania
  WP3
  Doplnkové otvorené vzdelávacie zdroje (OER) poskytnú elektronický atlas vzdelávacích modulov.
  Výstup O4: Tréningové moduly
  WP4
  Školiaci systém sumarizujúci predchádzajúce výstupy v digitálnej forme, ktoré sú kompatibilné s repozitármi OER a e-vzdelávacou platformou. Je garantovaný úplne voľný prístup k širokej odbornej verejnosti a špeciálne pre primárnu cieľovú skupinu.