UŽITOČNÉ LINKY

ECHY 2018-logo   FEAL sa stal oficiálnym projektom ECHY (2018): Európskeho roku kultúrneho dedičstva.
     
COST-RELY  

Spolupráca s expertami združenými v COST ACTION TU 1401 Renewable Energy and Landscape Quality (RELY) začala v apríli 2017!

Glossary on Renewable Energy and Landscape Quality – The Glossary

     
PECSRL 2018 - logo  

FEAL bol prezentovaný na PECSRL 2018: European Landscapes for Quality of Life?  Clermont - Ferrand a Mende (FR), 3. - 9. September 2018.

Prezentácia tu!


Spolupráca s organizáciami a združeniami na Slovensku

Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja

Kežmarok 2020 Vidiecka platforma Permakultúra SK
       
ViPA BB logo Kezmarok 2020 - logo VP-logo Permakultura SK