UŽITOČNÉ LINKY

Directly managed EU funds  

Informačné dni „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty" dňa 13. júna 2019 v Banskej Bystrici, Projekt ERASMUS KA2+ FEAL

ECHY 2018-logo   FEAL sa stal oficiálnym projektom ECHY (2018): Európskeho roku kultúrneho dedičstva.
     
COST-RELY  

Spolupráca s expertami združenými v COST ACTION TU 1401 Renewable Energy and Landscape Quality (RELY) začala v apríli 2017!

Glossary on Renewable Energy and Landscape Quality – The Glossary

     
PECSRL 2018 - logo  

FEAL bol prezentovaný na PECSRL 2018: European Landscapes for Quality of Life?  Clermont - Ferrand a Mende (FR), 3. - 9. September 2018.

Prezentácia tu!

www.slovenskyvyrobca.sk  

Multiplikačné podujatie v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici pri TU vo Zvolene, 12. Apríl 2019

http://www.slovenskyvyrobca.sk/kategoria/podujatie-erasmus-

http://www.slovenskyvyrobca.sk/kategoria/ciele-a-vystupy-erasmus-ka2-feal-


Spolupráca s organizáciami a združeniami na Slovensku

Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja

Kežmarok 2020 Vidiecka platforma Permakultúra SK Vidiecky parlament na Slovensku BROZ
           
ViPA BB logo Kezmarok 2020 - logo VP-logo Permakultura SK VIPA.SK Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ