PARTNERJI

Konzorcij projekta FEAL je sestavljen iz 8 partnerjev za čim večjo pokritost projekta v Evropski uniji; sredozemska Evropa (Španija, Italija), Srednja Evropa (Nemčija, Belgija) in vzhodna Evropa (Slovenija, Slovaška). Vsi partnerji so tesno povezani s podeželjem, vendar je njihova stroka različna in dopolnjujoča za zagotavljanje sinergij, potrebnih za doseganje ciljev skladno z delovnim načrtom.

Partneri_loga

 

DE
SK

TEHNIČNA UNIVERZA V ZVOLEN (TUZVO)

TUZVO je vodilni partner projekta. TUZVO je javna izobraževalna in raziskovalna ustanova in predstavlja največjo znanstveno-pedagoško ustanovo na Slovaškem, usmerjeno v obnovljive naravne vire.

   
DE
DE

INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE AGRARLANDSCHAFTSFORSCHUNG E.V. (EUCALAND)

EUCALAND je neprofitno združenje pod nemško zakonodajo. So strokovna mreža, ki se ukvarja s kulturno in kmetijsko krajino Evrope

   
DE
DE

HOF UND LEBEN GMBH (HUL)

Hof und Leben GmbH je neodvisna privatna svetovalna služba, ki se ukvarja s svetovanjem družinskim kmetijskim podjetjem.

   
ES
ES

ON PROJECTS ADVISING SL (ONP)

On Projects se ukvarja s svetovanjem podjetjem, društvom, javnim službam in drugim pravnim osebam pri vodenju, spremljanju in evalvaciji projektov, financiranih iz javnih sredstev.

   
ES
ES

UNION DE AGRICULTORES Y GANADEROS-JOVENES AGRICULTORES DE JAÉN (COAG-JAÉN)

COAG-Jaén je profesionalna kmetijska organizacija, ki zagotavlja veliko število storitev, ki predstavljajo interes kmetov s področja usposabljanja, informiranja in tehničnega svetovanja.

   
SL
SI

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO (BC NAKLO)

Biotehniški center Naklo je javna izobraževalna ustanova, ki deluje na področju kmetijstva, razvoja podeželja, hortikulture, cvetličarstva, mlekarstva, varstva narave, ekološkega kmetijstva, živinoreje in obnovljivih virov energije.

   
IT
IT

ASSOCIAZIONE MEDIA VALLE DEL TEVERE GAL (LAG MIDDLE TIBER)

Lokalna akcijska skupina (LAS) Lag Middle Tiber je neprofitna organizacija. Njihov glavni namen je implementacija LEADER iniciativ, javnih programov ter pogajanje o javnih programih z deležniki.

   
BE
BE

EUROPEAN LANDOWNERS ORGANIZATION (ELO ASBL)

ELO ASVL je edinstveno združenje nacionalnih društev iz držav EU-28, ki zastopajo interese kmetov, lastnikov zemljišč in upravljalcev gozdov ter podeželskih podjetnikov na evropskem političnem nivoju.

   

KICK-OFF (UVODNI) SESTANEK NA TEHNIČNI UNIVERZI V ZVOLENU

1. - 2. DECEMBER 2016

Zvolen1Zvolen2Zvolen3Zvolen4