O FEAL

FEAL: večnamensko kmetijstvo za trajnostno ohranjanje evropske kmetijske krajine

Cilj projekta FEAL je zagotoviti mladim kmetom, podeželskim podjetnikom in članom družinskih kmetij usposabljanje na temo uvajanja trajnostnih / večnamenskih načinov kmetovanja, ki povezuje raznolike interese kmetov in podeželske družbe. S projektom bi radi poudarili pozitivne učinke primarne kmetijske proizvodnje na stanje evrospske kulturne krajine. FEAL-intro
Trajanje projekta Začetek: 1.12.2016
  Konec: 31.5.2019

Več o ERASMUS+ KA2 projektu

Twitter logo
   
FB logo FB FEAL

Rezultati projekta

Projekt je načrtovan in razdeljen v dve vrsti delovnih sklopov (DS -SL; Working Groups: WG - EN): Delovni sklop za izvajanje projekta (v povezavi z razvojem intelektualnih rezultatov O1-O4) in delovni sklop za izvajanje horizontalnih aktivnosti (vodenje in upravljanje projekta, spremljanje in evalvacija, razširajenje in raba projektnih rezultatov skozi celotno traanje projekta).

Rezultat O1: FEAL Poročilo o trenutnem stanju
wp1
Poročilo o trenutnem stanju večnamenskega/ trajnostnega kmetijstva v odnosu do evropske kulturne krajine.
 
Rezultat O2: Študije primerov
wp2
Študije primerov bodo prikazale najboljše primere večnamesnkega /trajnostnega kmetijstva po evropskih državah, glede na različne tipe krajine in socialno ekonomske situacije.
 
Rezultat O3: FEAL dopolnilni OER
wp2
Dopolnilni OER(prosto dostopni učni viri) bodo vključevali interaktivni e-atlas evropske kmetijske krajine in module za usposabljanje.
 
Rezultat O4: Program usposabljanja
wp3
Program usposabljanja bo združeval predhodno razvite rezultate v digitalni obliki, združljive z OER zbirkami in platformami za e-učenje. Tako bo zagotovljen popolnoma brezplačen dostop do gradiv širokemu številu ljudi, še posebej primarni ciljni skupini projekta. Preberi več.