VÝSTUP O3: FEAL AKO DOPLNKOVÝ ZDROJ OTVORENÉHO VZDELÁVANIA

Kontext prípadových štúdií v krajinných typoch bude analyzovaný za účelom postupného spracovania atlasu európskych poľnohospodárskych krajín. Atlas bude reprezentovať vstupné charakteristiky o krajinných typoch, bude definovať východiskové dokumenty pre podrobnejšie štúdium krajinných typov tak, aby poskytol informácie o kontexte prípadových štúdií a poľnohospodárskej krajiny.

Hlavné aktivity realizované v rámci tohto výstupu:

  • O3/A1. Spracovanie interaktívneho atlasu o európskych poľnohospodárskych krajinách.

  • O3/A2. Zostavenie súboru vzdelávacích modulov a návrh ich dizajnu s cieľom komplexne vzdelávať užívateľov produktov projektu FEAL;
  • O3/A3. Návrhy samo-hodnotiacich nástrojov na posudzovanie výsledkov školení;
  • O3/A4. Prispôsobenie nástrojov vyvinutých v projekte pre ich použitie v e-learningovej open-source tréningovej platforme (Moodle) a pre vloženie do archívov otvorených vzdelávacích zdrojov.