SEMI-BOCAGE STARÉ HÁJE (BOCAGE [FR] = ŽIVÝ PLOT)

Variantu “bocage” možno nájsť vo Francúzsku (Massif Central) a Španielsku (Galicia). Sú to viac či menej uzavreté pozemky, ale nie všetky pozemky sú ohraničené. Hranice niekedy tvoria živé ploty alebo stromy. Pozemky nie sú rovnakej veľkosti. Pre “semi-bocage” je charakteristický členitejší reliéf v porovnaní s pravým “bocage”. Rozľahlé lesy (napríklad gaštan).

Zdroj: Meeus a kol. 1990: s. 308.

http://feal-future.org/eatlas/en/landscape-category/semi-bocage