KICK-OFF MEETING (KOM) NA TECHNICKEJ UNIVERZITE VO ZVOLENE

Pridal/a Martina Slámová dňa Po, 08.01.2018 - 20:13

Stretnutie sa uskutočnilo 1 - 2. decembra 2016 na Technickej univerzite vo Zvolene (Slovensko), prinieslo užitočné diskusie o európskych poľnohospodárskych krajinách, kultúrnom dedičstve a možnostiach implementácie vedomostí do poľnohospodárskych činností, a tiež aj detailný plán realizácie projektu a jeho manažmentových aktivít.
Správa z workshopu sa zameriava hlavne na:

  • Poľnohospodársky census, stručný historický prehľad a trendy v poľnohospodárstve, sociálna a ekonomická situácia malých a rodinných fariem na európskej a národnej úrovni;
  • Aktivity odborného vzdelávania a odbornej prípravy v partnerských krajinách;
  • Koncepcie pre konsolidáciu medzi typmi európskych poľnohospodárskych krajín klasifikovaných podľa metodológie EUCALAND-u a typmi poľnohospodárskych krajín klasifikovaných na národných úrovniach;
  • Skúsenosti partnerov, ktoré súvisia s témou projektu a východiskové štúdie;
  • Bibliografické analýzy a prezentácia dostupných národných databáz.
PROPAGÁCIA A MEDIÁLNE ZDROJE O ÚVODNOM STRETNUTÍ K PROJEKTU VO ZVOLENE

Magazine

 

Facebook

 

Twitter

 

Eucaland.net

Časopisy   Facebook   Twitter   Eucaland.net