VÝSTUP O4: Tréningový systém

Predchádzajúce intelektuálne výstupy O1-O3 budú zoskupené do digitálneho tréningového vzdelávacieho systému, ktorý bude dostupný pre samovzdelávanie na web stránkach (projektu a partnerov) a na stránkach otvorených vzdelávacích zdrojov akou je "Open Education Europa".

Hlavné aktivity súvisiace s týmto výstupom sú:

  • O4/A1. Návrh hodnotiaceho nástroja pre pilotné testovanie;
  • O4/A2. Testovanie vzdelávacích materiálov;
  • O4/A3. Hodnotenie pilotného testovania;
  • O4/A4. Optimalizácia beta verzie vzdelávacích materiálov vzhľadom k výsledkom hodnotenia a transfer týchto materiálov k užívateľom.