REZULTAT O4: PROGRAM USPOSABLJANJA

Vsi predhodno razviti intelektualni rezultati O1-O3 bodo zbrani v digitalni program usposabljanja, ki bo na voljo za samoučenje, tako na spletni strani projekta ter spletnih straneh partnerjev, kot tudi na mestih OER, kot npr. portal Open Education Europa.

Glavne aktivnosti, povezane z razvojem tega rezultata so:

  • O4/A1. Oblikovanje evalvacijskega inštrumenta za pilotno testiranje;
  • O4/A2. Testiranje učnih gradiv;
  • O4/A3. Evalvacija pilotnega testiranja;
  • O4/A4. Optimizacija beta verzije učnih gradiv, glede na rezultate evalvacije in prenos rezultatov na uporabnike.