MODULO IV - SWOT-ANALIZA: TRAJNOSTNA RABA REGIONALNO SPECIFIČNIHEAL