DEHESAS

Dehesa po španielsky, alebo Montados po portugalsky. Systémy dehesa sú autentické formy využívania mediteránnych lesov, v ktorých sú pôvodné stromy - dub cezmínový a dub korkový, rozmiestnené alebo vložené do súvislých trávnatých porastov. Výsledná krajina, ktorá spája zrelé ekologické prvky (dubové stromy) s inými zmladenými prvkami (pastviny), si zachováva vysokú biologickú rozmanitosť. Takto je dosiahnutá rovnováha medzi využívaním a ochranou krajiny, kde jej rozmanitosť vzniká kombináciou malých jednotiek s rôznymi poľnohospodárskymi využitiami. Táto mozaika typu dehesa pozostávajúca z poľnohospodárskych plodín, trávnatých porastov (pasienkov), krovín a rozptýlených stromov poskytuje potrebné ekologické podmienky pre veľké množstvo rastlinných a živočíšnych druhov.

Zdroje: GÓMEZ-LIMÓN (1999), s. 166; ZIMMERMANN (2006), s. 364.

http://feal-future.org/eatlas/en/landscape-category/dehesas