DEHESAS

Dehesas (špansko), tudi Montados (portugalsko): Dehesa sistem izvira iz izkoriščanja Mediteranskega gozda, v katerem so domorodna drevesa kot hrast in plutovec razporejena ali vsajena po travnati krajini. Rezultat je krajina, kjer se prepletajo zreli ekološki elementi ( hrastova drevesa) z ostalimi, ki se redno pomlajujejo (travinje), kar vzdržuje visoko biološko pestrost. Vzpostavljeno je ravnovesje med izkoriščanjem in obnavljanjem, kar vzpostavlja pestro pokrajino z majhnimi enotami in različno kmetijsko rabo. Dehesa tip mozaika rastlinske proizvodnje, travinj, glrmičja in redko posejanih dreves, predstavlja potrebni ekološki pogoj za uspevanje velikega števila rastlinskih in živalskih vrst.

Vir: GÓMEZ-LIMÓN (1999), p. 166. ZIMMERMANN (2006), p. 364.

http://feal-future.org/eatlas/en/landscape-category/dehesas