El Añadío

1. úvod

Farma leží v dehese, kde sú duby, trávy a kroviny. Farma vedená bývalým zamestnancom Mª Jesús Gualda a je výhradne určená pre chov dobytka a prevádzku vidieckeho hotela, ktorý sa tam nachádza. Využíva pôvodné staré ubytovanie pre predákov, ktoré sa tam nachádza, a  ktoré bolo obnovené s rešpektovaním pôvodného vzhľadu. Takto vzniklo vysoko kvalitné vidiecke ubytovanie s reštauráciou a hotelovou službou. V hotelovej ponuke sú zahrnuté špeciálne služby, ktoré ponúkajú zákazníkom zažiť niečo zo života býkov, zúčastňovať sa na každodenných povinnostiach chovu dobytka a porozumieť vidieckemu životu na farme.

2. Profil promotéra

El Añadío

Krstné meno
Mª Jesús
Priezvisko
Gualda
Dátum narodenia
1954
Pohlavie
Žena
Vzdelanie

Titul bakalár z farmácie s vedomosťami v oblasti vedenia farmy, vidieckeho rozvoja boli nadobudnuté dlhoročnou praxou. Je to samouk.

3. Profil farmy

38.22790833, -3.49277778

Krajina
Španielsko
Farm oblasť hektár
350.00
Dátum založenia farmy
Dátum, od kedy promotér vlastní alebo prenajíma farm
Počet pracovníkov Členovia rodiny Iní pracovníci
Plný úväzok 1 3
Čiastočný úväzok/ sezónny pracovník 0 3
Popis Farm

Farma je pasienkom o veľkosti 350 ha, a nachádzajú sa na ňom duby cezmínolisté, tráva a kroviny. Pastviny nie sú obrábané, kultivované, hnojené, a ani sa nevyužívajú na fytosanitárne účely. Je teda spravovaná v ekologickom duchu. Ak by sa kultivovala, zlepšila by sa jej produktivita, ale zároveň by sa tam objavili nové druhy rastlín a zmenila by sa celková flóra pastvín. Dobytok sa pasie na tráve, ktorá tu rastie prirodzene. Výhradne sa chová dobytok určený na súboje a chovajú sa aj kone. Od polovice 19. storočia sa na tejto farme generácie rovnakej rodiny venovali chovu bojovného býka. V tejto dehese sa nachádza vidiecky hotel a reštaurácia. Mäso z bojovných býkov má označenie pôvodu a má veľmi dobrú predajnosť.

4. Multifunkčné a udržateľné poľnohospodárstvo a európske poľnohospodárske krajiny (EPK)

Typ krajiny
Voľný text

Farma El Añadío sa nachádza na území Vilches provincie Jaén a vďaka jej rozlohe je obklopená viacerými národnými parkami: Cazorla, Segura la Sierra, Sierra Mágina, Sierra Andújar a Despeñaperros. Z farmy môžete pozorovať tieto nádherné krásy prírody, nakoľko sa nachádza vysoko v horách. Jedinečná príroda je idylická a vhodná pre relax návštevníkov, čo značne zvyšuje jej turistickú aktivitu. Oblasť dehesy je teda jej najväčším pokladom. Na území dehesy nie je nutné vykonávať akékoľvek poľnohospodárske aktivity. Je dokonale prispôsobená potrebám chovu tohto typu dobytka, za podmienky udržiavania primeranej hustoty chovu. Dobytok na súboje má veľmi nízku hustotu chovu, približne 1 ha na kus dobytka. Mäso zo súbojov pochádzajúce z tejto farmy je predávané a je veľmi kvalitné. Má zemepisné označenie pôvodu „Bovino de Lidia“ a je registrované v programe Fedelidia (Federácia asociácií pôvodného druhu Lydia). Majiteľ ranča sa musel vysporiadať s problémom prerezávania stromov. Tento proces je veľmi komplikovaný, pretože technicky sa vyžaduje vytvorenie protipožiarneho plánu (výstavba viacerých protipožiarnych stien) v čase, keď dobytok spasie všetku trávu na farme. Bez tohto nie je prerezávanie stromov možné. A tak majiteľ počkal až do začatia projektu „Life Iberlince“, ktorý ponúkal nevyhnutné prerezanie stromov za protihodnotu udomácnenia rysa na jeho farme. 

Rady/ Odporúčania

   Neváhajte sa opýtať na rady kedykoľvek ak sú potrebné pre správne vykonanie byrokratických úkonov, a tak sa vyhnete administratívnym poplatkom plynúcim z ignorovania pravidiel.

   Žiadajte granty, stimuly alebo iný typ dotácie, či už od Európskej únie, alebo miestnych rozvojových skupín, kedykoľvek je to možné. Keď začnete svoju činnosť, potrebujete dôležitú finančnú investíciu a je dôležité mať finančné zdroje.

5. Dôležité informácie, školenia / kompetencie a otázky

Všeobecné úvahy

Mª Jesús pracovala ako úradníčka, ale odišla na predčasný dôchodok, aby sa mohla naplno venovať farme, chovu dobytka a rôznym iným aktivitám, ktoré tu vykonáva. Jej syn sa stará o hospodárske zvieratá, no ona je stále majiteľkou a zaujíma sa o všetky odvetvia práce na farme. Sú piatou generáciou, ktorá sa venuje chovu dobytka. Vidiecky hotel bol slávnostne otvorený pred 10 rokmi, ale na začiatku, rovnako ako pre občasné filmové natáčanie, bol len pre rodinu a priateľov. Profesionálnejšou cestou sa rodina začala uberať len pred 8 rokmi. Hotel patrí od svojich začiatkov do klubu kvalitných vidieckych hotelov zvaných Rusticae. Ponúka svojim klientom možnosť zúčastniť sa na každodenných aktivitách vo svete býkov. Je možné, že z časti aj vďaka svojej vytrvalosti sa mu podarilo získať grant cez fondy FEDER. Čo sa týka chovu dobytka, nezískal na túto činnosť žiadnu pomoc. Byrokracia jej jednou z jeho povinností. Každý podnikateľ v španielsku čelí veľkému množstvu  požiadaviek a procedúr. Administrácia pri aktivitách menšieho rozsahu je úplne rovnaká ako pri tých, ktoré vykonávajú veľké hotelové reťazce, alebo chovatelia dobytka z tisíckami zvierat, čo nie je tento prípad, nakoľko jeho farma je viac familiárna. Toto všetko produkuje veľa výdavkov, ktoré je veľmi náročné pokryť. Ďalšou povinnosťou je riziko nakazenia chovného dobytka divými zvieratami ako napr. diviak, jeleň, atď., ktoré môžu prenášať tuberkulózu s následným úhynom dobytka s vysokými nákladmi. Hnutie proti býčím zápasom ho znepokojuje najmenej spomedzi všetkého vyššie uvedeného, avšak býčie zápasy sú vecou, ktorá vždy vyvoláva veľkú kontroverziu a sociálne debaty. Existuje dokonca legislatívne hnutie, miestne aj regionálne, ktorá je proti býčím zápasom. Čo ale treba zdôrazniť je, že mäso zo zápasov má chránené zemepisné označenie pôvodu „Bovine of Lydie“ a je registrované vo „Fedelidia“ (Federácia asociácií pôvodného druhu Lydia).

silné stránky slabé stránky
 • Jedinečná činnosť (život býka). Ubytovanie vysokej kvality.
 • Ubytovanie vysokej kvality.
 • Privilegovaná krajina.
 • Propagácia biodiverzity a ekologického vedenia dehesy.
 • Nevedomosť v oblasti byrokratického procesu.
 • Nevedomosť o spoločnosti mäsa zo súbojov.
 • Neporozumenie sveta býkov a jeho vyvolávanie kontroverzie v spoločnosti.
príležitosti HROZBY
 • Fondy FEDER.
 • Člen klubu Rusticae.
 • Ochrana súbojového býka.
 • Mäso s označením pôvodu.
 • Nakazenie dobytku tuberkulózou.
 • Boj proti býčím zápasom.
 • Legislatívne tendencie, miestne a regionálne, proti býčím zápasom.
Main Training/Skills/Competences

Čo sa týka chovu dobytka, Mª Jesús nemá špeciálne školenia a všetko čo sa naučila sa naučila sama. Jej predkovia vlastnili ranč bojovných býkov a vďaka svojmu starému otcovi sa stala nadšencom a dnes je majiteľkou ranča veľkého dobytka a podnikateľkou. Myslí si, že na vykonávanie takejto činnosti, v ktorej sa prelína chov dobytka s vidieckym turizmom, je podstatné podstúpiť školenia ešte pred začiatkom, pretože to nie je niečo čo sa dá naučiť za pár mesiacov. Myšlienka chovu dobytka v nej bola už od detstva, a tak nepotrebovala podstúpiť špeciálne školenia, okrem konferencií a kurzov týkajúcich sa sveta býkov, marketingu, prevencii chorôb a ohňa na dehese, atď. Naučila sa, že na dehese netreba pracovať, nemusí sa robiť nič, čo upravuje vegetáciu zeme. Potrebné je iba ekologické spracovávanie produktov. Korene prirodzených tráv zadržujú pôdu a tak zabraňujú zosuvom pôdy. Rok kedy boli vybudované kamenné stavby nachádzajúce sa na farme je neznámy.  Dokonca je možné vidieť aj stopy po rímskych cestách v niektorých častiach farmy. Prvotne boli steny postavené tak, aby zabránili zosuvom pôdy alebo slúžili na oddelenie dobytka. Boli postavené tradičným spôsobom z kameňa, z vápenca a bridlíc. V súčasnosti sú tieto kamenné konštrukcie zakonzervované. Dokonca sa tam nachádzajú aj ohrady z rovnakého materiálu. V súvislosti s pohostinstvom si Mª Jesús od začiatku uvedomuje, že vidiecke ubytovanie potrebuje mať dobré a rozšírené meno na internete, aby bolo zabezpečené širšie povedomie a viditeľnosť. Toto je aj dôvod, prečo chcela byť súčasťou siete očarujúceho vidieckeho ubytovania „Rusticae“. Takto je prezentovaná na všetkých sociálnych sieťach. Rusticae je exkluzívny klub, kde získate nepretržité školenia pomocou kurzov, rozhovorov, atď. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete radu týkajúcu sa akéhokoľvek problému v ubytovaní, stačí požiadať a vyriešite to. Byť súčasťou tohto klubu jej zabezpečilo viditeľnosť na takej úrovni, že získava klientov z celého sveta.

Otázky

 Myslíte si, že takáto multifunkčná činnosť sa dá vykonávať aj v inom krajinnom type ako je dehesa?

• Ak áno, aký typ krajiny si myslíte, že je podobný dehese na základe starostlivosti o krajinu, kultivácie, klímy, atď.?

Kľúčové slová