VINICE

(1) Vinice (vinohrady) sú plantáže vínnej révy pestovanej najmä pre výrobu vína, ale aj pre výrobu sušených hrozienok, stolového hrozna a nealkoholickej hroznovej šťavy. Veda, prax a štúdium výroby vína sú známe ako vinohradníctvo. 

(2) Vinohradníctvo sa robí na rovinách ako aj na terasách - prírodných, polo-prírodných alebo človekom vytvorených.

Zdroje: (1) Online encyklopédia Wikipédia. (2) Definícia bola vypracovaná v rámci Eucaland-Project na účely tohto projektu.

http://feal-future.org/eatlas/en/landscape-category/vine-yards