Farma - Srečko Trbižan

1. úvod

Farma sa nachádza v tradičnom vinárskom regióne na západe Slovinska nad údolím Vipava v blízkosti mesta Ajdovščina. Údolie je charakterizované stredomorským klimatickým vplyvom, ktorý pochádza zo susedného Talianska z oblasti Padova. Okrem vinohradníctva sa farmy v údolí a pozdĺž periférie mesta zaoberajú pestovaním ovocia a zeleniny a postupne tu získava priestor aj cestovný ruch. Krajina poskytuje charakteristický ráz vinohradov a typickej prímorskej architektúry založenej na použití kameňa. Okrem poľnohospodárstva sa farma podieľa aj na multifunkčných aktivitách, prípadne členovia rodiny nachádzajú zamestnanie mimo poľnohospodárstva v mestách v doline.

2. Profil promotéra

Farma - Srečko Trbižan

Krstné meno
Srečko
Priezvisko
Trbižan
Dátum narodenia
1959
Pohlavie
Muž
Vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie

3. Profil farmy

Address
Planina 23, 5270 Ajdovščina

45.8554967719, 13.8982415199

Krajina
Slovinsko
Farm oblasť hektár
8.00
Dátum založenia farmy
Dátum, od kedy promotér vlastní alebo prenajíma farm
Počet pracovníkov Členovia rodiny Iní pracovníci
Plný úväzok 3 0
Čiastočný úväzok/ sezónny pracovník 2 0
Popis Farm

Tradícia vinohradníctva a vinárstva na farme sa datuje do roku 1949, kedy rodičia súčasného farmára kúpili farmu. Dnes tu pokračuje už tretia generácia tohto príbehu. Zameriavajú sa na výrobu autochtónnych odrôd viniča. Vinice sa pestujú na deviatich rôznych miestach, ktoré začínajú na úpätí kopcov a dosahujú výšku až 400 m n m. Pestujú sa tu štyri odrody hrozna a vyrába sa deväť rôznych druhov vína. Pokiaľ ide o pestovanie vinohradov a viniča, zaoberá sa ním syn, budúci nástupca, ktorý má aj vysokoškolské vzdelanie v tejto oblasti. Okrem poľnohospodárstva sa farma zaoberá aj ďalšou činnosťou – prácou na poľnohospodárskych strojoch. Tiež sa zaoberajú cestovným ruchom spojeným s vinohradníctvom a pestovaním viniča a spolupracujú s miestnou komunitou a s ostatnými vinohradníkmi.

4. Multifunkčné a udržateľné poľnohospodárstvo a európske poľnohospodárske krajiny (EPK)

Typ krajiny
Voľný text

Trbižanská farma sa nachádza v typickom roztrúsenom osídlení, v osade. Oblasť je zaradená do sústavy Natura 2000. V minulosti bola farma väčšinou sebestačná a zaoberala sa aj pestovaním obilnín, zemiakov, hľuzovín a chovom dobytka. Hrozno bolo väčšinou odoslané do družstevnej vinárskej pivnice a poľnohospodári sa nezaoberali spracovaním vína pre potreby trhu. Chýbal tu dostatok vedomostí o vinohradníctve, konkrétne o starostlivosti o víno a o marketingu. Príjmy z predaja hrozna zvyčajne neboli postačujúce a členovia poľnohospodárskych rodín museli hľadať pracovné miesta mimo poľnohospodárstva. Živočíšna výroba a produkcia obilnín bola zastavená. Ovocie a zelenina boli pestované len na domácu spotrebu. Aj krajina sa zmenila. Bývalé vinohrady a pastviny väčšinou zarástli a nové boli vysadené na bývalej ornej pôde. Vo výsledku je teraz krajina oveľa viac zalesnená ako pred jednou či dvoma generáciami. Odkedy Srečko farmu prevzal, trh s vínom sa veľa zmenil. Spotreba menej kvalitných stolových vín sa znížila a dopyt po kvalitatívnych značkových vínach sa zvýšil. Spotreba vína je taktiež úzko prepojená s cestovným ruchom a kuchárstvom. Miestne družstevné vinohradnícke výroby neprijali nové trhové podmienky a čoraz častejšie sa vyskytli problémy s platbami za hrozno. V tejto situácii sa mnohí poľnohospodári, vrátane Srečka, rozhodli ísť vlastnou cestou. Na začiatku to bolo ťažké. Ale Srečko je trpezlivý človek. Veľa sa toho naučil zo svojich skúseností a zo svojich zlyhaní. Rozprával sa s odborníkmi a ďalšími farmármi. A keďže región sa nachádza v blízkosti Talianska, sledoval aj vývoj na tomto trhu s vínom. Najviac pozitívnych zmien v produkcii kvalitného vína však prišlo, keď jeho syn s adekvátnym vzdelaním prevzal riadenie výroby vína. Teraz Srečko tvrdí, že nič nenahradí vhodné školské vzdelávacie programy.

Je optimistický vzhľadom na budúcnosť farmy i rodiny. Pre farmu zdieľajú spoločnú víziu a tiež sa dohodli na pláne, ako túto víziu realizovať. Každý člen rodiny má svoju vlastnú úlohu a zodpovednosť, čo je pre úspech veľmi dôležité.

Rady/ Odporúčania

• Musíte byť otvorený a úprimný k sebe, k iným ľuďom a k tomu, čo robíte.

• Existuje mnoho spôsobov, ako získať vedomosti. Štúdium kníh, absolvovanie prednášok, ale predovšetkým zoznamovanie sa a komunikácia s tými správnymi ľuďmi. Musíte sa rozhodnúť, ktoré poznatky otestovať a uplatniť.

 

5. Dôležité informácie, školenia / kompetencie a otázky

Všeobecné úvahy

Vlastník farmy odhaduje, že sa farma vyvíja správnym smerom. Z roka na rok je stále viac a viac zákazníkov. Farma získala nový impulz po tom, čo syn dokončil svoju školu a začal sa venovať vinárstvu. Napriek ukončeniu svojho štúdia pokračuje vo vzdelávaní vo svojej oblasti. Počas svojho štúdia sa zúčastňoval na výmenách študentov z rôznych európskych krajín a stále udržuje kontakty s niektorými z nich. Tento druh vzdelania sa javí ako najcennejší. Taktiež udržiava kontakty so svojimi bývalými učiteľmi a lektormi. Formálne formy vzdelávania, ktoré sú povinné pre príjemcov platieb z Programu pre rozvoj vidieka, sa nezdajú byť veľmi efektívne a užitočné. Opatrenia z Programu pre rozvoj vidieka sú príliš byrokratické. Rodina má veľmi pozitívny postoj k životnému prostrediu a krajine. Je súčasťou ich identity a tradície. Považujú tento vzťah za vec rodinného vzdelávania. Je pre nich ťažké predstaviť si, že by takýto postoj nadobudli prostredníctvom formálnych foriem vzdelávania. Zachovanie životného prostredia a poľnohospodárskej krajiny je prvoradou prioritou miestnych obyvateľov. Za hlavnú podmienku pre úspešné pestovanie viniča považujú správne nastavenie vzťahov medzi hroznom, vínom a spotrebiteľom. Kvalitná krajina je pridanou hodnotou, ale nedokáže nahradiť správny postoj. Je tiež užitočné zvýšiť počet návštevníkov v oblasti a na farme, ale v prvom rade sú prioritou úprimné vzťahy medzi ľuďmi. Existuje veľa farmárov v regióne, ktorí si vybrali podobný spôsob rozvoja. Vyrábajú a predávajú svoje vlastné víno. Ak chcú pre svoje produkty presadiť lepšie ceny, mali by viac spolupracovať a propagovať svoj región.

silné stránky slabé stránky
 • Vzdelaný nástupca.
 • Otvorená myseľ.
 • Rodina.
 • Multifunkčnosť.     
 • Malá farma.
 • Investičný potenciál.
 • Nedostatok času. Nedostatok pôdy.
 • Nedostatok pôdy.
príležitosti HROZBY
 • Priamy kontakt so spotrebiteľmi.
 • Autochtónne odrody viniča.
 • Cestovný ruch.
 • Zlepšenie a vývoj viniča.
 • Zmeny klímy.
 • Poľnohospodárska politika.
 • Konkurencia nenaplnenie.
 • Potrieb zákazníka.
Main Training/Skills/Competences

Komunikačné zručnosti, všeobecné vzdelanie, miestna história, miestne príbehy, trpezlivosť, postupnosť, schopnosť stanoviť si správne ciele.

Otázky

· Zjednodušenie poľnohospodárskej politiky.

· Úradníci by mali navštíviť túto oblasť.

· Nemeniť pravidlá, ktoré sú už v platnosti.

· Dôvera v dobré úmysly poľnohospodárov.

Kľúčové slová

EAL Keywords
Farming Key words
Multifunctional & sustainable farming Key Words