Rodinná farma Nestaresovcov

1. úvod

​​​​​​Rodina Nestaresovcov vlastní farmu viniča a mandlí. V roku 2005 začali proces premeny na výrobu kvalitného vína prispôsobeného súčasnému dopytu na základe ekologického manažmentu a ponúkajú zážitky spojené s vínnou turistikou. Farma sa nachádza v hornatej oblasti pri pobreží Granady. Táto oblasť poskytuje veľa možností pre turistov, od sledovania výroby vína až po neuveriteľný pôvab krajiny.

2. Profil promotéra

Rodinná farma Nestaresovcov

Krstné meno
Ignacio
Priezvisko
Néstares Rincón
Dátum narodenia
1973
Pohlavie
Muž
Vzdelanie

Magister farmácie

3. Profil farmy

Address
Carretera Haza del Lino a Murtas, Finca Juan de Reyes, 18430 Torvizcón

36.8383129707, -3.28607082367

Krajina
Španielsko
Farm oblasť hektár
3.00
Dátum založenia farmy
Dátum, od kedy promotér vlastní alebo prenajíma farm
Počet pracovníkov Členovia rodiny Iní pracovníci
Plný úväzok 0 4
Čiastočný úväzok/ sezónny pracovník 0 11
Popis Farm

Farma pozostáva zo 7 hektárov viníc a 23 hektárov stromov mandľovníka umiestnených v pohorí Contraviesa v granadskej oblasti Alpujarra. Od roku 2005 prechádzala farma zmenami pri prispôsobovaní výroby kvalitného vína chutiam na súčasnom trhu. Aby to dosiahli, zaviedli ekologický manažment, vybudovali novú infraštruktúru a upravili vzorec sadenia, tak aby bol vinič nasadený na latkových mrežiach v troch odrodách (shiraz, merlot a tempranillo) pre zabezpečenie rovnomerného dozrievania vína, uľahčenie práce a zberu a zníženia nákladov na zabezpečenie zdravia rastlín. Spolu s týmito zmenami bola vybudovaná vinica, ktorá produkuje vlastné víno pod značkou rodiny Nestaresovcov spolu s ponukou ekoturistiky a tematického vínneho centra s múzeom, reštauráciou, obchodom a kurzmi ochutnávania vína. Ich predaj sa rozrastá vďaka pomoci špecializovaných distribútorov, internetových online obchodov a vďaka rozličným kontaktom, ktoré firma získala na rôznych výstavách a iných udalostiach. Ukážky z histórie vinárstva a výroby vína je možné vidieť v múzeu s možnosťou ochutnávky vín a jedál. Rodinná farma Nestaresovcov je pionierom v získavaní vína vďaka čisto ekologickému manažmentu, ktorý je súčasťou PDO Granada a zaručuje kvalitu a bezpečnosť jedál.

4. Multifunkčné a udržateľné poľnohospodárstvo a európske poľnohospodárske krajiny (EPK)

Typ krajiny
Voľný text

Farma sa nachádza v oblasti pobrežných hôr v Granade v najvyšších oblastiach pohoria Contraviesa neďaleko obce Torvizcón. Je to vysoko položená oblasť zo skromnými zrážkami a sviežimi letami, ktoré garantujú nepretržité dozrievanie hrozna. Má vlhkú mikroklímu vďaka umiestneniu v blízkosti Stredozemného mora chráneného oblasťou Alpujarra a pohorím Sierra Nevada. Tieto charakteristické znaky podnebia sa prejavujú na chuti vín z farmy Nestaresovcov. Hoci Nestaresovci nemali predchádzajúce skúsenosti s organickou výrobou, stavili na prechod k ekologickej produkcii bez kontaminantov, ktorá garantuje vyššiu cenu a pridanú hodnotu aj v oblasti neekologického trhu. Z pohľadu výživového manažmentu je vo výrobe využívaný len biologicky rozložiteľný materiál, alebo materiál certifikovaný na ekologické použitie. Z pohľadu manažmentu pôdy je organický materiál neustále zapracovávaný na zlepšovanie štruktúry pôdy a udržanie vegetačného pokrytia, ktoré zabraňuje zosuvom pôdy a eróziám. V oblastiach s mandľami na svahoch strmších ako 30% je nutné používať terasy. Oblasť Alpujarra je obľúbenou turistickou oblasťou, miestom, z ktorého môžete vidieť Stredozemné more a zároveň si užívať výhľad na pohorie Sierra Nevada, vďaka ktorému je turistickou atrakciou najmä pre zahraničných návštevníkov.

Rady/ Odporúčania

•   Úspech pozostáva z projektu spracovávania vína, ktorý umožňuje vyššiu kontrolu nad hodnotovým reťazcom.

•   Je dôležité nájsť ľudí pripravených na poskytovanie vedomostí, ktoré sú potrebné, a tieto vedomosti môžu byť získané školeniami alebo poradenstvom.

•   Zbierajte pozitívne skúsenosti spojené s vašim produktom a oblasťou, kde je produkt vyrábaný. Zbierajte budúce výnosy a vernosť vašich zákazníkov. 

5. Dôležité informácie, školenia / kompetencie a otázky

Všeobecné úvahy

Projekt bol nesmierne ambiciózny a odvážny už od roku 2005, ale tiež vyžadoval značné zmeny v pestovaní a vykonávaní nových aktivít bez predchádzajúcich skúseností v danom odbore. Keď sa pestovanie spojí s inými aktivitami, základnou radou je potreba nájsť expertov zo všetkých oblastí, napríklad: výrobcu vína pre vytvorenie dizajnu vína, distribútorov pre marketing, poľnohospodárskych technikov pre začatie ekologickej aktivity, turistické kancelárie na zviditeľnenie vínneho turistického sektora, agrárne organizácie pre žiadosti o dotácie, atď. Takýmto spôsobom je pokrytých veľa oblastí vedomostí vo veľmi krátkom čase. Zozbierané odporúčania majú byť pripravené a školenia majú byť vykonané pred a nie počas rozvoja iniciatívy, rovnako ako snahy o prístup k informáciám, ktoré môžu byť užitočné v oblasti vašich aktivít. Samozrejme, kľúčové je plánovanie komerčnej stratégie, a je nevyhnutné myslieť na trh ešte pred predstavením produktu, keďže toto má vplyv na všetky oblasti obchodu.

silné stránky slabé stránky
 • Kvalita produktu.
 • Doplnkové aktivity.
 • Kontrola produkt.
 • Mikroklíma.
 • Komerčný plán.
 • Zložitá dostupnosť.
 • Časová tieseň.
príležitosti HROZBY
 • Turisticky atraktívna oblasť.
 • Ekologický manažment.
 • Rozvoj infraštruktúry.
 • Závislosť na distribútoroch.
 • Požiadavky na zdravie rastlín.
 • Závislosť operátorov.
Main Training/Skills/Competences

Ak je to pre farmára možné, je nevyhnutné absolvovať školenie pred a nie počas zavádzania iniciatívy. Lebo pre jeho činnosť je nevyhnutné aby mal znalosti o výrobe vína, vinárstve, ochutnávaní, ekologickom manažmente a vínnom turizme. Najväčšou potrebou pre človeka, ktorý spracúva víno je predaj produktu, a preto je komerčný a marketingový tréning veľmi dôležitý pre ušetrenie času a námahy. Tiež je dôležité aby turistická spoločnosť vedela ako sa prezentovať, ako byť viditeľný a ako dosiahnuť dohody s operátormi. Z tohto dôvodu je nevyhnutné spravovať sociálne siete a vedieť ako vyjednávať a byť súčasťou existujúcich turistických ciest.

Otázky

•   Tento príklad ukazuje vývoj z farmára na podnikateľa v oblasti vinárstva, marketingového znalca a manažéra turistickej spoločnosti. Myslíte si, že vaša farma môže rozvinúť nejakú z týchto aktivít?

•   Plánujete navštíviť konzultantov pre pomoc s procesom pri zavádzaní nových aktivít?  

•   Tento prípad demonštruje dôležitosť plánovania komercializácie. Premýšľali ste o uvedení vášho produktu na trh? Aké zdroje zahŕňate do tejto oblasti?

Kľúčové slová

EAL Keywords