Marekov Dvor

1. úvod

Rodinná farma Marekov Dvor sa nachádza v blízkosti obce Drábsko, v časti Sedmák, vo Veporských vrchoch, vo výške cca 1000 m nad morom, na strednom Slovensku. Rodina Marekovcov má šesť členov, z ktorých traja pracujú priamo na farme. Farma poskytuje ubytovanie s možnosťou zapojenia sa do poľnohospodárskych prác, čo je zaujímavé nielen pre domácich, ale aj zahraničných návštevníkov. Farma ponúka typickú slovenskú vidiecku agroturistiku, ktorá je na Slovensku vzácna. Farma tiež ponúka jazdenie na koni a výcvik koní (v spolupráci s mimovládnou organizáciou Vydra, Čierny Balog).

2. Profil promotéra

Marekov Dvor

Krstné meno
Viera Marekova and
Priezvisko
Pavel Marek
Dátum narodenia
1961
Pohlavie
Žena
Vzdelanie

Stredoškolské

3. Profil farmy

Address
976 53 Drábsko 112, Slovensko

48.6624814097, 19.6649265289

Krajina
Slovensko
Farm oblasť hektár
25.00
Dátum založenia farmy
Dátum, od kedy promotér vlastní alebo prenajíma farm
Počet pracovníkov Členovia rodiny Iní pracovníci
Plný úväzok 1 0
Čiastočný úväzok/ sezónny pracovník 2 0
Popis Farm

Farma sa nachádza v blízkosti chránenej krajinnej oblasti Poľana. Rodina Marekovcov založila farmu v roku 1999 a tak si splnila dlhoročný sen. Farma sa nachádza v horskej oblasti, v prírodnom prostredí, ktoré ponúka veľa možností pre agroturistiku alebo pre pešiu turistiku. Farma sa nachádza na východ od známeho, teraz už vyhasnutého stratovulkánu Poľana a patrí do kultúrneho a geografického regiónu Podpoľanie. Kopanice sú na Slovensku vzácnou urbanistickou štruktúrou, ktorá je však pre Podpoľanie typická. Prírodné podmienky, najmä krátke vegetačné obdobie a studené dlhé zimy (800 - 1000 m nad morom), obmedzený rozvoj poľnohospodárstva a osídlenia v minulosti, sa podpísali pod pomerne neskorý rozvoj územia (18. a 19. storočie). Hlavným dôvodom kolonizácie územia bolo spracovanie dreva, čo sa aj prejavilo v architektúre ľudových stavieb. Okrem ponúkanej možnosti jazdy na koni sa farma zaoberá aj chovom kráv, malých domácich zvierat a zabezpečuje údržbu okolitej krajiny, ktorá má prevažne pasienkový charakter. Ubytovacie služby farmy sú k dispozícii od 1. mája do 31. októbra. Súčasná krajina pridáva hodnotu farmárskym aktivitám, ktoré farma realizuje. Rozsiahle pasienky lákajú turistov na jazdu na koni. Výhľady na Nízke Tatry alebo pohorie Poľana z okolitých vrchov sú pre turistov zaujímavé počas všetkých ročných období.

4. Multifunkčné a udržateľné poľnohospodárstvo a európske poľnohospodárske krajiny (EPK)

Voľný text

Rodina na vidieku žila už pred niekoľkými rokmi. V tom čase sa naučili aj základné poľnohospodárske postupy. Potom sa presťahovali do mesta a určitý čas tam pobudli. Aj z tohto dôvodu dokáže rodina pochopiť, čo ľudia z mesta očakávajú od vidieckej agroturistiky. Keď rodina Marekovcov opäť prišla na vidiek a založila rodinnú farmu, rozhodla sa sústrediť práve na typickú slovenskú vidiecku agroturistiku a poskytovať domáce a priateľské prostredie návštevníkom farmy. Farma sa nachádza v odľahlej vidieckej oblasti charakterizovanej pokojným a čistým prostredím a tradičným spôsobom využitia pôdy. Okolité pasienky poskytujú príležitosť pre živočíšnu výrobu (dobytok spása trávu) a chov koní. Tieto činnosti bránia tomu, aby okolitá poľnohospodárska krajina zarástla nelesnou drevinovou vegetáciou, a tak pomáhajú udržiavať jej charakter, pretože práve charakter krajiny je jedným z hlavných dôvodov, prečo turisti navštevujú tento vzdialený región. A je to práve  typická slovenská agroturistika, ktorý stojí za obchodným úspechom farmy a je aj hlavným dôvodom, prečo sa návštevníci na farmu radi vracajú. Farma je umiestnená pomerne ďaleko od hlavnej cesty, ale vďaka dobrému označeniu a viditeľným informačným tabulám nie je ťažké ju nájsť.

Rady/ Odporúčania

„Zabezpečujeme údržbu okolitej krajiny ako skutoční „záhradníci". Farma je neoddeliteľnou súčasťou krajinného rázu. Chceme, aby sa naši hostia u nás cítili ako doma a radi s nimi zdieľame naše nadšenie z okolitej krajiny."

5. Dôležité informácie, školenia / kompetencie a otázky

Všeobecné úvahy

Rodina Marekovcov sa môže pochváliť aj vzdelaním v oblasti osvedčených a úspešných poľnohospodárskych postupov. Avšak, multifunkčné aktivity, ktoré sa na tejto farme vykonávajú, rozvinula rodina bez akéhokoľvek predchádzajúceho vzdelania v danej oblasti. Skúsenosť so životom v meste a schopnosť racionálne porovnať tieto dve odlišné spôsoby života im pomohli definovať obchodný model a nájsť pre farmu tú správnu lokalitu. Tradičná poľnohospodárska krajina s pasienkami nachádzajúcimi sa v odľahlom vidieckom regióne vyhovovala ich nápadu najlepšie. Ich poľnohospodárska činnosť pomáha zachovať krajinný ráz, ktorý je pre turistov hlavnou vizuálnou atrakciou. Napriek nezastupiteľnej úlohe ich poľnohospodárskej činnosti musela rodina prekonať rôzne ekonomické problémy. Okrem ťažkostí spojených s prírodnými podmienkami a ťažkej dostupnosti v dôsledku slabej infraštruktúry sú hlavnými bariérami obmedzujúcimi ďalší rozvoj farmy byrokracia, neochota príslušných orgánov vyriešiť problémy, nedostatočná finančná pomoc a chýbajúce alebo vágne právne predpisy týkajúce sa malých a rodinných fariem (pojem „gazdovský dvor" na Slovensku právne neexistuje). Nekonečné diskusie poukazujúce na nedostatky systému nie sú riešením, keď sa peniaze na skutočnú podporu pre poľnohospodárov zvyknú strácať niekde na ceste k nim. Je dôležité zmeniť prístup. Ľudia, ktorí sa rozhodnú podporovať šikovných a aktívnych poľnohospodárov vo svojom regióne, by mali najprv navštíviť túto oblasť a spoznať prácu poľnohospodárov, pretože bez ich každodennej práce by tradičná poľnohospodárska krajina vrátane jej potenciálu na oživenie týchto odľahlých vidieckych oblastí nenávratne zmizla v lesoch. 

silné stránky slabé stránky
  • Izolované, tiché a čisté prostredie.   
  • Typická slovenská horská krajina s tradičnou ľudovou architektúrou.
  • Opustené alebo len rekreačne využívané obydlia v okolí farmy a opustená okolitá krajina.
  • Slabá a chýbajúca rekreačná infraštruktúra v širšej oblasti.
príležitosti HROZBY
  • Občianske združenia Marekov Dvor podporuje podnikateľské aktivity mladých ľudí.   
  • Aktivity pre turistov v pastevnej krajine.
  • Prírodné nebezpečenstvá (prívalové dažde, sucho).
  • Vlastnícke práva susedov týkajúce sa priľahlých pozemkov obmedzujú rozvoj farmy.
Main Training/Skills/Competences

Poľnohospodári majú dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním mládeže. Tieto aktivity sa uskutočňujú vďaka spolupráci s mimovládnou organizáciou Vydra, Čierny Balog. Občianske združenie (OZ) Marekov Dvor (2005) je nezisková organizácia zameraná na aktívnu spoluprácu s mladými ľuďmi vo veku od 15 do 25 rokov a vznikla ako výsledok potreby vzdelávať mladých ľudí priamo na farme. Mladí ľudia, ktorí v minulosti navštívili farmu ako turisti, prejavili záujem pracovať na farme ako dobrovoľníci. Zapojenie mladých ľudí do života na farme im neskôr pomôže realizovať ich vlastné podnikateľské aktivity. Okrem toho, OZ podporuje aktívny vidiecky život, agroturistiku a tradičné poľnohospodárske postupy. Školenia a vzdelávacie aktivity poskytované farmou sú veľmi dôležité z hľadiska trvalej udržateľnosti multifunkčného poľnohospodárstva v hospodársky okrajových regiónoch s nepriaznivými prírodnými podmienkami, ktoré sú však stále vhodné pre agroturistické aktivity (krajiny s hodnotným historickým a tradičným charakterom).

Otázky

-  Ktoré aktivity by mohli podporiť zapojenie mladých ľudí do podnikateľských aktivít na farme?

- Poznáte príklady z iných krajín, kde mladí poľnohospodári udržiavajú hodnoty a charakter poľnohospodárskej krajiny a prezentujú ju ako hlavnú atrakciu pre turistov?

Kľúčové slová