PASIENOK

(1) Na rozdiel od lúky, pasienky sa používajú primárne na pasenie. Môžu obsahovať trávne biotopy ako aj netrávne, kde patria vresoviská, mokrade a drevinové pasienky. Porast pastvín môže pozostávať z tráv, strukovín, iných bôbovitých rastlín, kríkov alebo ich zmesi.

(2) Zvyčajne sú to oplotené umelé trávne porasty používané na pastvu. Opačným prípadom je prírodný pasienok bez zasievania, kosenia alebo hnojenia.

Zdroje: (1) Online encyklopédia Wikipedia; (2) EVERT 2004: s. 726.

http://feal-future.org/eatlas/en/landscape-category/pasture