POĽNOHOSPODÁRSKY VYUŽÍVANÁ PÔDA

= orná pôda, pôda, ktorá sa môže použiť / sa používa na pestovanie plodín, pôda v okolí farmy / gazdovstva bez stromov alebo takmer bez stromov. Pre poľnohospodársku pôdu sú charakteristické rôzne druhy hraníc ako sú živé ploty, priekopy, hraničné múry, steny z balvanov atď. a tieto ohraničenia pomáhajú pri rozdeľovaní poľnohospodárskej pôdy podľa jej využitia.

Zdroj: Definícia bola vypracovaná v rámci Eucaland-Project na účely tohto projektu.

http://feal-future.org/eatlas/en/landscape-category/farmland