Farma Bio-Saalberghof Berghaus

1. úvod

Farma Bio-Saalberghof majiteľa Rasmusa Berghausa je držiteľom ceny v nemeckej súťaži "Poľnohospodárstvo vytvára kultúrnu krajinu" za rok 2008. Všetky zvieratá na tejto farme žijú podľa noriem organickej výroby. Bio-Saalberghof je certifikovaný poľnohospodársky organický podnik, ktorý prevádzkuje európsku bio značku a od roku 2014 je členom organizácie organického poľnohospodárstva "Biokreis". Chová sa tu dobytok čeľade Höhenvieh, sliepky, kačice a ošípané. Miestne pastviny sú dôležitou podmienkou pre kvalitu mäsa. Výrobky sú priamo distribuované do pekárne, ktorá je v čiastočnom vlastníctve rodiny. Podnik je založený na komplexnom a transparentnom systéme udržateľnosti, regionálnosti a na kvalitnom organickom druhovo-vhodnom chove.

2. Profil promotéra

Farma Bio-Saalberghof Berghaus

Krstné meno
Rasmus
Priezvisko
Berghaus
Dátum narodenia
1968
Pohlavie
Muž
Vzdelanie

Majster pekár je poľnohospodársky odborník, ktorý nedokončil žiadnu poľnohospodársku školu, ale naučil sa všetko potrebné od svojich rodičov a s uplatnením princípu "pokus-omyl".

3. Profil farmy

Address
Ihnestraße 14 58540 Meinerzhagen

51.1202261859, 7.75244235992

Krajina
Nemecko
Farm oblasť hektár
110.00
Dátum založenia farmy
Dátum, od kedy promotér vlastní alebo prenajíma farm
Počet pracovníkov Členovia rodiny Iní pracovníci
Plný úväzok 2 0
Čiastočný úväzok/ sezónny pracovník 0 2
Popis Farm

Pán Berghaus oživil upadajúci poľnohospodársky podnik (cca 5 ha poľnohospodárskej a lesnej pôdy) jeho rodičov v roku 2003, keď sa mu narodila aj prvá dcéra. Začal s 2 hektármi vlastnej poľnohospodárskej pôdy a so 4 hektármi prenajatej pôdy. Okrem toho premenil 2 hektáre vlastného lesa na pastviny. To bolo možné len so špeciálnym povolením. Neustále kultivuje nové pozemky a vo veľkej miere využíva možnosti financovania v rámci dohôd o ochrane prírody. Jeho podnik rástol ročne o približne 5 až 10 ha. Využil aj také pozemky, ktoré boli v očiach ostatných ľudí považované za menejcenné.

V roku 2010 mu bolo ponúknutých na prenájom naraz až 30 ha, pretože farmár, ktorý bol v tej dobe v reštrukturalizácii, dôveroval spôsobom hospodárenia pána Berghausa.  

Pán Berghaus sa vtedy rozhodol prevziať aj jeho pozemky a od tejto chvíle sa začal naplno venovať poľnohospodárstvu. Aby sa mohol plne sústrediť na farmárstvo, musel upustiť od riadenia dvoch pekárenských predajní, ktoré vlastnila jeho rodina. V súčasnej dobe pôsobí v segmente výroba a predaj pekárenských a farmárskych produktov vlastnej výroby a predaj regionálnych produktov pre existujúcu regionálnu sieť.

Stádo hovädzieho dobytka obsahuje približne 45 kusov (20 dojníc, jeden býk a chovné zvieratá). V letných mesiacoch sa na pasienkoch zdržiavajú aj staré kusy dobytka. Stádo vtedy tvorí asi 130 kusov zvierat.

4. Multifunkčné a udržateľné poľnohospodárstvo a európske poľnohospodárske krajiny (EPK)

Voľný text

Farma sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Sauerland, presnejšie v južnej časti regiónu Märkischer Kreis a v západnej časti regiónu Sauerland. Odtiaľto, smerom na severozápad sa tiahne Volmetal. Na severe je oblasť ohraničená údolím rieky Ruhr, kým južná časť okresu je veľmi kopcovitá. Smerom na východ sa rozprestiera pohorie Ebbe. Na západ obce je oblasť obklopená nízkym pohorím Bergische Land. Najvyšší bod v tejto oblasti sa nachádza 652 m n.m. neďaleko kopca Nordhelle pri obci Valbert, kde sa nachádza farma. Nordhelle je najvyšší vrch v pohorí Märkischer Kreis. 

Dobytok na farme je kŕmený domácim organickým senom a organickou slamou, organickými obilninami a organickými zemiakmi. Hovädzí dobytok je na pastvinách od mája do novembra. Od novembra 2014 je podnik členom organizácie Biokreis (https://www.biokreis.de/index.php).

Všetky zvieratá na farme sú chované druhovo-vhodným spôsobom. Ošípané a hydina majú slamené podstielky a dostatok priestoru na výbeh. 

Sliepky nosnice, kačice a husi sú vo voľnom výbehu s množstvom východov a pasienkov a je tu aj jazierko pre kačice.

Zvieratá sú kŕmené domácimi organickými obilninami, organickými zemiakmi, sójou a mletým hrachom, ako aj zvyškami z pekárne. Kŕmenie ošípaných a hydiny pekárenskými zvyškami viedlo k vytvoreniu samostatného poľnohospodárskeho podniku, pretože takéto kŕmenie nespĺňa normy organickej výroby aj napriek tomu, že zvyšky pochádzajú z vlastnej pekárne.

Farma sa orientuje na podnikanie v regióne. Kombinácia poľnohospodárstva, priameho predaja a rodinnej pekárne spolu so súčasnou spoluprácou v rámci regiónu tvorí veľmi stabilný rodinný podnik, a tým súčasne posilňuje ekonomiku oblasti.

Na farmu tiež pravidelne prichádzajú školské triedy a škôlky, aby tu zažili priamy kontakt s poľnohospodárstvom a prírodou.

Prostredníctvom tohto druhu poľnohospodárstva, podnik prispieva k:

- Zachovaniu a posilneniu biodiverzity;

- Zachovaniu tradičných domácich plemien; 

- Zachovaniu tradičných metód pestovania; 

- Zníženiu erózie pôdy;

- Propagácii hodnôt krajiny;

- Výrobe kvalitných, bezpečných a zdravých potravín.

Rady/ Odporúčania

"Lokácia, kultivačný systém, plemená a marketing musia byť v súlade!"

"Vzťahy s verejnosťou a povedomie o vzdelávacom poslaní zo strany škôl a škôlok je veľmi dôležité. Realizujeme ich s vášňou!"

5. Dôležité informácie, školenia / kompetencie a otázky

Všeobecné úvahy

Je nevyhnutné, aby sa poľnohospodári vysporiadali so špecifickými podmienkami svojej polohy: klíma, nadmorská výška, vlastnosti pôdy. Tieto faktory prinášajú obmedzenia, ale vo väčšine prípadov aj špeciálne príležitosti.

Počas 7 rokov pán Berghaus vybudoval úplné živobytie v poľnohospodárstve od základov, a to nie je v súboji, ale v spolupráci s prírodou. Dosiahol to vďaka spojeniu poľnohospodárstva, ochrany prírody, ochrany druhov a krajiny.

Aj keď sa 7 rokov môže zdať ako príliš málo na vybudovanie poľnohospodárskeho projektu, pán Berghaus vykazuje zásadné zručnosti potrebné pre úspech v oblasti organickej a regionálnej produkcie, rovnako ako aj v predaji v regionálnych reťazcoch s uplatnením pridanej hodnoty.

Nielenže rešpektuje, ale aj zdôrazňuje krajinu a vytvára model poľnohospodárstva  prispôsobeného prírode a krajine. Dodržiava integrovaný prístup udržateľnosti pre poľnohospodárstvo, prírodu a krajinu.

V každom prípade je dôležité byť dobre informovaný o  existujúcich zdrojoch. V určitom okamihu je potrebné skoncentrovať sa, ako to spravil pán Berghaus  a sústredil sa na iba jeden obchod pre predaj svojich vlastných výrobkov.

silné stránky slabé stránky
  • Niekoľko pilierov.
  • Marketing.
  • Ochrana prírody.
  • Existujúci zákazníci z pekárenského predaja.
  • Závislosť na dotáciách.
príležitosti HROZBY
  • Priestor na rast.
  • Veľké možnosti pri uvádzaní na trh.
  • Systém a koncepcie sú jedinečné, ale kopírovateľné
  • Škandály v potravinárskom odvetví vždy budú a potenciálne môžu ovplyvniť farmy.
Main Training/Skills/Competences

Pán Berghaus je veľmi dobre vyškolený v pekárenskej výrobe. Poľnohospodárske zručnosti získal praxou. Jeho kultivačné metódy sú dnes veľmi obľúbené - a tiež aj v jeho veľkej zákazníckej základni. Je veľmi otvorený možnostiam prepojenia ekológie a ekonomiky a tiež je otvorený pre regionálnu spoluprácu. Dnes má pán Berghaus nielen bohaté skúsenosti vo výrobe, ale aj pri predaji výrobkov. A bez základných zručností v oblasti spolupráce a komunikácie, by takéto podnikanie nebolo možné. Budovanie od základov prináša otvorené možnosti mnohým aktivitám, ale samozrejme neumožňuje ponechať si v zálohe veľké rezervy. Preto pán Berghaus musel veriť svojej vízii a plánom. Musel byť ochotný investovať svoj čas, energiu a samozrejme, peniaze a vzal na seba podnikateľské riziko.

Otázky

- Vybudovať farmu takmer z ničoho, je náročná úloha. Dosiahnuť úroveň, ktorá umožňuje celej rodine žiť z výnosov farmy nie je ľahké, ale je to možné ak sledujete jasnú koncepciu. Máte a sledujete jasnú koncepciu na vašej farme?

- Výzva spojenia efektívnosti nákladov a pridanej ekologickej hodnoty dopadla bola zrealizovaná v plnej miere a vytvorila možnosti na predaj týchto výrobkov na farme. Ste spokojní so spôsobom predaja vašich výrobkov?

- Uchovávanie biodiverzity, zachovanie krajinného rázu a uchovávanie tradičných plemien spája farmu s miestnou komunitou. Vidíte možnosti spolupráce a spájania sa s miestnou komunitou prostredníctvom krajiny?

Kľúčové slová