Bio-Saalberghof Berghaus

1. Uvod

Bio-Saalberghof Rasmus Berghaus je bila v letu 2008  v Nemčiji nagrajenec - zmagovalec na natečaju "Kmetijstvo ustvarja kulturno krajino". Vse živali na kmetiji redijo po ekoloških standardih. Bio-Saalberghof je certificirana ekološka kmetija z evropskim znakom in je od leta 2014 članica organizacije za ekološko kmetijstvo "Biokreis". Poleg goveda se redijo  piščanci, race in prašiči. Paša je pomembna sestavina za kakovost mesa pasme rdečega Höhenvieha. Izdelki so neposredno dostavljeni interni pekarni, ki je delno v lasti družine. Podjetje temelji na prepričljivem in preglednem sistemu trajnosti, regionalnosti, dobrobiti živali in skrbi za ekološko kakovost.

2. PROMOTOR PROFIL

Bio-Saalberghof Berghaus

Ime
Rasmus
Priimek
Berghaus
Rojstno leto
1968
Spol
Moški
Izobrazba

Mojstrski pek, kmetovalec s prakso, vendar ni obiskoval kmetijskega izobraževalnega programa, učil se je po pricipu “učenje z delom” in od straršev

3. Profil Kmetije

Address
Ihnestraße 14 58540 Meinerzhagen

51.1202261859, 7.75244235992

Država
Nemčija
Kmetija območje na hektar
110.00
Datum začetka kmetovanja
Datum pridobitve kmetije
Število delavcev na kmetiji Družinski člani Ostali
Polni delovni čas 2 0
Delno zaposleni 0 2
Opis kmetije

G. Berghaus je revatiliziral opuščeno kmetijo (približno 5 ha v kmetijskih in gozdnih zemljiščih) svojih staršev. Njegova prva hči se je rodila leta 2003. Začel je z 2 ha kmetijskih zemljišč in 4 ha zakupljenih zemljišč. Izkrčil  je 2 ha  gozda in ga spremenil v pašnik. To je bilo mogoče s posebnim dovoljenjem. Vedno se je ukvarjal z ekstenzivno pridelavo in uporabil možnosti financiranja v okviru pogodbe o naravovarstvu. Kmetija letno raste za približno 5 do 10 ha. Ponujali  so mu zemljišča, ki so jih drugi smatrali za slabša.

Leta 2010 je najel dodatnih 30 , ker je s svojim načinom kmetovanja prepričal kmeta, ki je v tistem času prestruturiral svojo kmetijo.

Ko je prevzel te dodatne površine, se je odločil, da se od zdaj naprej v celoti ukvarja s kmetijstvom. Da bi to dosegli, sta bila opuščena še dva  prodajna mesta pekarne, ki jo vodi družina. Danes deluje le v enem segmentu: pekarski artikli ter lastni kmetijski proizvodi ter blago regionalnega izvora iz vzpostavljene regionalne mreže.

Čreda govedi šteje približno 45 glav (20  krav, en bik in mlada plemenska živina). V poletnem času je na pašnikih tudi govedo drugih rejcev. Čreda nato šteje okoli 130 živali

4. Multifunkcijsko in trajnostno kmetijstvo in Evropske kmetijske krajine (EAL)

Opis

Kmetija se nahaja na naravovarstvenem območju v pokrajini Sauerland, natančneje na jugu Märkischer Kreis in v zahodnem delu Sauerlanda. V Volmetalu se začne  prehod na severozahod. Na severu je okrožje omejeno na  dolino Ruhr, medtem ko je južni del okrožja hribovit. Proti vzhodu se razteza hribovje Ebbe. Na zahodu jo obkroža  Bergische Land. Najvišji naseljeni kraj se nahaja na nadmorski  višini 652 m blizu kmetije Nordhelle bei Valbert. Nordhelle je najvišja vzpetina v Märkischer Kreis.

Krave na kmetiji krmijo z domačim ekološkim senom, pridelujejo pa še  ekološko sadje, ekološka žita in ekološki krompir.

Krave in ostalo govedo so na paši od maja do novembra. Od novembra 2014 je kmetija članica Biokreisa (https://www.biokreis.de/index.php).

Na kmetiji se vse živali hranijo na posamezni vrsti prilagojen način: prašiči in piščanci se redijo na nastilju in imajo veliko prostora v izpustih.

Kokoši, race in gosi se  vzrejajo v prosti reji s prostornimi izpusti in velikimi pašnimi površinami. Race pa imajo na voljo ribnik.

Krmi se z domačimi ekološkimi žiti, ekološkim krompirjem, sojo in grahom ter ostanki kruha iz pekarne. Krmljenje ostankov kruha pri prašičih in perutnini je pripeljalo do  ločitve te dejavnosti, ker ni v skladu z ekološkimi smernicami. Čeprav ostanki kruha izvirajo iz lastne pekarne.

Kmetija je v celoti upoštevala načelo lokalnega podjetništva. Kombinacija kmetijstva, neposredne prodaje ter družinske pekarne in sodelovanje z lokalnimi mrežami, predstavlja zelo stabilno obliko podjetništva in tako krepi lokalno gospodarstvo.

Obiskujejo jih tudi šole in vrtci, ki na tak način mladini približajo delo na kmetiji in naravo.

S to vrsto kmetijstva podjetje prispeva k:

- Ohranjanju in krepitvi biotske raznovrstnosti;

- ohranjanju tradicionalnih pasem domačih živali;

- ohranjanju tradicionalnih tehnik izkoriščanja kmetijskih zemljišč;

- zmanjšanju erozije tal;

- spodbujanju vrednosti pokrajine;

- Proizvodnji kakovostne, varne in zdrave hrane.

Nasveti/Priporočila

"Sama kmetija, oskrba živali in trženje morajo biti dosledni!"

"Odnosi z javnostmi in ozaveščenost o izobraževalni nalogi šol in vrtcev so zelo pomembni. To delamo s strastjo!"

5. Razmisleki, usposabljanja/kompetence ter trditve in vprašanja

Splošni razmislek

Za kmeta je bistvenega pomena, da upošteva posebne pogoje lege kmetije: podnebje, nadmorsko višino, kakovostjo tal. To so omejitve, v večini primerov pa tudi priložnosti.

V teh 7 letih ko je g. Berghaus začel skoraj iz nič je potem ustvaril živahno  kmetijsko podjetje, ki ne deluje v nasprotju z naravo ampak v ​​sodelovanju / povezovanju kmetijstva, varstva narave, zaščite vrst in krajine.

Čeprav se zdi, da sedem let ne zadošča za izpeljavo kmetijskega poslovnega  projekta, je gospod Berghaus pokazal, da ima  kompetence, za uspešno udejstvovanje na področju ekološke in lokalne proizvodnje ter pri prodaji znotraj regionalnih verig dodane vrednosti.

Spoštuje in poudarja pomen ohranjene krajine in prisega na model prilagajanja kmetijstva na določeno lokacijo in življensko okolje. Sledi integriranemu pristopu k trajnostnemu kmetijstvu in varovanju narave in krajine.

Vsekakor je pomembno, da se dobro seznanite z obstoječimi viri. V določenem trenutku se je treba osredotočiti in koncentrirati na določeno dejavnost. Kot se je gospod Berghaus začel ukvarjati  samo z eno lastno trgovino za prodajo svojih izdelkov.

prednosti slabosti
  • Več stebrov.
  • Trženje.
  • Naravovarstvo.
  • Stranke pekarne.
  • Odvisnost od sredstev skladov.
priložnosti NEVARNOSTI
  • Širjenje dejavnosti.
  • Trg v porastu.
  • Izvirni poslovni model, ki pa se ga da kopirati.
  • Afere na področju pridelave in predelave hrane.
Main Training/Skills/Competences

Gospod Berghaus je zelo dobro usposobljen v pekarstvu. Kmetijsko znanje je pridobil s prakso. Njegove metode pridelave so danes zelo cenjene med njegovimi strankami.

Odprt je za povezovanja ekologije in gospodarstva ter za regionalno sodelovanje.

Danes gospod Berghaus nima le veliko izkušenj v proizvodnji, temveč tudi pri prodaji izdelkov. Brez  osnovnih veščin sodelovanja in komuniciranja bi bilo nemogoče, da bi bil uspešen.

Če se začne  skoraj iz nič pomeni to svobodo pri izbiri dejavnosti a precejšnje omejitve zaradi razpoložljivih sredstev.

Moral je zaupati svoji viziji in načrtom in moral je biti pripravljen vlagati čas, energijo in seveda denar.

Prevzel je podjetniško tveganje

Trditve/Vprašanja

- Začeti kmetovanje  skoraj iz ničl je zahtevna naloga. Če želite doseči raven, ki omogoča celotni družini, da živi od dohodkov kmetije, ni enostavno, vendar je mogoče slediti jasnemu konceptu. Imate in upoštevate jasen koncept na vaši kmetiji?

-  Združevanje stroškovne učinkovitosti in ekološke dodane vrednosti se je pri prodaji kmetijskih izdelkov izkazal za ustreznega. Ali ste zadovoljni s svojim načinom proizvodnje in prodaje?

- Ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje krajinskega značaja in ohranjanje tradicionalnih pasem povezujeta kmetijo s skupnostjo. Ali vidite priložnost za interakcijo in povezavo s skupnostjo preko kmetijske krajine?

Ključne besede