Farma - Jesús Villena

1. úvod

Farma sa nachádza vo Velez Málaga, na mieste, kde mikroklíma napomáha kultivácii subtropických plodín s optimálnymi teplotami počas celého roka. Ekonomický záujem o avokádo s veľmi vysokými cenami predpokladá rozmach plantáží v oblasti Axarquie, ktoré zmenia pobrežnú krajinu charakteristickú svojimi strmými svahmi. V tejto farme je rozvinutý ekologický manažment, ktorý je jedinečný medzi pestovateľmi z tejto oblasti. Presvedčenie farmára o ekologických hodnotách a ochrane a zlepšovaní pôdy na tejto farme je príklad, ktorý si zaslúži nasledovanie.

2. Profil promotéra

Farma - Jesús Villena

Krstné meno
Jesús
Priezvisko
Villena
Dátum narodenia
1972
Pohlavie
Muž
Vzdelanie

Vzdelanie v oblasti psychológie

3. Profil farmy

Address
Vélez-Málaga, Axarquía, Málaga, Španielsko.

36.7757424905, -4.12055969238

Krajina
Španielsko
Farm oblasť hektár
4.50
Dátum, od kedy promotér vlastní alebo prenajíma farm
Počet pracovníkov Členovia rodiny Iní pracovníci
Plný úväzok 0 1
Čiastočný úväzok/ sezónny pracovník 0 1
Popis Farm

Je to ekologická farma s rozlohou 4,5 hektára tropických plodín avokáda, manga a sladkých zemiakov vo Vélez Málaga na pobreží Axarquia Malagueña. Odrody avokáda sú Hass, Lamb Hass, Fuerte a Bacon, ktoré sa navzájom dopĺňajú pri opeľovaní a majú rozličnú dobu dozrievania. To predlžuje zber na 8 mesiacov. Farma vykonáva priamy predaj cez online obchod, ale najdôležitejším marketingom ostáva tradičný spôsob cez distribútorov, pestovateľské trhy, a slovným podaním spokojných zákazníkov. Hlavným zákazníkom je ekologický distribútor z Belgicka, predávajúci tovar priamo konzumentom. Jesus má hlavne záujem o zlepšenie pôdy, preto do pôdy dáve rôzne doplnky a vysieva vegetačné pokrytie obilnín a strukovín, ktoré slúžia ako zelené hnojivo. Z pohľadu biodiverzity ako podpora k prírode blízkemu manažmentu s vedľajšou faunou udržiavajú aj 20 – 30 úľov. Tie zabezpečujú opeľovanie a výrobu medu. Keď mladá mangová plantáž nie je ešte produktívna, vysádzajú rastliny sladkých zemiakov, ktoré podporujú rozmanitosť a podporujú ekonomickú vybavenosť pre tých, ktorých potenciál sa ešte len rozvíja.

4. Multifunkčné a udržateľné poľnohospodárstvo a európske poľnohospodárske krajiny (EPK)

Typ krajiny
Voľný text

Farma sa nachádza v delte rieky Veléz River obklopená hornatou krajinou na pobreží Axarquia de Málaga. Poloha v delte s vysokými svahmi neďaleko Stredozemného mora poskytuje tejto krajine mikroklímu s miernymi teplotami počas celého roka a s vysokou vlhkosťou napriek tomu, že zrážky sú slabé. Spolu to vytvára ideálne podmienky pre subtropické plodiny ako mango, avokádo, cherimoya a mišpule. Organické pestovanie zabezpečuje kvalitné produkty bez pesticídov, ale v rámci manažmentu Jesus zdôrazňuje manažment pôdy. Nachádzajú sa tam dva rozsiahle terasové systémy, ktoré zmierňujú sklon povrchu a taktiež zabezpečujú zlepšovanie kvality pôdy spolu s používaním organických hnojív (hnojivo, trus, odrezky, listy, rastúce alebo vysádzané rozmanité rastliny), a teda zabezpečujú vysokú úrodnosť pôdy. Vzhľadom na manažment biodiverzity je veľmi dôležitý manažment vegetačného pokrytia. Jedna časť je osievaná (obilniny a strukoviny) a druhá časť ostáva rozmanitá s rôznou dobou kosby počas roka. Toto vegetačné pokrytie zabezpečuje kvalitu pôdy, predchádza pohybom pôdy medzi terasami a zabezpečuje prítomnosť vedľajšej fauny tak dôležitej pre minimálneho udržanie množstva škodcov pre pestované rastliny. Pre zavlažovanie sa používajú zavlažovacie prístroje poháňané solárnou energiou, a redukcia emisií znamená udržateľný manažment zdrojov. Jedným z dôvodov ich úspechu je krajina ako taká, ktorá dovoľuje rast plodín, ktoré je nemožné pestovať na iných miestach. Kultivovanie typov plodín s vyšším výnosom prináša investície, vyššie náklady v začiatku a prácu, ktorá vyplýva z ekologického manažmentu. Je nevyhnutné absolvovať školenie zamerané na hodnoty krajiny rovnako ako aj klásť dôraz na dôležitosť manažmentu pôdy. Ďalej sú potrební aj technicky dobre vyškolení farmári. Pre tých, ktorý chcú vstúpiť do tejto oblasti a vykonávať priamy predaj je nevyhnutné školenie v online marketingu a manažmente , umiestnenia produktov na webe a distribúcie cez sociálne siete, a pre zlepšenie administratívnych, marketingových a komerčných schopností.

Rady/ Odporúčania

•   Prechod k ekologickému manažmentu vyžaduje silné presvedčenie a jasné nápady, pretože po začatí výroby rastlín utrpí výroba škody, musíme tolerovať frustráciu a znášať tlak z vonku, nakoľko pre iných je náročné pochopiť naše ciele a motiváciu.

•    Časť zlepšenia pochádza zo sebakritiky, ktorá umožňuje neustále zlepšovanie sa.

5. Dôležité informácie, školenia / kompetencie a otázky

Všeobecné úvahy

Krajina poskytuje klimatické podmienky nevyhnutné pre kultiváciu týchto druhov. Pobrežie Granady a Malagy je jediným miestom v Španielsku s podmienkami vhodnými pre tieto rastliny. Navyše tieto plodiny menia krajinu, ktorá sa mení z vyprahnutej a suchej na autentické tropické ovocné sady a krása tejto premeny je pridanou hodnotou pre mnohých turistov prichádzajúcich každé leto na pobrežie Malagy. Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré sa z tohto prípadu môžete naučiť je dôležitosť manažmentu pôdy. Organické poľnohospodárstvo znamená používanie organických materiálov ako hnojív a činiteľa pri zlepšovaní štruktúry pôdy. Zapracovávanie hnoja, vegetačného pokrytia, odrezkov a trusu obohacuje pôdu. Vegetačné pokrytie tiež zabezpečuje biodiverzitu, ktorá napomáha limitovať škodcov v týchto rastlinách. Z pohľadu školenia je nevyhnutné požadovať školenie v ekologickej kultivácii subtropických plodín, mať školenia zamerané na hodnoty krajiny a dôležitosť pôdy ako základného pestovateľského činiteľa. Elektronický marketing a administratívne procesy sú kľúčové pre tých, ktorí chcú rozvinúť priamy predaj. Pre tých, ktorí chcú začať s prechodom na ekologickú výrobu profesionálne je dôležité aby vedeli, čo môžu očakávať. A aby mali víziu stredne a dlhodobých cieľov, ostali presvedčení ohľadne princípov a hodnôt, ktoré ich motivovali urobiť tento krok. S predpokladom, že ekologický manažment zahŕňa nižšiu produkciu, požaduje viac počiatočných investícií a viac práce. Na druhej strane získavate uspokojenie z pestovania čistých plodín s vyššou trhovou hodnotou.

silné stránky slabé stránky
 • Krajina a kultivácia.
 • Odhodlanie.
 • Certifikáty CAAE a svetový GAP.
 • Malá konkurencia medzi ekologickými pestovateľmi.
 • Stále mladá mangová plantáž.
 • E-komercia.
 • Vysoké náklady.
 • Nízka produkcia.
príležitosti HROZBY
 • Groturistika ekologický manažment.
 • Rozvoj e-komercie.
 • Vývoz.
 • Klimatické zmeny.
 • Nové plantáže.
 • Veľmi atraktívna kultivácia po celom svete.
Main Training/Skills/Competences

Mať pevné vedomosti o organickom pestovaní je základ. Tento typ manažmentu vyžaduje dobre zaškolených profesionálnych farmárov. Je dôležité obhajovať úlohu pôdy ako poľnohospodárskeho faktora a ako činiteľa krajiny, preto je nevyhnutné školiť farmárov v oblasti používania, udržiavania a zlepšovania pôdy. Z pohľadu vegetačného pokrytia musia farmári vedieť, ktoré rastliny sú vhodnejšie pre dané pestované plodiny, a ako vplývajú na vzhľad krajiny a že sú prostredím pre prospešnú vedľajšiu faunu pre pestované plodiny. Využitie včelárstva na opeľovanie je zvlášť relevantné pre farmárov pestujúcich čerstvé ovocie.

Otázky
 • Táto štúdia obhajuje hodnoty spojené s organickým pestovaním. Uvedomujete si dôsledky takéhoto prístupu vzhľadom na produkciu, manažment a odhodlanie spojené s požiadavkami ekologicky pestovaných plodín?

 • Sú ekonomické možnosti na rozvoj nových plodín v súlade s klimatickými podmienkami v krajine, v ktorej sa nachádzate?

 • Ste si vedomí hodnoty pôdy a techník, ktoré môžete využiť na jej zlepšenie.

 • Aké iné multifunkčné činnosti by mohli byť vykonávané v krajinnom type tejto prípadovej štúdie?

Kľúčové slová

EAL Keywords