Kmetija Jesusa Villene

1. Uvod

Nahajamo se na področju Vélez Málage z mikroklimo in zmernimi temperaturami tekom celotnega leta, kar omogoča pridelavo subtropskih pridelkov. Ekonomski interes za pridelavo dragega avokada je dobro izhodišče za razcvet tovrstnih plantaž po vsej Axarquiji, to pa dejansko vodi k preoblikovanju značilnih strmih pobočij obalne krajine. Na omenjeni kmetiji se je pri vodenju uveljavil ekološki princip, kar je med pridelovalci tega področja redkost. Ob Jesusovem prepričanju o pomembnosti ekoloških vrednot, varovanja okolja in potrebi po izboljšanju kakovosti prsti je prav njegova kmetija primer, ki je lahko zgled drugim.

2. PROMOTOR PROFIL

3. Profil Kmetije

Address
Vélez-Málaga, Axarquía, Málaga, Spain.

36.7757424905, -4.12055969238

Država
Španija
Kmetija območje na hektar
4.50
Datum pridobitve kmetije
Število delavcev na kmetiji Družinski člani Ostali
Polni delovni čas 0 1
Delno zaposleni 0 1
Opis kmetije

Gre za primer ekološke kmetije s pridelki avokada, manga in sladkega krompirja na 4,5 hektarjev velikem zemljišču. Nahaja se na področju  Vélez Málage na obali Axarquie Malagueñe. Sorte avokada, ki se prideluje, so: Hass, Lamb Hass, Fuerte in Bacon. Dopolnjujejo se v opraševanju in imajo različna obdobja dozorevanja, kar omogoča podaljšanje trgatve za osem mesecev. Kmetija ima organizirano neposredno spletno prodajo, toda najpomembnejša oblike trženja ostajajo tradicionalna mreža distributerjev, sheme gajbic in reklama od ust do ust. Glavna stranka je iz Belgije, in sicer gre za ekološkega distributerja, ki prodaja neposrednim kupcem.

Jesus posveča veliko pozornosti izboljšavi prsti. V ta namen vsako leto izvaja zeleno gnojenje s sajenjem stročnic in sejanjem žitaric.  Ob dodatnem delu z domačimi živalmi je z vidika biotske pestrosti omembe vreden podatek tudi to, da vzdržujejo 20-30 panjev, kar olajšuje opraševanje in jim daje med.

4. Multifunkcijsko in trajnostno kmetijstvo in Evropske kmetijske krajine (EAL)

Opis

Kmetija se nahaja v delti reke Vélez, ki jo obkroža gorata krajina na obalah Axarquie v Málagi.  Njena lega v delti med visokimi pobočji ob samem Mediteranskem morju botruje zmernim temperaturam tekom vsega leta, navkljub majhnim količinam padavin pa je stopnja vlažnosti zraka vseskozi relativno visoka. To so idealni pogoji za rast subtropskih pridelkov, kot so mango, avokado, cherimoya ali loquat. Z ekološkim kmetovanjem se lahko zagotovi kakovostne pridelke brez vsebnosti pesticidov, to čemur Jesus posveča še posebno pozornost, pa je skrb za kakovostno prst. Imajo dve veliki, glede na okoliške strmine, nekoliko bolj ravni terasasti parceli, kjer stalno dvigajo nivo kakovosti prsti z dodajanjem organskih substanc (gnojila, peleti, žagovina, listje, naključni in zasajeni rastlinski pokrov), ki zagotavljajo visoko stopnjo rodovitnosti prsti. 

Z vidika biotske raznovrstnosti je skrb za rastlinski pokrov izjemnega pomena. En del je to, kar zasejemo ali posadimo (žitarice, stročnice), drugi del pa so divje rastline, ki jih večkrat letno pokosimo. Ta rastlinski pokrov zagotavlja kakovost prsti, preprečuje njeno erozijo med terasastimi parcelami in zagotavlja prisotnost pomožne favne, ki je pomembna za preprečevanje širitev škodljivcev na pridelkih. Za namakanje se uporablja lokalna oprema, ki deluje na temelju sončne energije, s čimer se zmanjšuje škodljive emisije in zagotavlja trajnostno rabo virov. 

Eden izmed razlogov za uspeh je tudi sama krajina kot taka, saj tu uspevajo kulture, ki drugje ne bi. Gojenje tipov proizvodov z večjo dobičkonosnostjo pa omogoča, da se pokrijejo investicije in višji stroški produkcije in dela, ki nastanejo zaradi ekološke pridelave.

Nujno je, da se kmete, ki bi izvajali ekološko kmetovanje, ustrezno usposobi tako v smislu ozaveščanja o krajinskih vrednotah kot o pomembnosti ravnanja s prstjo. Vsi, ki bi se želeli vključiti v ta sektor in izvajati neposredno prodajo pridelkov, morajo biti vključeni v družbena omrežja ter obvladati vodenje spletne prodaje in poslovanja. Dvigniti morajo raven svojih administrativnih in trgovskih veščin, ter izpopolniti trženje.

Nasveti/Priporočila

Prehod v ekološko kmetovanje zahteva močno voljo in jasne ideje, saj se po zagonu procesa ekološkega kmetovanja zmanjša količina pridelka, kar predstavlja frustracijo, ki jo je treba prenesti in se soočil z zunanjimi pritiski, tudi če okolica težko razume naše cilje, namene in motivacijo.

K izboljšanju situacije in postopnemu napredku vsaj deloma pripomore tudi naša samokritičnost.

5. Razmisleki, usposabljanja/kompetence ter trditve in vprašanja

Splošni razmislek

Krajina s svojo klimo ustreza potrebam za gojenje omenjenih kultur. Obale Granade in Málage so edina področja v Španiji, kjer lahko uspevajo. Poleg tega te kulture to, nekoč pusto, suho območje spreminjajo v krajino pristnih tropskih nasadov, ki s svojo lepoto  privlačijo številne poletne turiste, ki prihajajo na málaško obalo.

Najpomembnejša lekcija, ki se je iz tega lahko naučimo, zadeva vprašanje pomembnosti skrbi za prst. V ekološkem kmetijstvu je to poleg rabe ekoloških gnojil ključni dejavnik dviga kakovosti. Vključitev gnojil , rastlinskega pokrova, žagovine in peletov doprinese k bogatitvi prsti. Rastlinski pokrov poleg tega zagotavlja tudi biotsko pestrost, ki preprečuje širitev škodljivcev.

Z vidika vprašanj usposabljanja je ključna zahteva po reguliranem usposabljanju za ekološko pridelavo subtropskih pridelkov. Pri tem je treba ljudi osveščati o vrednotah krajine in pomembnosti prsti, ki predstavljata najpomembnejši dejavnik. Za vse, ki se želijo vključiti v dejavnost neposredne prodaje, pa so ključnega pomena znanja o trženju, spletnem trženju in administrativnih procesih. Kdor se želi profesionalno preusmeriti na ekološko kmetovanje, mora vedeti, kaj lahko pričakuje, imeti pred seboj srednjeročno in dolgoročno vizijo, verjeti vanjo  ter vztrajati pri načelih in vrednotah, ki so ga spodbudile, da se je odločil za tak korak.

V ekološkem kmetijstvu mora menedžer predvideti manjšo pridelavo, večje investicije in višje stroške dela, ob čemer pa po drugi strani črpa zadovoljstvo iz dejstva, da bodo na ta način njegovi pridelki “ekološko čisti” in bodo kot takšni dosegali tudi višje cene na tržišču. 

prednosti slabosti
 • Krajina in gojenje.
 • Odločnost.
 • CAAE and Global GAP certification.
 • Malo konkurence med ekološkimi pridelovalci.
 • Razmeroma nove plantaže manga.
 • Višji stroški.
 • Manjša pridelava.
 • E-poslovanje.
priložnosti NEVARNOSTI
 • Klimatske spremembe.
 • Nove plantaže.
 • Zelo privlačno gojenje za druga geografska področja po celem svetu.
Main Training/Skills/Competences

Ustrezna podkovanost na področju ekološkega kmetovanja pomeni osnovo. Tak tip menedžmenta terja dobro usposobljenega kmeta – profesionalca. Mora se zavedati pomembnosti vloge prsti kot nečesa ključnega tako v smislu kmetijstva kot same krajine. Zato je treba menedžerje usposobiti, da jo bodo znali uporabljati, vzdrževati in izboljševati. Kar zadeva rastlinske pokrove, morajo kmetje vedeti, kateri izmed njih je najustreznejši za vsako vrsto pridelkov in se zavedati, da je pomožna favna koristna za pridelek. Zlasti ko gre za pridelavo svežega sadja, so kot opraševalci koristne čebele in je v tem smislu tudi čebelarstvo povsem priporočljiva dejavnost.

Trditve/Vprašanja

V tem primeru gre za podporo vrednot ekološkega kmetovanja. Ali se zavedate kakšne posledice prinaša takšnega kmetovanja v smislu pridelave, menedžmenta in predanosti?

Ali klimatski krajine, v kateri kmetujete omogočajo usmeritev na nove pridelke, ki bi lahko pomenili ekonomsko priložnost?

- Ali se zavedate vrednosti prsti in vseh možnih tehnik, ki jih lahko uporabite za njeno izboljšavo? 

- Katere druge večfunkcijske dejavnosti bi lahko povezali z opisano krajino?

Ključne besede

EAL Keywords
Farming Key words