OTVORENÉ POLIA

Rozľahlé zvlnené roviny s pravidelným vzorom veľkých pravouhlých pozemkov. Farmy sú sústredené v dedinách. Zvyšok krajiny je prázdny. Príklad: veľké časti Francúzska, Maďarska a Nemecka.

Zdroj: MEEUS a kol. (1990), s. 297.

http://feal-future.org/eatlas/en/landscape-category/open-fields