ODPRTA POLJA (PLANJAVE)

Široka ravnina s pravilnimi pravokotnimi parcelami zemlje. Kmetije so skoncentrirane v vaseh. Vmesni prostor je prazen. Primeri: velik del Francije, Madžarske in Nemčije.

Vir: MEEUS et al. (1990), p. 297.

http://feal-future.org/eatlas/en/landscape-category/open-fields