Farma AFRA Odorica

1. úvod

Odorica - malá rodinná eko farma leží v imaginárnom trojuholníku medzi Levočou, Levočskými Lúkami a Spišským Hrhovom, v pohorí Medvedie vrchy, neďaleko mesta Levoča (UNESCO). Z farmy je výhľad na TANAP (asi 50 km). Pani Zuzana Homolová je treťou generáciou rodiny, ktorá sa zaujíma o pestovanie a spracovanie bylín. Názov AFRA skrýva nielen meno zakladateľa Andreja Franka, ale aj cieľ  farmy: „Alternatívna Fytológia Rastlinných Adaptogénov". Ďalšou, rovnako dôležitou aktivitou je výroba a predaj zdravých a čerstvých produktov priamo na farme.

2. Profil promotéra

Farma AFRA Odorica

Krstné meno
Zuzana
Priezvisko
Homolová
Dátum narodenia
1963
Pohlavie
Žena
Vzdelanie

Stredoškolské

3. Profil farmy

Address
48°59'57''N / 20°37'02''E

48.9991301755, 20.6163714573

Krajina
Slovensko
Farm oblasť hektár
30.00
Dátum založenia farmy
Dátum, od kedy promotér vlastní alebo prenajíma farm
Počet pracovníkov Členovia rodiny Iní pracovníci
Plný úväzok 3 0
Čiastočný úväzok/ sezónny pracovník 0 1
Popis Farm

Farma sa síce nenachádza v chránenej oblasti, ale okolitá krajina má pridanú hodnotu, ktorá sa odráža na poľnohospodárskej činnosti tejto farmy. V blízkosti farmy sa nachádzajú zdroje kvalitnej pitnej vody a ekologické poľnohospodárstvo farmy pozitívne ovplyvňuje ochranu vody. Výhľad na Vysoké Tatry (národný park) a stredoveké mestečko Levoča (UNESCO) sú pre turistov mimoriadne atraktívne. Historické terasy pokrývajúce svahy okolo farmy predstavujú tradičnú poľnohospodársku pôdu a chránia svahy pred eróziou. Bývalý majiteľ – rodina Csáykovcov zo Spišského Hrhova - postavila farmu Odorica v 19. storočí. Po kolektivizácii sa farma a jej aktivity znovu obnovili až po roku 1987. Na farme sa vyrábajú tradičné domáce biopotraviny a ďalšie ekologické výrobky. Zvieratá sa kŕmia výhradne prírodným krmivom a spásajú okolitú krajinu. Farma sa zameriava na liečivé rastliny (1,5 ha). Pani Zuzana Homolová predáva liečivé rastliny vo svojom obchode AFRA BIO v Levoči, zúčastňuje sa prednášok, poskytuje konzultácie a zároveň je predsedníčkou organizácie zameriavajúcej sa na ekologické poľnohospodárstvo - Ekotrend Slovakia. Exkurzie na farme sú spojené s ochutnávkami domácich produktov, konajú sa tu letné eko tábory pre deti. Farma je aktívnym členom celosvetovej siete WWOOF, ktorá sa zaoberá dobrovoľníctvom na ekologických farmách a výmenou dobrovoľníkov.

4. Multifunkčné a udržateľné poľnohospodárstvo a európske poľnohospodárske krajiny (EPK)

Voľný text

Majiteľka farmy nemala v oblasti rozvoja multifunkčných a trvalo udržateľných poľnohospodárskych činností žiadne vzdelanie a svoje aktivity postupne rozvíjala v priebehu niekoľkých rokov výlučne na základe vlastných skúseností a výmeny poznatkov s inými farmármi. Z tohto dôvodu sa očakáva, že zdieľanie a výmena skúseností medzi mladými poľnohospodármi bude jednoduchšia, ak budú poznatky prístupné a zdieľané online. Mnohí malí poľnohospodári na Slovensku však čelia obrovskému problému - nedostatočné alebo žiadne internetové pripojenie v odľahlých vidieckych oblastiach. Avšak, pre úspešnú multifunkčnú obchodnú stratégiu je najdôležitejšie niečo iné - priamy predaj na farme, pretože iba pri priamom kontakte dokážu návštevníci/ spotrebitelia ľahko pochopiť, čo stojí za kvalitou potravín (kvalita konkrétneho typu krajiny a jej využitia). V tomto prípade liečivé byliny, ako rodinná tradícia predstavujúca nehmotné kultúrne dedičstvo, prinášajú farmárke príležitosť vzdelávať návštevníkov a poskytovať informácie o zdraví v kontexte udržateľného spôsobu obrábania pôdy. Tieto poznatky pomohli majiteľke farmy otvoriť ďalšie príležitosti v rámci multifunkčnej obchodnej stratégie – otvorenie obchodu s liečivými rastlinami s dosahom na celoslovenský trh a realizovať vzdelávacie aktivity s nadregionálnym dopadom. Tieto aktivity sú organizované aj priamo na farme.  

Rady/ Odporúčania

„Majiteľka farmy priamo prepája ľudí s prírodou. Znalosť liečivých rastlín predávaná z generácie na generáciu predstavuje nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré pozitívne ovplyvňuje zdravie spotrebiteľov a kvalitu krajiny."

5. Dôležité informácie, školenia / kompetencie a otázky

Všeobecné úvahy

Majiteľka farmy počas svojej práce postupne získala poznatky o multifunkčnom poľnohospodárstve, a to nielen vďaka každodenným činnostiam na farme, ale aj vďaka jej pracovným skúsenostiam v neziskovej organizácii s celoštátnou pôsobnosťou - Ekotrend Slovakia, ktorá spája producentov, výrobcov, odborníkov a záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo a trvalo udržateľný vidiecky život. Hlavnou prekážkou, ktorej majiteľka farmy čelí, je legislatíva upravujúca priamy predaj poľnohospodárskych produktov. Na tento problém upozorňujú aj malé a rodinné farmy z celého Slovenska. Krátky trhový reťazec a priamy predaj sú kľúčovými bodmi úspešnej multifunkčnej obchodnej stratégie fariem. Priamy predaj spolu s realizovaným ekologickým poľnohospodárstvom pozitívne ovplyvňuje kvalitu danej poľnohospodárskej krajiny. Malé a rodinné farmy majú neodškriepiteľné postavenie v snahách odstrániť následky komunistickej kolektivizácie a rovnako aj pri transformácii nevhodného komunistického modelu poľnohospodárstva na optimálne využívanú poľnohospodársku krajinu s tradičným spôsobom využívania pôdy. Zákazníci môžu vďaka osobnej návšteve farmy pochopiť vzťah medzi vysokokvalitnými potravinami a kvalitou krajiny. Hlavnou výzvou, ktorej bežný poľnohospodár čelí je sebestačnosť a komplikované a nejasné právne predpisy, ktoré často znemožňujú výkon všetkých potrebných poľnohospodárskych činností v plnom rozsahu. Poľnohospodári teda strácajú potenciálny príjem a následne nemôžu ani zamestnať viac ľudí a oživiť tak pracovný trh slovenského vidieka a zabezpečiť primeranejšiu údržbu poľnohospodárskej krajiny. Očakávanou zmenou legislatívy je uznanie štatútu farmára a rôznych podmienok vykonávania jeho práce v rámci série zákonov.

silné stránky slabé stránky
  • Atraktívna krajina a čisté prostredie s panoramatickým výhľadom.
  • Časté návštevy z mesta Levoča.
  • Vlastný obchod zaoberajúci sa predajom liečivých rastlín.
  • Intenzívne využívaná orná pôda v okolí.
  • Nedostatočné značenie v teréne upozorňujúce turistov na návštevu farmy (v dôsledku neochoty príslušných inštitúcií).
príležitosti HROZBY
  • Čistá a kvalitná voda je základom pre chov hovädzieho dobytka a spracovanie živočíšnych produktov.
  • Vysoký rekreačný potenciál umožňuje rozvíjať ďalšie turistické služby - sprievodcovské služby alebo koncept ekologického múzea.
  • Vyššia popularita znamená rušnejšiu atmosféru.
  • Zintenzívnenie poľnohospodárskej výroby by mohlo mať negatívny vplyv na kvalitu vodných zdrojov.
Main Training/Skills/Competences

Malé a rodinné farmy potrebujú základné znalosti právnych predpisov. Farmári očakávajú presnú právnu definíciu pojmu rodinná farma, ktorá by odrážala ich osobitné potreby, ktoré vychádzajú z prírodných, historických, kultúrnych, sociálnych a ekonomických špecifikácií fariem nachádzajúcich sa v rôznych vidieckych oblastiach a v rôznych krajinných typoch. Bez jednoduchšej legislatívy sa predovšetkým mladí farmári a malé a rodinné farmy budú každodenne potýkať s legislatívnymi pravidlami, ktoré sťažujú podnikanie v rámci špecifických podmienok určitého regiónu alebo typu krajiny. Úspešná obchodná stratégia farmy znamená, že farmárske produkty sú finalizované samotnou farmou, na ktorej prebieha aj priamy predaj týchto výrobkov. Priamy predaj je veľmi dôležitým aspektom, ktorý poskytuje možnosť vysvetliť návštevníkom, ako farmárska prax ovplyvňuje hodnotu krajiny, ako ekologické poľnohospodárstvo prispieva k ochrane vodných zdrojov alebo ako kultivácia historických terás pozitívne ovplyvňuje krajinný ráz. Ekologické tábory organizované majiteľkou farmy sú veľmi dobrou príležitosťou na zapojenie mladšej generácie do poľnohospodárskych postupov. Počas eko tábora sa deti dozvedia, ako sa dá kultivovať pôda trvalo udržateľným spôsobom.

Otázky

- Je koncepcia rodinnej farmy považovana za konkrétny podnikateľský subjekt vo vašej krajine? Ak áno, uveďte príklady, ktoré právne predpisy pozitívne stimulujú vykonávanie multifunkčných poľnohospodárskych činností na rodinnej farme.

- Aká je hlavná úloha farmára pri udržiavaní hodnôt poľnohospodárskej krajiny?

Kľúčové slová