NAVODILA/UVOD K MODULOM ZA USPOSABLJANJE

Submitted by tobias on Sob, 03.02.2018 - 12:17
Additional Text

Dobrodošli v sekciji modulov usposabljanja projekta FEAL.

Preden začnete preverjati obstoječe module, bi vam radi predstavili vse module za usposabljanje, ki smo jih ustvarili, in kratko navodilo o tem, kako in za kakšen namen jih je treba uporabiti.

Prosimo, natančno preberite navodila, da pridobite čim več spretnosti in znanja.

1. The Principles of Multifunctional Agriculture and EAL 

Pregled:

Ta modul pojasnjuje, kako bi znanje o krajinskih vrednotah evropskih kmetijskih krajin (EAL) lahko odprlo nova obzorja kmetijam, ki opravljajo različne nekmetijske dejavnosti. Ozaveščenost kmetov in zainteresiranih strani o kakovosti krajine se sooča z izzivi Evropske konvencije o krajini (CoE, 2000).

Učni cilji:

Znanje

 • Razumevanje tipologije EAL in atributov, ki določajo EAL.
 • Know-how, ki bo pripomogel k uporabi multifunkcionalnih dejavnosti znotraj različnih EAL.

Veščine

 • Prepoznavanje tipov krajine in vrednot različnih EAL in njihovega krajinskega karaktrja.
 • Prakse multifunkcijskega kmetijstva, ki sovpadajo s karakteristikami določene EAL.
 • Zagotavljanje ustreznega vzdrževanja EAL, ohranjanje vrednot EAL in izboljšanja njihove kakovosti. 

Odnos

 • Zavedanje za izboljšanje kakovosti EAL in njihovega vzdrževanja na trajnostni način z upoštevanjem tradicionalne rabe zemljišč, ki temelji na znanju predhodnikov o varovanju okolja in ohranjanju značilnosti krajine.

Index:

• Mednarodni kontekst EAL, predstavljen v študijskih primerih

• EAL, predstavljene v študijskih primerih

• Nacionalni kontekst EAL, predstavljen v študijskih primerih

• Napredno večnamensko podjetništvo, ki temelji na vrednotah EAL

• Privlačna krajina, ki je rezultat večfunkcionalnega in trajnostnega kmetijstva  kot prednost za nadaljnji razvoj podjetništva

• vzdrževanje in ohranjanje vrednot EAL

• Izmenjava in posredovanje znanja o vrednotah EAL

2. Podjetniški koncepti v povezavi z EAL, trajnostno kmetovanje in multifunkcijsko kmetijstvo (MFA)

Pregled

Ta modul se osredotoča na interakcije med kmetovanjem kot poklicno dejavnostjo, ki temelji na upravljanju s kmetijskimi površinami  in urejanju krajine, kot zasnovo zemljišč, povezanih s kmetijstvom in drugimi podeželskimi dejavnostmi, ki je zavestno povezano z znanjem o ozemlju, njegovem naravnem kapitalu in krajinski dediščini.

Učni cilji

Znanje

 •  poznati širok nabor aktivnosti in storitev primernih za agro in ekoturizem, kulinarični in z dediščino povezan turizem in  učne kmetije.

Veščine

 • pridobiti poglobljeno usposobljenost za izbor vrste objektov in storitev na prostem, ki jih lahko zagotovi dobro strukturirano večnamensko načrtovanje kmetij
 • poznati in prakticirati trženjske rešitve in komercialne ponudbe za zasebne stranke, skupine in potovalne agencije za ekoturizem.

Odnos

 • pridobiti splošno znanje in ozaveščenost o tradicionalni dediščini kmetovanja, ki je podlaga za začetek uspešnih večnamenskih kmetijskih dejavnosti na podlagi kmetijskih krajin

Index:

• Pregled

• Poglavje I - Shema za tolmačenje kmetijskih krajin

• Poglavje II - Kulturna načela, ki povezujejo trajnostno kmetijstvo in krajino

• Poglavje III - večfunkcionalno kmetijstvo, trajnostna raba zemljišč in krajina

• Poglavje IV - Prispevek k zaščiti, ohranjanju in inoviranju krajine

 • • Zaključki

3. Poslovno načrtovanje in uspešna implementacija

Pregled:

Ta modul vam bo pokazal korake za izdelavo jasnega poslovnega načrta in vam  nakazal kako ga uspešno imlementirati.Obravnava formalne vidike in podjetniški pristop za vzpostavitev pravne in operativne osnove za uspešno podjetništvo pri povezovanju kmetijstva in EAL.

Učni cilji

Znanje

 • Razumevanje poslovnega načrtovanja in njegovega pomena za uspešno podjetništvo
 • Jasna slika poslovnega managmenta

Veščine

 • Prepoznavanje spreminjajočih  situacij in izzivov in spopadanje z njimi na podjetniški način.
 • Prepoznavanje možnosti in poslovnih priložnosti pri povezovanju kmetijstva in EAL
 • Sposobnost implementacije poslovnega načrta in upravljanja z vašim podjetjem

Odnos

 • Ozaveščenost za izboljšanje / vzdrževanje kakovosti EAL z uspešnim poslovanjem kmetijskega podjetja

Index:

 1. Poslovno načrtovanje -  potreba in uporaba za podjetnike
 2. Podjetniški pristop k poslovnemu načrtovanju
 3. Pisanje poslovnega načrta
 4. Glavna vsebina vašega POSLOVNEGA NAČRTA
 5. POSLOVNI MANAGMENT znotraj MFA in EAL
 6. Ključne funkcije POSLOVNEGA MANAGEMENTA
 7. Začnite s svojim POSLOVNIM MANAGEMENTOM

4. SWOT- trajnostna raba regionalno specifičnih EAL

Pregled:

Ta modul ponuja SWOT metodologijo  za doseganje samozavedanja v zvezi s faktorji, povezanimi s trajnostnim kmetijstvom, večnamenskostjo in kmetijsko krajino. Na podlagi tega znanja boste lahko postavili cilje, za izboljšanje slabosti in izogibanje nevarnostim, ali izkoristili prednosti in priložnosti.

 • Učni cilji

Znanje

 • Doseči, da sami prepoznamo dejavnike, povezane s trajnostnim kmetijstvom, večnamenskostjo in evropskimi kmetijskimi krajinami.

Veščine

 •  Razviti  sposobnosti za analizo s sistematično metodologijo samoevalvacije dejavnikov.
 • Razvijte svoje strateške zmogljivosti in poskušajte izkoristiti svoje trenutne razmere, za dosego boljše prihodnosti.
 • Sposobnost opredeliti cilje in jih razvijati, dokler jih ne dosžete.

Odnos

 • V  analizo vključite vidike vaše kmetijske panoge, povezane s trajnostjo, okoljem, kulturo in krajino kot pomembnimi dejavniki, ki ponujajo sinergije z vašimi sedanjimi in potencialnimi dejavnostmi.

Index:

 1. Uvod
 2. Uporaba E-Atlasa kot E-učno orodje o različnosti EAL
 3. Uporaba SWOT analize za strateško načrtovanje
 4. Metodologija samoocenjevalnega procesa
 5. Lastno znanje: Dejavniki za SWOT analizo
 6. Lastno znanje: Vprašalnik

Splošni poslovni okvir

Krajina in naravno okolje

Trajnostno kmetijstvo ( spoštljivo ravnanje)

Multifunkcionalnost (Turistične znamenitosti, potencialne dejavnosti)

 1. Kako narediti SWOT analizo
 2. Postavitev ciljev
 3. Doseganje ciljev

 

 

 

5. Komunikacijske veščine, Sodelovanje

Pregled:

V tem modulu bomo predstavili dejavnike, ki podpirajo in spodbujajo sodelovanje, komunikacijske veščine, win-win-situacije: odkrivanje in uporabo teh situacij. V ta namen bomo uporabili povezave do študij primerov, zbirnega poročila in dodatnega materiala, kjer bodo podrobneje predstavljene ustrezne vsebine.

 

Znanje

 • Znanje o deležnikih, vključenih v vzpostavitev operativne osnove za večnamensko kmetovanje za trajnost FEAL
 • Vpogled v možna področja in oblike sodelovanja v večfunkcijskem kmetijstvu za trajnost FEAL-a, ki vodi v win-win situacije

Veščine

 • Sposobnost razmišljanja o vašem lastnem položaju in možnostih za večnamensko kmetovanje za trajnost FEAL in morebitne win-win situacije

Odnos

 • Ozaveščenost o možnostih za vzpostavitev ali izboljšanje večnamenskega kmetijstva za trajnost FEAL
 • Ozaveščenost o pomenu komunikacijskih veščin
 • Ozaveščenost o moči sodelovanja

 

Index:

 1. Deležniki pri vzpostavljanju operativne osnove za večnamensko kmetovanje za trajnost EAL
 2. Komunikacijske spretnosti in komunikacijske poti
 3. Sodelovanje  pri večnamenskem kmetijstvu za trajnost EAL
 4. Win-win situacije pri večnamenskem kmetijstvu za trajnost EAL

 

TRAJANJE MODULOV

Moduli za usposabljanje vam dajejo splošne informacije o ozadju, konceptih in podjetniških ukrepih v povezavi kmetovanja in EAL, prav tako pa boste našli posebne vidike in namige za uspešen pristop.

Priporočamo, da module ne zgolj preletite ampak jih  intenzivno preučite. Vzemi si čas in greste morda skozi njih večkrat - znova in znova, če je potrebno.

Odvisno od vaše pripravljenosti in posameznega modula, si vzemite vsaj 60 minut na modul, da izkoristite kar ponuja.

 

UPORABA MODULOV

We have created the training modules so that they can be used all over Europe and so that they can provide as much benefit to the existing variety of learners as possible.

We recommend going through the modules step by step following the given order, as the content is developed from general information to more detailed from module to module.

How to use the training modules:

Ustvarili smo module za usposabljanje, ki bodo uporabni po vsej Evropi na način, da bodo lahko kar najbolj koristili različnim učencem.

Priporočamo, da skozi module korak za korakom sledite določenemu vrstnemu redu, saj se vsebina razvija od splošnih informacij do podrobnejših vsebin.

Kako uporabljati module za usposabljanje:

 

• Vse modele lahko hitro pregledate, da pridobite pregled nad vsebinami in nato še podrobneje pogledate teme, ki jih resnično potrebujete.

• Vse module lahko spremljate korak za korakom, saj je bila vsebina usklajena s potrebami, ocenjenimi na začetku projekta, zato je zagotovljena široka paleta pomembnih znanj. Verjetno ne bo vse pomembno za vašo konkretno situacijo - morda bo kdaj v prihodnosti.

• Module lahko predelate sami lahko  ali pa to storite v skupini in izmenjate ugotovitve in mnenja o posredovanih informacijah.