Farm Eredi Gradassi Andrea s.s.

1. úvod

Farma Eradi Gradassi Andrea bola založená v roku 1639 a je jednou z najstarších v regióne Umbria. Pokrýva plochu približne 150 hektárov v doline Spoleto medzi mestami Campello sul Clitunno, Spoleto a Trevi. Hlavnou a historickou činnosťou farmy je výroba extra panenského olivového oleja, nepretržite vo vlastnom mlyne, a vyrába sa z odrôd moraiolo, leccino a pendolino, ktoré sa pestujú približne na 50 hektároch pozemku a 100 hektárov je prenajímaných so spolu približne 15 000 rastlinami. Olivy sú ručne zbierané v novembri a decembri a lisované tak aby sa olej získaval prirodzene a za studena (metóda Sinolea-rapanelli) do 24 hodín od zberu. Mlyn je tiež využívaný viacerými farmármi v oblasti. Približná ročná produkcia extra olivového oleja je 400 000 kilogramov. Priame riadenie obchodu vykonáva majiteľ Carlo Gradassi s asistenciou detí Andrea a Elisabetta.

2. Profil promotéra

3. Profil farmy

Address
Via Virgilio 2, 06042 Campello sul Clitunno (PG)

42.83032, 12.7738

Krajina
Taliansko
Farm oblasť hektár
150.00
Dátum založenia farmy
Dátum, od kedy promotér vlastní alebo prenajíma farm
Počet pracovníkov Členovia rodiny Iní pracovníci
Plný úväzok 3 5
Čiastočný úväzok/ sezónny pracovník 0 20
Popis Farm

Farma má celkovú rozlohu 150 hektárov, 50 hektárov vlastní firma a zvyšok je prenajatý a prevažne pretvorený na terasové olivové háje. Na farme, na ploche 30 hektárov sa tiež pestujú obilniny a strukoviny. Farmu vedie Elisabetta Gradassi, Carlova dcéra, ktorá je zodpovedná za rodinnú farmársku činnosť spolu so starostlivosťou o statok a  o reštauráciu využívanými na agroturizmus. Hlavná činnosť farmy spočíva vo výrobe kvalitného extra panenského olivového oleja (EVOO) s ochrannou známkou pôvodu (Protected Designation of Origin – PDO) Umbria, podoblasť “Colli Assisi Spoleto”. Bola schválená Európskou úniou v roku 1998. Časť produkcie je certifikovaná ako organická. Rodinná značka “Gradassi“ je jednou z najznámejších medzi reprezentantmi olivových hájov oblasti Assisi-Spoleto v Taliansku a aj po celom svete. Vďaka ohodnoteniu extra panenského olivového oleja ako top kvalitného, firma investovala do moderného fľaškovania, balenia a marketingu spoločnosti C.U.F.R.O.L. s.r.o., v ktorej  51% vlastní rodina Gradassi vedená Andreom Gradassi, Carlovým synom. V tejto firme, okrem rodinnej trhovej značky, sú produkované dve ďalšie línie extra panenského olivového oleja “Terre Francescane” extra panenský olivový olej miešaný z olív z Umbrie, severného Lazia a Apulie, a “Italiano” extra panenský olivový olej zložený najmä z odrody “biancolilla” s pridaním ďalších talianskych druhov olív vyrábaných pre reštaurácie.

4. Multifunkčné a udržateľné poľnohospodárstvo a európske poľnohospodárske krajiny (EPK)

Voľný text

Tradícia je kľúčovým slovom pre toto rodinné hospodárstvo, ktorého hlavným cieľom je udržiavanie a zhodnocovanie okolitej historickej krajiny vytvorenej zo suchých kamenných múrikov (terás) olivových hájov. Najrozšírenejšou odrodou na strmom kopci je “moraiolo” so silnou bylinnou a ovocnou chuťou predstavujúcou približne 75% všetkých olivovníkov. Táto výnimočnosť dodáva extra panenskému olivovému oleju hodnotu špeciálneho symbolu tejto oblasti, ktorú dotvára aj jedinečná poloha na kopcoch naďaleko lokality Assisi, kultúrnej pamiatky UNESCO od roku 2000, po Spoleto, oblasť olivových hájov zahrnutej v národnom katalógu historických vidieckych krajín a kandidátom na UNESCO a GIAHS-FAO pamiatku. Toto spojenie medzi excelentnou kvalitou potraviny - extra panenského olivového oleja a suchých kamenných múrikov - terasových olivových hájov je plne docenené rodinou Gradassi a ostatnými pestovateľmi. Rovnako je vnímané aj obcami ako možnosťpodpory potravinového a krajinného dedičstva. Do platnosti bolo uvedené opatrenie 4.4.1 Vidieckeho rozvojového plánu regiónu Umbria cez miestny akčný plán, a opatrenie 19 o obnove suchých kamenných múrikov ako výnimočnej charakteristiky terasovitých olivových hájov historickej vidieckej krajiny.

Rady/ Odporúčania

Tradícia je neoddeliteľnou súčasťou stratégie rodinnej farmy už po dlhú dobu, a tiež začína byť aktívom pre miestny rozvoj v budúcnosti. Výnimočná krajina tvorená kopcami olivových hájov so stále existujúcimi terasovitými stenami zo suchého kameňa dominuje v doline medzi Assisi a Spoleto, a je výhradne spätá s vysoko-kvalitným extra panenským olivovým olejom (EVOO) známym po celom svete. Zachovanie tejto jedinečnej krajiny, kandidáta UNESCO a FAO GIAHS (Systém svetovo dôležitého poľnohospodárskeho dedičstva) je základom pre identifikáciou EVOO ako hlavného tradičného produktu a symbolu tejto oblasti reprezentujúceho historické dedičstvo a strategické aktívum miestnej ekonomiky. Táto oblasť je už zahrnutá v národnom katalógu talianskych historických vidieckych krajín. Ostatné tradičné produkty z doliny pod terasovitými olivovými hájmi, ako sú staré odrody obilia a strukovín sú tiež dôležité a charakteristické pre túto oblasť s tradičnými farmárskymi hodnotami.

5. Dôležité informácie, školenia / kompetencie a otázky

Všeobecné úvahy

Školenie musí pokrývať nielen technologickú problematiku orientujúcu sa na dodávateľskú reťaz EVOO a ostatné tradičné produkty, ale musí vysvetľovať aj potrebu ochrany krajiny a starostlivosti o jej pridanú hodnotu ako ikonu určitej oblasti. Medzi tradičnými potravinovými produktami a turizmom v oblasti medzi Assisi a Spoleto existuje silné spojenie. Assisi je mesto kultúrneho dedičstva UNESCO a centra náboženského hnutia sv. Františka. Spoleto je mesto dvoch svetových festivalov s množstvom historických pamiatok, ako napr. Chrám svätého Clitumna, kultúrnou pamiatkou UNESCO, malého paleo-kresťanského kostola na pobreží rieky Clitunno, ktorá sa stala symbolom kvality EVOO reprezentujúcu známu národnú cenu “ Ercole Olivariu”. Na základe vízie miestnych hodnôt úzko spätých s historickým dedičstvom, kultúrnou krajinou a kvalitnými potravinami, musí byť školenie a kvalifikácia zahrnutá v širokom rozpätí profesionálnych špecializácií, ktoré sú: technické (agronómovia, strihači, manažéri olivového mlynu, potravinoví technológovia, obchodní manažéri, atď.), humanistické (historici, sociológovia, antropológovia, lingvisti, atď.), z oblasti životného prostredia (biológovia, prírodovedci, atď.), turistické (operátori zájazdov, manažéri príchodov, sprievodcovia, atď.) a z oblasti médií (web dizajnéri, manažéri komunikácie, atď.). Malá firma ako je Gradassi sa sústreďuje hlavne na produkciu a vnútorné komerčné potreby (agronómovia, technológovia potravín, strihači, manažéri olivového mlynu a pracovníci, obchodný manažér, komerční zamestnanci), ale uvedomuje si významnosť kultúrnej krajiny, jej ochrany a udržiavania. Rovnako oceňuje záujem turistov, spoločnosti a médií podieľajúcich sa na spoločnej iniciatíve vytvorenej na podporu miestnych hodnôt.

silné stránky slabé stránky
  • Tradičná firma dobre známa na miestnom, národnom a medzinárodnom trhu.
  • Jedinečné terasovité suché kamenné múriky, ktoré sú symbolom kvality EVOO v Umbrii.
  • Umiestnenie v centre najobľúbenejšej oblasti PDO Umbria EVOO.
  • Ohrozená pestovateľská oblasť pre nedostatok udržiavania olivových hájov v niektorých vyšších častiach, kde sa nachádzajú kríky a kroviny.
  • Suché kamenné múriky ohrozené eróziou pôdy a škodami spôsobenými divými sviňami.
príležitosti HROZBY
  • Nárast záujmu o EVOO na európskom a medzinárodnom trhu pre zdravotné a výživové hodnoty a pre obľúbenosť šéf-kuchármi.
  • Potenciálna sila regiónu tradične sa zaoberajúceho výrobou EVOO.
  • Erózia pôdy súvisiaca s náhlymi silnými dažďami spôsobenými klimatickými zmenami.
  • Nedostatok pracovníkov, ktorí sú dostupní a kvalifikovaní pre udržiavanie suchých kamenných múrikov.
Main Training/Skills/Competences

Vedomosti firmy sa zakladajú na know-how distribúcie extra panenského olivového oleja priamo z polí na stoly. Hlavnými činnosťami firmy sú kultivácia olivovníkov so všetkými potrebnými prácami, výroba EVOO na starovekom tradičnom olivovom mlyne s implementovanom moderným Sinoela systémom, fľaškovanie a balenie EVOO, marketing, komercializácia a vývoz (do rôznych krajín v zahraničí). Farma sa čiastočne venuje aj agroturizmu, poskytuje ubytovanie a má reštauráciu. Na farme produkujú a ponúkajú aj iné vlastné produkty ako napríklad: tvrdá pšenica, jačmeň, pšenica, šošovica, cícer, hrozno, komerčne vedené pod firmou Gradassi (cestoviny, suché strukoviny, víno, atď.). Farma má celú škálu interných a externých kvalifikovaných špecialistov, od agronómov, farmárov, strihačov, majstrov, pracovníkov na olivovom mlyne až po zamestnancov obchodu a administratívy. Vlastníci farmy majú väčšinový podiel firmy C.U.FR.OL., ktorá sa zaoberá fľaškovaním, balením a vývozom olivového oleja. Hlavnou misiou farmy je udržiavanie a ochraňovanie suchých kamenných múrikov a okolitej krajiny, nakoľko sú symbolom miestnej oblasti produkcie EVOO. Preto sa Rodina Gradassi podieľa na všetkých iniciatívach posilňujúcich udržateľný vidiecky rozvoj,relevantnú komunikáciu s médiami a výstavy (napr. národná cena Ercole Olivario, národné a medzinárodné výstavy, iniciatívy na uznanie od organizácií UNESCO a FAO, atď.).

Otázky

•  Táto prípadová štúdia je príkladom marginálneho poľnohospodárstva týkajúceho sa hodnôt kultúrneho dedičstva, menovite: suchých kamenných múrikov a krajiny olivových hájov. Myslíte si, že je vo vašom kontexte možné zhodnotiť takéto aspekty zvýraznením aspektov synergie medzi udržateľným hospodárstvom a vidieckym kultúrnym dedičstvom?

•  Myslíte si, že takéto nehmotné služby poskytované verejnosti udržateľným hospodárením (napr. udržiavanie krajiny) by mohli byť nejak “zaúčtované” vo finálnej cene produktu? Myslíte si, že tento potenciálny priamy trh “udržateľných” farmárskych produktov by našiel svoje uplatnenie vo vašom podnikaní?       

Kľúčové slová

EAL Keywords