Farma Emiliano Brandimarte Az. Agr. (Sibillini Ranch)

1. úvod

Rodina Brandimarte chová kone už viac ako 30 rokov na náhornej planine Castelluccio di Norcia 1450 m n m. pod horou Vettore, 2476 m n m., ktorá je najvyššou horou v pohorí Sibillini. Emilianov starý otec začal s chovom koní a ich predajom v roku 1985, v dobe keď jedinými chovnými zvieratami v oblasti boli ovce a väčšinu obyvateľstva tvorili pastieri oviec. Farma spravuje 30 ha pastvín pre kone, dobytok, osle a kozy. S chovom oviec prestali, hlavne kvôli častým útokom vlkov. 3,5 ha pôdy patrí rodine Brandimarte a na týchto pozemkoch prevažuje produkcia sena. Na ploche 2,5 ha pestujú známu šošovicu Castelluccio di Norcia s chráneným zemepisných označením (PGI).

2. Profil promotéra

3. Profil farmy

Address
Pian Grande di Castelluccio, 06046 Norcia (PG)

42.79424, 13.09643

Krajina
Taliansko
Farm oblasť hektár
36.00
Dátum založenia farmy
Dátum, od kedy promotér vlastní alebo prenajíma farm
Počet pracovníkov Členovia rodiny Iní pracovníci
Plný úväzok 2 1
Čiastočný úväzok/ sezónny pracovník 0 0
Popis Farm

Farma pozostáva z 36 ha, z tohto 6 ha je majetkom farmy a zvyšnú časť tvorenú prevažne pastvinami majú prenajatú. Na malej časti majetku (2,5 ha) sa pestuje známa šošovica Castelluccio di Norcia (PGI). Chov zvierat je zameraný na kone, približne 60 ks. Kone trénuje Emiliano osobne s pomocou jeho strýka a využívajú sa pre potreby jazdeckej školy a trekking. Chov dobytka sa sústreďuje najmä na rasu Chianina, čo je biely býk zo stredných Apenín (PGI) a na polo-krvný dobytok, z ktorého chovajä momentálne 9 kusov.

4. Multifunkčné a udržateľné poľnohospodárstvo a európske poľnohospodárske krajiny (EPK)

Typ krajiny
Voľný text

Dobrodružstvo ako inšpirácia, prispôsobivosť a ako životný štýl sú kľúčovými slovami pre túto rodinu venujúcu sa udržiavaniu a zhodnocovaniu okolitej hornatej krajiny s prevažujúcimi pastvinami na vysočine uprostred stredných Apenín. Táto oblasť medzi Umbriou a Marche je od roku 1993 Národným parkom pohoria Sibillini. Je známa svojou jedinečnou krajinou, ktorá je vhodná pre chov zvierat. Na farmách sa pestujú staré odrody obilnín a známa šošovica z Castelluccio di Norcia (PGI). Po zemetraseniach z 24. augusta, 26. a 30. októbra 2016, ktoré zasiahli 4 oblasti: Umbria, Marche, Abruzzo a Lazio a zničili 200 000 domovov a 3 000 stajní, mnohí obyvatelia odišli z Castelluccio di Norcia, rovnako ako aj z miest a dedín v okolí pohoria Sibillini, kde bolo epicentrum zemetrasenia. Väčšina z tých, ktorí žili v Umbrii sa presťahovali k jazeru Trasimeno, tam kde boli ubytovaní v hoteloch a rezidenciách. Emiliano a jeho rodina sa rozhodli zostať so zvieratami v oblasti a čeliť tak problémom s obstarávaním úkrytu pre zvieratá a obživy. V decembri 2016 sa presťahovali do Norcie postupujúc pozdĺž ciest a cestičiek zničených zemetrasením. Nasledujúcu jar 2017 a aj tú v roku 2018 sa vracali naspäť na Castelluccio opakujúc tradíciu migrácie ľudí a ponúkali turistom služby ako napr. jazda na koňoch na jar, v lete a na jeseň v spolupráci s niektorými hotelmi, ktoré boli v Norcii a okolí znovu otvorené a ponúkali turistom stany. Televízia a tlač im dodali publicitu ako prípad „rezistencie“ voči ťažkostiam po zemetrasení a to i napriek tomu, že Castelluccio sa stalo opustenou dedinou, "miestom duchov".

Rady/ Odporúčania

Prirodzená krása náhornej planiny Castelluccio di Norcia sa nedá s ničím porovnať. Príroda tu býva niekedy krutá a to obzvlášť v zime, keď je táto oblasť izolovaná na niekoľko dní v roku od okolitého sveta pre množstvo snehu, alebo býva izolovaná v prípade ničivých zemetrasení. Ale na druhej strane je atraktívna pre citlivých ľudí, že jej nedokážu odolať, vracajú sa sem a pokračujú v činnosti prerušenej nedávnym prírodným nešťastím. Jedinečná príroda a životné prostredie náhornej planiny Castelluccio stále ponúka vysoko cenené aktivity založené na eko-turizme, outdoorových športových a voľnočasových aktivitách, ktoré sú atrakciami podporujúcimi udržateľný rozvoj. Toto prostredie nie je len nádherné a atraktívne pre milovníkov prírody a športu, ale rovnako je vhodné pre bezpečné jazdy na koňoch, pretože na rozľahlých planinách je ideálne učiť sa jazdiť na koňoch a užívať si trekkingové vychádzky so scénickým výhľadom na túto oblasť. Staré odrody obilnín, menovite (Triticum dicoccum), strukovín – šošovica Castelluccio di Norcia (PGI) (Lens culinaris subsp. Culinaris) a typu hrášku so silnou chuťou zvaného „roveja“ (Pisum sativumssp arvense, typ roveja) predstavujú rastlinnú biodiverzitu tejto oblasti a jeden z najdôležitejších príjmov miestnych farmárov. Chov miestnych druhov zvierat - dobytku, oviec a ošípaných je ďalšou hlavnou činnosťou pre výrobu mäsa a mliečnych výrobkov (známy je ochutený syr z Norcie „caciotta“, vytvrdená šunka Norcia (PGI) a mnohé iné druhy tradičného soleného mäsa). Krajina, prirodzené prostredie a tradičné produkty spolu vytvárajú dedičstvo Castelluccio di Norcia a Národného parku pohoria Sibillini.

5. Dôležité informácie, školenia / kompetencie a otázky

Všeobecné úvahy

Vzdelanie je veľmi dôležitou súčasťou pre všetky typy pracovníkov, rovnako ako aj pre ľudí, ktorý sa chcú naučiť outdoorové športy a voľnočasové aktivity, ako je napr. jazda na koni. Profesionálny tréner jazdenia musí byť roky školený, mať vášeň pre špeciálny kontakt s ľuďmi a s prostredím a musí byť expertom na vzťahy medzi  turistami. Okrem techniky jazdenia musí tréner vedieť naplniť potreby koní, ako je ich kŕmenie, čistenie, podkúvanie a musí byť vnímavý vzhľadom na možné zdravotné problémy koní. Dôležitou súčasťou školení je tiež hlboké povedomie o miestnej krajine, biodiverzite zvierat a rastlín a o dedičstve jedla so schopnosťou prezentovať ho hosťom. Následnosť v podnikaní v rodine a dobré vzťahy v tíme sú základom fungovania malej rodinnej farmy. Rodina je hlavnou sebestačnou skupinou zvládajúcou ťažkosti, spolu s priateľmi a dobrovoľníkmi, tak ako to bolo po zemetrasení. Dobré vzťahy s turistami sú veľmi dôležité pre vytvorenie príjemnej a vnímajúcej atmosféry a uplatňujú sa pri vítaní turistov ako aj uspokojovaní ich potrieb. Kritické a extrémne situácie (akou bola aj situácia po zemetrasení) dokazujú, že silný pocit spolupatričnosti môžu byť iniciované aj zo štátnej pomoci a podpory rôznych spoločností (obce, civilná ochrana plodín, asociácia farmárov, atď.) a dôležitá je podpora procesu naštartovania ekonomicky prínosných aktivít a na druhej strane limitovania byrokratického prístupu revitalizácie postihnutých oblastí spôsobujúcej spomalenie obnovy až znehodnotenia krajiny. V rámci školenia by sa mali rozlišovať "hard" a "soft skills" (hodnotiteľné a interpersonálne zučnosti), a mali by sa rozširovať obzory všetkých manažérov spolupracujúcich na udržateľnom rozvoj a propagácii služieb so spoločným cieľom. 

silné stránky slabé stránky
 • Rodinná farma pracujúca v oblasti chovu koní a eko-turistiky už 30 rokov.
 • Umiestnenie v centre Národného parku pohoria Sibillini.
 • Tradičná kvalita miestnych produktov je známa na národnej úrovni.
 • Krehký ekosystém.
 • Ohrozená oblasť zemetraseniami (pokles o 1 m zapríčinený seizmickým šokom).
 • Riziko opustenia pre poškodenia (Castelluccio di Norcia so 120 obyvateľmi je prevažne zničené).
príležitosti HROZBY
 • Jar a leto sú veľmi atraktívne pre turistov, ktorých láka tradičné jedlo, ktoré je v Taliansku veľmi známe.
 • Potenciálna sila oblasti potravín vychádza z biodiverzity zvierat a rastlín a tradícií.
 • Dobre rozvinutý eko-turizmus.
 • Erózia pôdy a zosuvy nasledujúce po zemetrasení.
 • Nedostatok ľudí a zdrojov pre udržanie obydlí a ekonomických aktivít.
Main Training/Skills/Competences

Vedomosť spoločnosti je založená na chove koní a jazde na koni s kompletným know-how, s profesionálnym trénerom a starostlivosťou o kone. Jedinečná krajina pohoria Sibillini je hlavným prírodným zdrojom rodinnej farmy a zvláštne školenie sa požaduje nielen pre správne metódy hospodárenia, ale aj pre vzťahy so zákazníkmi aby boli informovaní o zvláštnostiach a krásach tejto oblasti. Ďalšie produkty farmy sú strukoviny, zvlášť známa je šošovica Castelluccio di Norcia PGI a chov dobytka. Ranč Sibillini má kompletnú škálu interných zamestnancov od profesionálnych trénerov pre jazdy na koni a trekking, kováča až po chovateľa koní a tiež majú externú podporu veterinára.

Otázky
 • Pre viacero fariem v Európskych poľnohospodárskych krajinách s veľkou kultúrnou hodnotou môže byť eko-turizmus vhodnou aktivitou, ktorá má ekonomický prínos nielen pre farmu ale v danej oblasti sa udržateľným spôsobom zachováva krajina ako taká. Myslíte si, že je to aplikovateľné vo vašom okolí?
 • Tradičné a certifikované produkty, ako plodiny tak aj autochtónne druhy zvierat môžu pomôcť zachovať farmy v rôznych európskych poľnohospodárskych krajinách. Rozmýšľali ste niekedy nad certifikovaním Vašej produkcie? Overili ste si požiadavky na dosiahnutie rozličných certifikátov (napr.: certifikát organickosti, PDO, PGI, atď.)? 
 • Malé komunity, zvlášť v okrajových oblastiach sú zvyčajne nedostatočne uznávané verejnými inštitúciami. Platí to aj v prípade vašej oblasti? Ak áno, ako by ste navrhli vyriešiť tento problém?

Kľúčové slová