Caprinatura SL

1. Uvod

​​​​​Študijski primer je živinorejska kmetija s kozjerejo v Murcia-Granada z ekološkim certifikatom, ki se nahaja na obsežnih pašnikih v bližini reke Guadalquivir. Poleg živinorejske dejavnosti so razvili tudi druge povezane večnamenske dejavnosti, kot so proizvodnja sira z lastno blagovno znamko Caprinatura in neposredno prodajo na lastni tržnici. Povezani so tudi z usposabljanjem, omogočajo pripravništvo za študente s tega področja.

 

2. PROMOTOR PROFIL

Caprinatura SL

Ime
Rosa
Priimek
Rodríguez
Rojstno leto
1965
Spol
Ženska
Izobrazba

​​​​​​Osnovnošolska, tečaji iz živinoreje in sirarstva.

3. Profil Kmetije

Address
El Donadío, Sierra Mágina Natural Park, Úbeda, Jaén.

37.915667, -3.363222

Država
Španija
Kmetija območje na hektar
2.00
Datum začetka kmetovanja
Datum pridobitve kmetije
Število delavcev na kmetiji Družinski člani Ostali
Polni delovni čas 1 2
Delno zaposleni 2 0
Opis kmetije

Ta kozjerejska kmetija je bila ustanovljena leta 2003, v letu 2011 pa je prišlo do preusmeritve na ekološko kmetovanje, povečali so število koz, povečali proizvodnjo in začeli razvijati dejavnost predelave mleka v sir, za kar so se usposabljali pri drugih kmetovalcih, ki so posodili svojo opremo za izdelavo sira in to jim je omogočilo prodajo  sira pod lastno blagovno znamko Caprinatura. Po pridobljenih izkušnjah so se odločili, da zaprosijo za dovoljenje za ustanovitev lastne sirarne. Med pridobivanjem dovoljenja, se je  kmetija preselila  80 km stran. Pridobivanje dovoljenja je trajalo več kot 5 let, delo v sirarni je postalo oteženo in zaradi velike razdalje med kmetijo in domom družine, so sirjenje opustili. Danes ga proizvajajo zunanji izvajalci, vendar ohranjajo blagovno znamko, ki ima na trgu poseben prostor. Kmetija ima pašnike s posebno botanično sestavo, del površin je posejan z žiti (oves, ječmen), za izravnavo obroka. Od začetka ekološkega kmetovanja  se je krajina spremenila, izboljšali pa so se tudi proizvodni rezultati.

4. Multifunkcijsko in trajnostno kmetijstvo in Evropske kmetijske krajine (EAL)

Opis

Kmetija leži v kraju Donadio na območju Úbeda, ki se nahaja v naravnem parku Sierra Mágina in obsega travnike v bližini reke Guadalquivir, zaščitenega naravnega območja. Preden so zemljišča preusmerili v ekološko rejo koz, so bila zapuščena, potem pa so se popolnoma spremenila, saj so z živinorejo zagotovili vnos organskih snovi kar je izboljšalo kakovost tal in spodbudilo širitev rastlinskih semen. Zdaj vlada na pašnikih takšna  biotska raznovrstnost, kot jo prej niso poznali. Nahajajo se ob reki, kar zagotavlja primerno vlažnost zemljišč in rast trave skozi celo leto.

Prehod iz intenzivne živinoreje v ekstenzivno in ekološko je bil na začetku težaven. Obstoječa čreda se je počasi prilagajala, podmladek pa se je hitro privadil novim razmeram. Prehod na ekološki način reje je bil zelo velika sprememba, opazna v fizičnem stanju črede in njenem zdravstvenem stanju, saj so se izgube  ob rojstvu zmanjšale zaradi večje fizične aktivnosti med pašo. Travnate vrste si med seboj sledijo v različnih letnih časih in skozi vse leto dajejo posebne značilnosti mleku in siru. Bogata vegetacija zadržuje v tleh vodo in preprečuje sušo.

Na začetku projekta je bilo potrebno premagati številne birokratske ovire, poleg tega pa je bilo malo razumevanja, saj ekološki način reje ni pogost. Dolgi roki za pridobitev dovoljenj so se veliki in jemali voljo, čeprav je reja  delovala zelo dobro. Na vzdušje v družini to ni dobro vplivalo, zato so se odločili, da opustijo lastno proizvodnjo sira. A nameravajo v prihodnje zopet zaprositi za dovoljenje za registracijo lastnega sirarskega obrata.

Nasveti/Priporočila

• Poleg usposabljanja in informiranja je potrebno pred začetkom nove dejavnosti opraviti prakso, obiskati druge kmetije, kjer se lahko izvajajo in vidijo aktivnosti.

• Če za nekaj porabite toliko ur časa, morate imeti to radi.

5. Razmisleki, usposabljanja/kompetence ter trditve in vprašanja

Splošni razmislek

Kmetija se nahaja na bregovih reke Guadalquivir v Donadío de Jáen. Površine so se od začetka paše živine znatno spremenile, povečala se je biotska pestrost in izboljšalo fizično in zdravstveno stanje črede.

Menijo, da je zlasti pomembno, da se udeležujejo tehničnega usposabljanja za proizvodnjo sira, molžo, upravljanje z živino itd. Formalno usposabljanje mora spremljati praksa, zato smatrajo, da bi morala skupnost bolj ceniti nove prakse na obstoječih kmetijah.

Za svetovanje se lahko obrnejo na živinorejsko združenje, ki jim daje veterinarska priporočila, vendar se na koncu zavedajo, da mora kmet sam sprejeti odločitve glede na to, kaj so se naučili in glede na tehnična priporočila.

Če bi hitreje dobili vsa potrebna dovoljenja, bi odprli sirarno blizu kmetije in ne bi imeli težav pri združevanju različnih dejavnosti. To ni zmanjšalo njihove volje in že načrtujejo ponovno proizvodnjo v lastni sirarni.

prednosti slabosti
 • Predhodne izkušnje.
 • Tehnična usposabljanja.
 • Obstoječa struktura.
 • Lokacija pašnikov.
 • Slab spomin.
 • Ponoven zagon.
priložnosti NEVARNOSTI
 • Obstoječi stiki.
 • Ekološka reja.
 • Spletna komunikacija.
 • Sodelovanje z ostalimi kmeti.
 • Dopolnilne dejavnosti.
 • Razumevanje v družini.
 • Predsodki v okolju.
Main Training/Skills/Competences

Kot v številnih študijskih primerih tehnično usposabljanje običajno tvori osnovo za udejstvovanje v kmetijstvu, dopolniti pa ga je potrebno z usposabljanji iz upravljanja, predelave, trženja, pridobivanja subvencijskih sredstev , pa tudi poznavanja zahtev, potrebnih za pridobitev certifikatov. Poleg tega morajo omogočiti opravljanje  prakse in omogočiti  kmetom, da pomagajo novim kmetom.

Trditve/Vprašanja

• Ali poznate birokratske roke, povezane s pobudami, in zahteve, ki jih morate izpolniti, da začnete svoj projekt?

• Ali poznate zahteve, ki jih morate izpolniti, da postanete živinorejec? Bi bili za to pripravljeni porabiti ves svoj čas?

• Ali že imate pašnike? Ali veste, kaj lahko kot živinorejec storite za izboljšanje teh pašnikov?

• Ali menite, da so domača predelava in prodaja dejavnosti, ki vam lahko pomagajo doseči boljše rezultate?

Ključne besede

Multifunctional & sustainable farming Key Words