Farma Murcia Granada

1. úvod

Prípadová štúdia reprezentuje koziu farmu v Murcia – Granada s ekologickým manažmentom, ktorá sa nachádza na rozsiahlych pastvinách neďaleko rieky Guadalquivir. Okrem chovu dobytka rozvinuli príbuzné multifunkčné aktivity ako napríklad výrobu syra vlastnej značky Caprinatura s priamym predajom na vlastnom predajnom mieste. Tiež sa zaoberajú školeniami a poskytovaním stáží pre študentov.

2. Profil promotéra

Farma Murcia Granada

Krstné meno
Rosa
Priezvisko
Rodríguez
Dátum narodenia
1965
Pohlavie
Žena
Vzdelanie

Primárne vzdelanie, kurzy chovu dobytka a kurzy pre expertov vo výrobe syra.

3. Profil farmy

Address
El Donadío, Sierra Mágina Natural Park, Úbeda, Jaén.

37.915667, -3.363222

Krajina
Španielsko
Farm oblasť hektár
2.00
Dátum založenia farmy
Dátum, od kedy promotér vlastní alebo prenajíma farm
Počet pracovníkov Členovia rodiny Iní pracovníci
Plný úväzok 1 2
Čiastočný úväzok/ sezónny pracovník 2 0
Popis Farm

Táto kozia farma bola založená v roku 2003, ale v roku 2011 prešla k ekologickému farmárčeniu. Počet kôz dosiahol vyššiu mieru produkcie a farmári začali sa rozvíjať činnosti spojené s výrobou syra z mlieka, na ktoré boli špeciálne vyškolení. Zapožičali si nástroje na výrobu syra a získali povolenie predávať vlastné syrové produkty pod značkou Caprinatura. Po predchádzajúcich skúsenostiach sa rozhodli požiadať o udelenie licencie na založenie továrne na syr. Kým prebiehalo spracovanie žiadosti o udelenie licencie farma bola umiestnená vo vzdialenosti 80 km od továrne. Trvalo viac než 5 rokov kým bola táto licencia udelená a za túto dobu sa práca v továrni na syr stala náročnejšou, a nakoniec veľká vzdialenosť medzi farmou a továrňou ich prinútila zastaviť výrobu. V súčasnosti prebieha výroba externe, avšak udržiavajú si svoje dobré meno, značku a miesto na trhu. Na farme sa nachádzajú pastviny s autochtónnymi rozmanitými druhmi rastlín, časť pastvín je vysadená pre zabezpečenie zrna a sena (ovos, bôb a jačmeň), ktoré sú využívané ako doplnok potravy pre chované zvieratá. Od začiatku ekologického manažmentu od roku 2011 až po dnes sa krajina farmy zmenila a zlepšila vďaka aktivite kôz.

4. Multifunkčné a udržateľné poľnohospodárstvo a európske poľnohospodárske krajiny (EPK)

Voľný text

Táto farma sa nachádza v oblasti El Donadio v regióne Úbeda, ktorá je súčasťou prírodného parku Sierra Mágina a je charakteristická nádhernou krajinou lúk neďaleko rieky Guadalquivir, ktorá je súčasťou chránenej krajinnej oblasti. V dobe nadobudnutia pozemku pre prechod na ekologický manažment bolo toto miesto opustené, od doby, keď sem umiestnili živý dobytok sa toto miesto úplne zmenilo, neustále zapracovávanie organického materiálu z kôz napomohlo k zlepšeniu kvality pôdy a prospelo aj pri rozširovaní semien rastlín. Úroveň biodiverzity pastvín, ktorú toto miesto má v súčasnosti nebola predtým možná. Umiestnenie pri rieke poskytuje tomuto pozemku vlhkosť a podmienky zabezpečujúce prítomnosť tráv počas celého roka. Prechod z intenzívnejšieho manažmentu k rozsiahlejšiemu a ekologickejšiemu bol zo začiatku náročný. Predchádzajúci dobytok sa pomaly adaptoval a boli to najmä mláďatá, ktoré sa rýchlo prispôsobili novej situácii. Zmena na ekologickú výrobu bola veľmi významnou zmenou v oblasti fyzického stavu oviec a zdravia daných zvierat. V súčasnosti sa znížil počet nepríjemných udalostí pri vrhoch najmä vďaka zvýšenej fyzickej aktivite zvierat na pastvinách. Druhy tráv sa striedajú v rozličných obdobiach, vďaka čomu je mlieko a syr špecifické. Momentálny nadbytok vegetácie napomáha udržiavať vodu a spevňovať pôdu. V počiatkoch bolo požadovaných mnoho byrokratických povolení pre získanie povolenia, keďže nejde o bežnú činnosť v danej oblasti. Zdĺhavé termíny nadobúdania povolení značne odradzovalo od činnosti, ktorá dovtedy fungovala veľmi dobre. Vplyv týchto faktorov na rodinu podporilo rozhodnutie zastavenia výroby syra, avšak v budúcnosti majú v pláne znova požiadať o licenciu a opätovne spustiť jeho výrobu.

Rady/ Odporúčania

•   Okrem školení a informovanosti je nutné nadobudnúť prax pred začatím činnosti, navštíviť iné farmy, kde dané činnosti môžu byť odpozorované a vykonané.

•   Musíte danú činnosť milovať, aby ste sa jej mohli venovať hodiny.

5. Dôležité informácie, školenia / kompetencie a otázky

Všeobecné úvahy

Táto kozia farma sa nachádza na brehoch rieky Guadalquivir v El Donadío de Jaén. Jej pozemky prešli značnými zmenami odvtedy ako vypásanie dobytkom spôsobilo značný nárast biodiverzity pastvín. To sa prejavilo na zlepšení fyzického a zdravotného stavu kôz. Hoci je pre farmárov dôležité zúčastniť sa na školení o technike výroby syra, dojenia, chovu dobytka, atď, vyžadujú aby bolo formálne vzdelávanie doplnené aj o prax, a teda požadujú vyššiu mobilizáciu kolektívu pre zavedenie novej praxe práce s dobytkom vo farmách. Z pohľadu poradného orgánu má pre nich členstvo v združení dobytkárov výhody veterinárnych odporúčaní, ale sú si vedomí, že farmár musí vydávať vlastné rozhodnutia na základe toho, čo sa naučil a technických odporúčaní. Ak by majitelia farmy získali certifikáty skôr, továreň na syr by bola otvorená v blízkosti farmy a tým by sa eliminovali problémy s kombináciou rôznych činností. Toto však ich prestavy neovplyvnilo a majú v pláne obnoviť výrobu syra.

silné stránky slabé stránky
 • Predchádzajúce skúsenosti.
 • Už rozvinutá štruktúra.
 • Technické školenia.  
 • Umiestnenie pastvín.
 • Dobrá pamäť (zlé skúsenosti?).
 • Opätovné začatie.
príležitosti HROZBY
 • Existujúce kontakty.
 • Ekologická produkcia.
 • Spolupráca medzi farmármi.
 • Digitálna komunikácia.
 • Pochopenie rodiny.
 • Mnoho činností.
 • Predsudky v oblasti životného prostredia.
Main Training/Skills/Competences

Tak ako je potrebné si naštudovať veľa prípadových štúdií, technické školenia väčšinou tvoria základ školení, čo priznali farmármi, v tomto konkrétnom prípade. A rovnako ako školenia manažmentu, sú relevantné kurzy zamerané na výrobu syra, marketing, poznanie požiadaviek na dotácie a pre poskytovania certifikátov. Taktiež požadujú možnosť praxe a ochotu farmárov pomôcť začínajúcim farmárom.

Otázky

•   Poznáte byrokratické termíny spojené s ponukami a požiadavkami, ktoré musíte spĺňať na začiatku projektu?

•.  Poznáte požiadavky kladené na chovateľov? Ste ochotný tráviť svoj čas v práci podľa požiadaviek kladených na chovateľov?

•   Lokalizovali ste svoje pastviny? Viete aké charakteristické vlastnosti majú mať, a čo môžete ako chovateľ urobiť, aby ste tieto pastviny vylepšili?

•   Myslíte si, že priame výrobné a predajné činnosti môžu byť nápomocné pri dosahovaní požadovaných výsledkov?

Kľúčové slová

Multifunctional & sustainable farming Key Words