Esteban Moya, a farmer from Torres, province of Jaén

1. Uvod

Esteban Moya je kmet iz Torresa, province Jaén, ki 100% svojega časa preživi zunaj na kmetijskih površinah. Je lastnik manjših oljčnih nasadov, češenj in mandljev. Njegove površine so v naravnem parku Sierra Mágina, ki ima certifikat zaščitene označbe porekla. Vsa nova zemljišča se uporabljajo za ekološko pridelavo. Nasadi se večinoma nahajajo na pobočjih. Kmet na različne neposredne načine prodaja svoje ekološke proizvode.

2. PROMOTOR PROFIL

3. Profil Kmetije

Address
El Cornetal, Torres, Jaén

37.7885466574, -3.52010965347

Država
Španija
Kmetija območje na hektar
25.00
Datum začetka kmetovanja
Datum pridobitve kmetije
Število delavcev na kmetiji Družinski člani Ostali
Polni delovni čas 0 7
Delno zaposleni 0 0
Opis kmetije

Estebanove posesti so v okrožjih Torres in Jimena, vse v provinci Jaén in se nahajajo v naravnem parku Sierra Mágina. Njegovi pridelki so oljke in češnje, na nekaterih območjih pa med njimi sadijo mandljevce. Glavna značilnost kmetije je, da se nahaja v gorskem območju s strmimi pobočji, kjer se mora ohranjati vegetacijski pokrov skozi celo leto, kjer so vzpostavljene terase in druge strukture za preprečevanje erozije zemlje zaradi dežja, sneženja in suše. Vsa njegova proizvodnja je ekološka in se neposredno prodaja brez posrednikov končnim porabnikom, skupinam potrošnikov in ekološkim trgovinam. 

4. Multifunkcijsko in trajnostno kmetijstvo in Evropske kmetijske krajine (EAL)

Opis

Esteban je začel svojo kmetijsko dejavnost s češnjami. Podedoval je kmetijske površine, ki jih trenutno ima, in kupil tudi druge. Zahvaljujoč pridobljenim sredstvom, je lahko nadaljeval s kmetijstvom in pridobival vedno več zemlje.Je eden redkih kmetov v okolišu, ki prideluje po ekoloških načelih. Da bi lahko njegovo olje pridobilo ekološki certifikat, bi moralo biti predelano skupaj z drugimi ekološko pridelanimi oljkami, kar pa ni izvedljivo. Predlagal je tudi, da se njegovo olje začne stiskati  15 ali 20 dni pred ostalimi zbiralci, vendar so bili stroški energije previsoki, na koncu pa mu ne preostane drugega kot da oljke proda zasebnemu podjetju. CAAE lahko ekološko certificira kmetije, oljke in češnje, olje pa ne, ker ni zagotovljene ločene predelave.

Druga težava ekološkega kmeta je, da ga obkrožajo konvencionalne kmetije, ki uporabljajo fitosanitarne pripravke. Potrebno je bilo vzpostaviti pasove, kjer se ti ne uporabljajo.

S skupnostjo za namakanje obstaja še en zaplet. Poskušal se je dogovoriti, da pri namakanju ne bi uporabljali kemičnih gnojil, vendar ni uspel. Ima dve izbiri; ali ostati brez vode za namakanje  ali pa se odpovedati namakanju v času, ko vodi dodajo kemična gnojila.

Večina zemljišč je na strmih pobočjih, zato je obvezno, da rastline vse leto prekrivajo tla s čemer preprečujejo erozijo. Edino, kar mora opraviti, je čiščenje nasadov. Obstajajo zelo stare kamnite terase, ki so dobro ohranjene in zahtevajo precej vzdrževanja. Dostop do določenih površin je ob močnem deževju ali sneženju, zaradi slabega stanja poti onemogočen. Za to bi morala poskrbeti država, preden pride do večjih nesreč. 

Nasveti/Priporočila

"Mnogi kmetje, ki vse življenje kmetujejo, so prepričani, da vedo vse in da je ekološko kmetijstvo lahko, vendar to ni res. Morate upoštevati številne zahteve in predpise in veliko je nalog, ki se izvajajo v konvencionalnem kmetijstvu, ki so popolnoma nezdružljive z ekološkim kmetovanjem. "

"Na podlagi mojih lastnih izkušenj bom vedno priporočal kmetovanje kot poklicno izbiro, saj ste sam svoj šef, imate veliko svobode, pridelujete zdravo, kakovostno hrano in spoštujete okolje. Zelo sem ponosen, da sem kmet, da sem ekološki pa me navdaja s še večjim zadovoljstvom. "

5. Razmisleki, usposabljanja/kompetence ter trditve in vprašanja

Splošni razmislek

Kmetijstvo v tej vrsti pokrajine se ohranja zaradi vztrajnosti in prizadevanja kmetov, ki želijo uvesti inovativne pristope. Dostop do teh zemljišč s strmimi pobočji je zelo otežen in nevaren, še posebej v oblačnih dneh z nizko temperaturo. Za kmetovanje na the območjih je pomemben tudi človeški faktor; spoštovanje dela predhodnih generacij, ki so se v the težkih in negostoljubnih pogojih borili za pridelek ter negovali in ohranjali kmetijska zemljišča in pripravljenost da se spopadeš z izzivi. Po drugi strani pa kmetje včasih zelo nasprotujejo novim stvarem in delajo tisto, kar so počeli že njihovi starši in stari starši. Težko je spremeniti njihov način mišljenja, njihovo mentaliteto. Ampak pri mladih, ki začenjajo kmetovati, je že opaziti sprmembo. So bolj dovzetni, sprejemajo nasvete in se želijo naučiti novih stvari, s katerimi se oni in njihove družine še niso srečali. Zavedajo se teh novosti in želijo vedeti vse, kar je mogoče, da jih  pravilno uporabijo na svojih kmetijah. To je zelo dobra novica za kmetijstvo, okolje in zdravje prebivalstva.

Esteban priporoča usposabljanje za ekološko pridelavo, če se želi oseba posvetiti temu področju. Meni, da je velikega pomena, da si obveščen o vsem, kar je mogoče v tej zadevi, ali preko tečajev, konferenc, ali preko javnih ali zasebnih organizacij.

Ko se nekdo posveti ekološkemu kmetovanju, ga navdaja s ponosom, da proizvaja zdrave izdelke, brez pesticidov, kakovostne in da spodbujaja biotsko raznovrstnost. Če temu dodamo lokacijo zemljišča v naravnem parku, z impresivnimi pobočji, terasami in pogledi, ki jemljejo dih ... kaj si drugega še lahko želite.

Toda vse ima svoje pomanjkljivosti. Pomanjkanje promocije ekoloških proizvodov je nekaj, kar bi bilo treba rešiti, pa tudi vzpostavitvi varnih cest, zlasti pozimi. Več gospodarske pomoči je treba zagotoviti kmetom, ki imajo težave z orografijo zemljišča, območji, ki jim grozi izseljevanje itd. Trenutno obstaja nekaj podpore, vendar jo je tako malo, da včasih ni vredno truda; nekateri kmetje opustijo kmetovanje in zemljo, včasih prodajajo svoje kmetije ali jih dajo v zakup. 

prednosti slabosti
 • Diverzifikacija in dopolnilne dejavnosti.
 • Ohranjanje biodiverzitete preko ekološkega kmetovanja.
 • Položaj v naravnem parku.
 • Terase.
 • Otežen dostop do površin v hribovitem svetu.
 • Premalo podpore za gorske kmetije.
 • Obvladovanje težav, ki so bistvene za ekološko pridelavo in okolje.
 • Premalo promocije ekoloških izdelkov.
priložnosti NEVARNOSTI
 • Povečana poraba ekoloških izdelkov.
 • Ekološki izdelki koristijo zdravju.
 • Preprečevanje depopulacije gorskih območij.
 • Prilagoditve.
 • Suše in škodljivci.
 • Nevarnost okužbe preko pridelovalcev, ki niso ekološki in preko namakanja.
 • Nizke cene pridelkov konvencionalne pridelave.
Main Training/Skills/Competences

Estebanov prvi stik z ekološkimi načeli kmetovanja je potekal v mestni dvorani Torres, kjer  je poučeval nemški učitelj s sedežem v Španiji. Trajal je dva meseca in je vseboval teme o aromatičnih zeliščih, konzerviranju, transportu pridelkov in še posebej o ekološkem kmetovanju. To mu je bio tako všeč, da je takoj postal ekološki kmet in to edini od vseh, ki so se udeležili tečaja.

Priznava, da se je nujno udeležiti te vrste tečajev. Zelo so zabavni in enostavni, pa tudi zelo izobraževalne, kar je tudi namen. Če imate srečo, naletite na zelo navdihujočega učitelja, z veliko izkušnjami, kar vam pomaga odpreti oči in zna voditi k velikim uspehom. To se mu je zgodilo, zato tudi takšna priporočila.

Esteban je opravil tudi tečaje na področju trženja, predelave, svetovanja in kompostiranja stranskih produktov predelave oljčnega olja. Vse jih je opravil pri IFAPA (Inštitutu za raziskovanje in usposabljanje na področju kmetijstva in ribištva) in sodeloval tudi pri nekaterih tečajih COAG. 

Trditve/Vprašanja

Ali menite, da je enostavno ohraniti trajnostno rabo v tako zapletenem okolju, kot ga opisuje Esteban?

Ali menite, da je rešitev ekološki način in večfunkcionalni vidiki kmetijstva?

Ali menite, da bi lahko za vašo kmetijo izbrali raznovrsten in večnamenski model, kot ga je uvedel Esteban? 

Ključne besede