Farm Etelka

1. Uvod

Kmetija Etelka se nahaja v bližini vasi Prašník, na zahodu Slovaške. G. Martin Bagar, lastnik družinske kmetije, dela na kmetiji, posluje na področju gradbeništva insodeluje vtelevizijski oddaji »Kmetija«, kjer je osrednja oseba. Kmetija Etelka je postala priljubljena na Slovaškem zahvaljujoč oddajiin trenutno privablja številne obiskovalce ne samo iz regije, ampak tudi iz tujine. Glavne kmetijske dejavnosti vključujejo rejo živali - koze, krave (Jersey pasme), prašiče (Mangalica) in proizvodiiz kozjega mleka: mleko, jogurt, sir, skutain mleko Jersey.

2. PROMOTOR PROFIL

Farm Etelka

Ime
Martin
Priimek
Bagar
Rojstno leto
1969
Spol
Moški
Izobrazba

Srednja

3. Profil Kmetije

Address
Pod Čelom 232, 922 11 Prašník

48.6476546352, 17.6470041275

Država
Slovaška
Kmetija območje na hektar
22.00
Datum začetka kmetovanja
Datum pridobitve kmetije
Število delavcev na kmetiji Družinski člani Ostali
Polni delovni čas 0 0
Delno zaposleni 1 3
Opis kmetije

Kmetija Etelka se nahaja na zavarovanem krajinskem področju Malih Karpatov ob vznožju Mejavske Pahorkatine (pod Čelom) na vzhodni meji tradicionalne kmetijske krajine  z raztresenimi naselji, imenovanimi kopanice. Ta vrsta kmetijske pokrajine je redka, ker se nahaja le v gorskih območjih Slovaške, ki so bila zaradi hudih naravnih razmer relativno pozno poseljena (14. -18. Stoletje). Gospod Bagar je leta 2005 kupil kmetijo. Zemljišče v okolici je bilo opuščeno in poraščeno z grmovjem. Obnova je bila zahtevna, po revitalizaciji pa pritegne veliko domačih in zahvaljujoč trženju tudi tujih turistov, ki preživljajo svoj čas v bližnjem svetovno znanem zdravilišču Piešťany. Domače živali, ki se prosto gibljejo med obiskovalci in pasejo okoliške pašnike, ustvarijo avtentično vzdušje živahne, tradicionalno obdelane krajine. Kmetija je družinam prijazna z atrakcijami za otroke, kot je prava vožnja s traktorjem ali tekmovanje v lovu na zaklad, degustacijami proizvodov (še posebej mlečnih izdelkov iz mleka Jersey krav z vsebnostjo maščobe 6%) ali žara. Panoramski pogled na dolino potoka Pustoveský z raztresenimi naselji - kopanicami - in sadna drevesa različno obarvana v jesenskih barvah, očarajo vsakega obiskovalca.

4. Multifunkcijsko in trajnostno kmetijstvo in Evropske kmetijske krajine (EAL)

Opis

Kmetija se nahaja na mejah dragocene kulturne krajine Myjavské kopanice in zaščitenega krajinskega območja Malih Karpatov, zaradi česar kmetija predstavlja "vhodna vrata" za obe zanimivi pokrajini. Gospodar se zaveda dejstva, da njegove dejavnosti pomagajo vzdrževati krajino. Znanje posreduje tudi drugim kmetom, ki želijo vzpostaviti majhne družinske večnamenske kmetije v pokrajini z raztresenimi naselji. Tovrstna pokrajina je še posebej primerna za takšne kmetije. Večnamensko kmetovanje bi pomagalo rešiti visoko stopnjo brezposelnosti v regiji. V regiji je veliko zapuščenih ali samo občasno zasedenih domačij, kjer kmetijske parcele zarašča grmičevje ali gozd. Ena od glavnih ovir, s katerimi se je kmet soočal že od začetka, je pomanjkanje delovne sile in pomanjkanje interesa prebivalcev za delo na kmetiji. Kljub temu lastnik priporoča previdnost pri izbiri delavcev na kmetiji. Iz tega sledi, da morajo ustrezni organi pozornost nameniti izobraževanju in ekonomskim spodbudam delavcem v kmetijstvu.

Nasveti/Priporočila

Kmetje, ki delajo v kmetijstvu, lahko uživajo v sproščenem vzdušju. Takšno vzdušje ni mogoče najti v mestih. Kljub temu je kmetijstvo težko delo, ki je bolj  hobi kot poklic.

5. Razmisleki, usposabljanja/kompetence ter trditve in vprašanja

Splošni razmislek

G. Bagar že od leta 2005 razvija večnamenske dejavnosti. Njegove lastne izkušnje, ki jih deli tudi z drugimi kmeti, potrjujejo, da nizki dohodki iz kmetijstva upočasnjujejo razvoj drugih dejavnosti, ki bi bile na voljo obiskovalcem. Kmetu ne preostane drugega kot da pokriva finančno izgubo primarne kmetijske proizvodnje iz drugih storitev, ki jih zagotavlja kmetija, ali iz drugih, bolje plačanih delovnih mest. Kmet uporablja obe možnosti. Vendar pa je večnamenska narava kmetije najboljša rešitev v danem pokrajinskem tipu. Uporablja pašnike z domačimi živalmi, kar je značilno za regijo in ustreza ekološki kakovosti kmetijske krajine, bogate z biotsko raznovrstnostjo. Prisotnost razpršene poselitve prinaša potencial za vzpostavitev mreže več kmetij, ki lahko tesno sodelujejo in izkoristijo vrednote krajine za privabljanje turistov (pohodne poti, kolesarske poti, prodaja ali zamenjava izdelkov, najemne storitve in druge storitve ). Razvoj kmetijstva bi kmetom pomagal, da bi postali samozadostni kar bi upočasnilo izseljevanje podeželskega prebivalstva in povečalo zaposlenost. Kot lahko vidimo v tem primeru, TV oddaja zagotavlja  priljubljenost kmetije in prinese nove obiskovalce. Glede na visok rekreativni potencial pokrajine, večnamenske dejavnosti, ki jih izvaja kmet in priljubljenost kmetije, je ta kmetija regionalna točka v smislu rekreacijske infrastrukture. Močna prednost je njena nacionalna popularnost. Podoba kmetijskih zemljišč z raztresenimi naselji je tako postal priljubljena tudi v drugih delih Slovaške, uveljavljanje znanja o krajinskih vrednotah v zvezi z visokokakovostnimi kmetijskimi proizvodi pa bi prineslo več denarja regijam z enako ali podobno krajino.

prednosti slabosti
  • Zdravo okolje.
  • Območje varovane krajine.
  • Popularnost in veliko obiskovalcev.
  • Specialni mlečni izdelki.
  • Opuščene ali le začasno zasedene domačije.
  • Nezadostno znanje in usposobljenost oseb, ki so pripravljene delati na kmetiji.
priložnosti NEVARNOSTI
  • Velik rekreacijski potencial podeželja.
  • Povezava rekreacijskih aktivnosti na kmetiji z okoliškimi znamenitostmi.
  • Manj tiho in mirno vzdušje na kmetiji zaradi mnogih obiskovalcev.
  • Zaraščanje bližnjih kmetijskih zemljišč.
Main Training/Skills/Competences

Kljub težkim gospodarskim razmeram na kmetiji ni priporočljivo zvišati cen domačim in regionalnim proizvodom. Zelo pomembno je povedati, da morajo biti visoko kakovostni kmetijski pridelki na voljo vsem, ne le tistim z višjimi dohodki. Tradicionalna kmetijska zemljišča s pašniki in raztresenimi naselji - kopanice so še posebej primerne za manj intenzivne kmetijske in rekreativne dejavnosti. V takih razmerah kmetija zagotavlja sproščujoč prostor za družine in posameznike, ki želijo nekaj časa ubežati hitremu tempu življenja. Prijazni in spontani pristop kmetov k obiskovalcem jim daje občutek, da se počutijo kot doma - to obiskovalci cenijo in se radi vračajo. Zahvaljujoč televizijski oddaji je regija pridobila na priljubljenosti in  pojavljajo se številne možnosti za širitev kmečkega turizma. Vendar pa več ljudi pomeni več hrupa in tiste, ki iščejo miren kraj za sprostitev, lahko drugi obiskovalci motijo. 

Trditve/Vprašanja

Ali imate kakšno idejo, kako bi kmet prebivalce, ki živijo na podeželju, motiviral za delo na kmetiji?

Ali menite, da bi bilo  ustrezno vzdrževanje in pozornost, ki jo kmetje namenjajo kmetijski krajini, mogoča brez finančne pomoči Evropske unije?

Ključne besede

Multifunctional & sustainable farming Key Words