Farm Etelka

1. úvod

Farma Etelka sa nachádza v blízkosti obce Prašník na západnom Slovensku. Majiteľ rodinnej farmy Martin Bagar pracuje na farme, podniká v oblasti stavebných prác a zúčastňuje sa natáčania reality šou „Farma", kde je ústrednou postavou. Farma Etelka sa stala celoštátne populárnou a v súčasnosti priťahuje mnoho návštevníkov nielen z regiónu. Medzi hlavné poľnohospodárske činnosti patrí chov zvierat (kozy, kravy - jerseyské plemeno, ošípané - Mangalica) a výroba kozích mliečnych výrobkov: mlieko, jogurt, syr, tvaroh.

2. Profil promotéra

Farm Etelka

Krstné meno
Martin
Priezvisko
Bagar
Dátum narodenia
1969
Pohlavie
Muž
Vzdelanie

Stredoškolské

3. Profil farmy

Address
Pod Čelom 232, 922 11 Prašník

48.6476546352, 17.6470041275

Krajina
Slovensko
Farm oblasť hektár
22.00
Dátum založenia farmy
Dátum, od kedy promotér vlastní alebo prenajíma farm
Počet pracovníkov Členovia rodiny Iní pracovníci
Plný úväzok 0 0
Čiastočný úväzok/ sezónny pracovník 1 3
Popis Farm

Farma Etelka sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, na úpätí pohoria Myjavská pahorkatina (pod vrchom Čelo) na východnej hranici tradičnej poľnohospodárskej krajiny s rozptýlenými osídleniami - kopanicami. Tento typ poľnohospodárskej krajiny je zriedkavý, pretože sa vyskytuje iba v horských oblastiach Slovenska, ktoré boli osídlené pomerne neskoro (14.-18. storočie) kvôli drsným prírodným podmienkam. Pán Bagar kúpil farmu v roku 2005. Pozemok v okolí bol opustený a zarastený drevinami a farma potrebovala rekonštrukciu. V súčasnej dobe farma priťahuje mnoho turistov, a to aj zahraničných, ktorí sem prichádzajú na výlet z neďalekých svetoznámych kúpeľov v Piešťanoch. Domáce zvieratá, ktoré sa voľne pohybujú medzi návštevníkmi a pasú sa na okolitých pasienkoch, vytvárajú autentickú atmosféru tradičnej poľnohospodárskej krajiny. Farma poskytuje program aj pre rodiny s deťmi: deti môžu jazdiť na skutočnom traktore alebo sa zúčastniť súťaže v hľadaní pokladu, dospelí môžu ochutnať poľnohospodárske výrobky (najmä mliečne výrobky s obsahom tuku 6%), grilovať alebo relaxovať. Panoramatický výhľad na údolie Pustoveského potoka s kopanicami a ovocnými stromami rôzne zafarbenými počas jesene prinášajú návštevníkom výnimočný vizuálny zážitok.

4. Multifunkčné a udržateľné poľnohospodárstvo a európske poľnohospodárske krajiny (EPK)

Voľný text

Farma sa nachádza na hraniciach kultúrnej oblasti s tradičným osídlením - Myjavské kopanice a Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, čo robí z farmy ideálny východzí bod pre turistiku do oboch zaujímavých krajín. Farmár si je vedomý hodnoty, ktorú prináša jeho činnosť. O tieto poznatky sa je ochotný podeliť aj s ostatnými poľnohospodármi, ktorým by pomohli pri vytvorení malých a rodinných multifunkčných fariem v tejto krajinnej oblasti, ktorá je obzvlášť vhodná pre takéto podnikanie. Multifunkčné poľnohospodárstvo by pomohlo vyriešiť vysokú mieru nezamestnanosti v regióne.  V regióne sa často vyskytujú opustené alebo len rekreačne využívané statky, na ktorých sú poľnohospodárske pozemky zarastené kríkmi alebo stromami. Táto situácia odráža jednu z hlavných prekážok, ktorým pán Bagar čelil už od začiatku. Ide najmä o nedostatok pracovných síl a nedostatok záujmu zo strany obyvateľov o prácu na farme. Avšak, na základe vlastných skúseností farmár v každom prípade odporúča opatrnosť pri výbere zamestnanca. Z tohto hľadiska by sa od príslušných orgánov alebo prípadne od skúsených poľnohospodárov očakávalo vzdelanie v danej oblasti. Rovnako by boli vhodné aj hospodárske stimuly pre zamestnávanie miestnych obyvateľov na farme.

Rady/ Odporúčania

„Poľnohospodári pracujú hlavne vonku a môžu si užiť čerstvý vzduch. Takáto atmosféra nemá v mestách miesto. Napriek tomu je poľnohospodárstvo tvrdou prácou, ktorá je viac koníčkom ako povolaním.”

5. Dôležité informácie, školenia / kompetencie a otázky

Všeobecné úvahy

Pán Bagar rozvíja svoje multifunkčné aktivity už od roku 2005. Jeho vlastné skúsenosti a poznatky zdieľané s ostatnými poľnohospodármi potvrdili, že nízke ekonomické príjmy spomaľujú rozvoj ďalších aktivít, ktoré by sa potenciálne mohli ponúkať návštevníkom. Podľa súčasných legislatívnych a ekonomických pravidiel by mal byť farmár zmierený s faktom, že si svoju finančnú stratu z primárnej poľnohospodárskej činnosti musí pokryť z iných služieb poskytovaných farmou alebo z iného, lepšie plateného zamestnania. Vlastník farmy v súčasnosti využíva obe možnosti. Multifunkčnosť farmy je však v súčasnosti najlepším riešením v danom type krajiny. Táto oblasť je charakteristická rozsiahlymi pasienkami na ktorých sa pasú domáce zvieratá a zodpovedá vysokej ekologickej kvalite poľnohospodárskej krajiny a disponuje aj vysokou mierou biodiverzity. Prítomnosť rozptýleného osídlenia – kopaníc - prináša potenciál pre vytvorenie siete viacerých fariem, ktoré môžu úzko spolupracovať na sprostredkovaní prírodných a kultúrnych hodnôt tohto typu krajiny turistom (napríklad formou vzdelávacích ciest, agroturizmu a predaja alebo výmeny miestnych produktov, prenájmu priestorov alebo poskytovaním iných služieb). Rozvoj agroturistiky by mohol pomôcť farmám stať sa sebestačnými, spomaliť odchod obyvateľov z vidieka a zvýšiť zamestnanosť. V tomto prípade by sme radi vyzdvihli popularitu farmy, ktorú prinieslo účinkovanie pána Bagara v televíznej reality šou. Vďaka vysokému rekreačnému potenciálu daného typu krajiny, multifunkčným činnostiam realizovaných farmárom a popularite sa táto farma stala populárnym miestom v súčasnej rekreačnej infraštruktúre. Silnou stránkou veci je jednoznačne celoštátna popularizácia farmy vďaka reality šou. Reality šou spopularizovala daný typ kopaničiarskej poľnohospodárskej krajiny a implementácia poznatkov o krajinných hodnotách v súvislosti s vysokou kvalitou poľnohospodárskych výrobkov  by mohla priniesť viac peňazí aj do iných regiónov s rovnakým alebo podobným typom krajiny.

silné stránky slabé stránky
  • Zdravé prostredie.
  • Chránená krajinná oblasť.
  • Popularita a veľa návštevníkov.
  • Špecifické mliečne výrobky.
  • Opustené alebo len rekreačne využívané statky.
  • Nedostatočne kvalifikovaní ľudia, ktorí sú ochotní pracovať na farme.
príležitosti HROZBY
  • Občianske združenia Marekov Dvor podporuje podnikateľské aktivity mladých ľudí.   
  • Aktivity pre turistov v pastevnej krajine.
  • Menej pokojná atmosféra na farme kvôli mnohým návštevníkom.
  • Zanedbaná poľnohospodárska pôda v blízkosti opustených domov.
Main Training/Skills/Competences

Napriek ťažkej ekonomickej situácii na farme nie je vhodné zvyšovať ceny domácich a regionálnych produktov. Je veľmi dôležité uviesť, že vysoká kvalita poľnohospodárskych výrobkov by takto mala byť dostupná pre širokú verejnosť, nielen pre určité skupiny spoločností s vyššími príjmami. Tradične využívaná poľnohospodárska pôda s pasienkami a rozptýlenými sídlami – kopanicami - je vhodná najmä pre extenzívne poľnohospodárske a rekreačné aktivity. Za takých podmienok poskytuje farma relaxačný priestor pre rodiny, čo je veľmi dôležité v súčasnej rýchlo žijúcej spoločnosti. Farmárov priateľský a spontánny prístup k návštevníkom vytvárajú domácu atmosféru, ktorá  núti ľudí vrátiť sa. Popularita farmy je na jednej strane veľkou výhodou a môže priniesť veľa príležitostí pre rozvoj agroturistiky v budúcnosti, no na druhej strane má negatívny dopad na návštevníkov, ktorí hľadajú pokojnú atmosféru.

Otázky

Máte nejakú predstavu, ako by mohol farmár motivovať obyvateľov žijúcich na vidieku k práci na farme?      

Myslíte si, že aktivity spojené s udržiavaním farmy a okolitej krajiny, ktoré farmár vykonáva, by sa uskutočňovali aj bez finančnej pomoci Európskej únie?

Kľúčové slová

Multifunctional & sustainable farming Key Words