Kmetija Haetteli

1. Uvod

Kmetija Haettelihof pod vodstvom gospoda Schumacherja je zaklad na robu mesta Constance z Demeter certifikatom, ki redi krave dojilje, ima zbirko divjega sadja, nekaj koz, nekaj piščancev in ovac. Kmetija ponuja ljudem možnost, da se preprosto prepustijo vsem svojim čutom. Ta ponudba je namenjena šolskim razredom in vrtcem. Tudi kupci - ki imajo na voljo odlično meso – se srečujejo z idejo, kakšna naj bo povezava med  kmetijstvom, krajino in živinorejo..

Gospod Schumacher in gospa Paluch sta se s kmetovanjem začela ljubiteljsko ukvarjati leta 2000 s štirimi kravami. Kmetovanja sta se lotila s strastjo in kmalu je preraslo v življenjski projekt za ohranjanje živalskih vrst, pedagoškimi ponudbami, ohranjanjem krajine in naravovarstvom.

2. PROMOTOR PROFIL

Kmetija Haetteli

Ime
Thomas
Priimek
Schumacher
Rojstno leto
1964
Spol
Moški
Izobrazba

Kmet, diplomiran psiholog

3. Profil Kmetije

Address
Mainaustr. 185. 78464 Konstanz

47.684661253, 9.19467687607

Država
Nemčija
Kmetija območje na hektar
60.00
Datum začetka kmetovanja
Datum pridobitve kmetije
Število delavcev na kmetiji Družinski člani Ostali
Polni delovni čas 2 0
Delno zaposleni 0 1
Opis kmetije

Gospod Schumacher in gospa Paluch sta začela ljubiteljsko kmetovati v letu 2000 s štirimi kravami. Sedanji hlev je bil zgrajen leta 2006.

Kmetija ima Demeter certifikat in danes obdelujejo več kot 60 hektarjev travnikov. Cilj je trajnostna raba in zagotavljanje okolju prijazne uporabe različnih vrst travinj. Pomemben element za dosego tega cilja je ekstenzivna paša z govedom pasme "Hinterwald" - ene od ogroženih starih pasem goved. Na kmetiji se zdi samoumevno, da govedo redijo v skladu z načeli dobrobiti živali in jih tudi krmijo s posebej proizvedenim senom, imenovanim Öhmd in trava silažo. Živali ne prejemajo močnih krmil in žit. Rezultat je manjši prirast in manjša končna teža goveda - njihova rast je preprosto bolj naravna.

4. Multifunkcijsko in trajnostno kmetijstvo in Evropske kmetijske krajine (EAL)

Opis

Kmetija leži na robu mesta Constance ob jezeru Constance. Gospod Schumacher jo je najel v letu 2000, ker zanjo ni bilo interesa s strani drugih kmetov. Območje na katerem se mešajo drevesa in trava ni primerno za strojno obdelavo in je zato ekonomsko nezanimivo. Je pa primerno za pašo. Še posebno, če lahko po robovih povežeš številne parcele. Izkoriščajo 450 parcel, ki so jih uspeli povezati v 70 večjih enot.

Poleg sredstev, ki jih kmetijstvu namenja država, je gospod Schumaher prejel tudi sredstva organizacije za varstvo narave iz Constance, s katerimi je postavil pašne ograje. Od vseh 60 ha pašnikov, jih ekstenzivno pase 25, ostale pa koristi za pripravo sena. Sami ne pripravljajo travne silaže.

Travniškemu cvetju je na voljo dovolj časa da vzcveti in napravi seme. Le na ta način se ohranja tipična botanična sestava travinja. Kosijo le dvakrat na leto – prvič nikoli pred začetkom junija. Čredo sestavlja 18 krav dojilj in 20 mladih živali, 16 živali pa imajo v oskrbi od drugih lastnikov.

Poleti živali ves čas prebijejo na pašniku. V hlevu so od jeseni do pomladi. Živali, primerne za zakol, so osebno dostavljene partnerskemu mesarju. V letu 2018 je klanje mogoče na kmetiji, kjer za uporabnike pripravijo pakete z mesom.

Od septembra 2014, kmetija ponuja tudi jabolčni sok iz jabolk pridelanih v visokodebelnih sadovnjakih, prav tako pa lešnike iz okoliških rastišč.

Na površinah raste več kot 250 visokodebelnih sadnih dreves, od tega 180 jablan in hrušk, ostala pa so nerodna. Kljub temu jih ne bodo posekali, dokler ne bodo sama padla, saj na ta način ohranjajo naravni habitat. Vsako leto posadijo od 5 do 10 novih sadnih dreves.

Na drevesa bodo v letu 2018 namestili 120 ptičjih gnezdišč.

Koncept delovanja kmetije, vključuje tudi možnost osebne izkušnje življenja kmetije. Za vrtce in šole imajo urejen učni poligon. Gospa Paluch na kmetiji izvaja tudi terapevtske tečaje za tiste, ki jim koristi delo z živalmi in bližina narave.

Delujejo po načelih gibanja Demeter in so zelo lokalno usmerjeni. Osredotočeni so na samooskrbo in na koristi lokalne skupnosti.

Preko takšnih praks, kmetija prispeva k:

-      Ohranjanju in varstvu biodiverzitete.

-      Ohranjanju tradicionalne obdelave tal..

-      Promociji krajinskih vrednot.

-      Ohranjanju delovnih mest na podeželju.

-      Proizvodnji kakovostne, varne in zdrave hrane.

Nasveti/Priporočila

"Posameznik deluje kot podjetje s svojim sistemom v krajini in družbi."

"Da je krajina taka, kot je, je pomembno za splošni vtis in zlasti za proizvodnjo in trženje kakovostnih izdelkov. Prav tako je treba negovati in ohraniti krajino!"

"Težnje in želje kmetovalca morajo ustrezati določeni lokaciji ter lokalnim možnostim!"

"Ni škodljivo, če delate, vendar samo delo ne koristi. Podjetnik mora razmišljati naprej!"

5. Razmisleki, usposabljanja/kompetence ter trditve in vprašanja

Splošni razmislek

Kmetija Haetteli ponuja prostor za stik s kmetijstvom, krajino, hrano in naravo. Odvisno od zainteresirane skupine - šolskega razreda, vrtca, odjemalcev ali udeležencev tečaja - na kmetiji obstaja široka ponudba.

Uporaba vseh čutil in zbiranje izkušenj z lastnim tempom je glavni namen gospe Paluch in gospoda Schumacherja.

Različne šole večkrat uporabljajo kmetijo kot izvenšolski učni poligon (www.lernort-bauernhof-bodensee.de).

Na podlagi jasnega temeljnega načela gospodarjenja, ki je blizu naravi, se pojavljajo poslovne priložnosti ne le v sektorju neposredne prodaje, pač pa tudi v pedagoškem in terapevtskem sektorju. Tudi ta razvoj podpira lokacija kmetije v bližini mesta. Kmetija sledi in izkorišča te možnosti.

Kmetijski poligon je bil razvit tako, da ustvarja pomembno dodano vrednost za regijo.

Takšen celovit koncept spodbuja razvoj kmetije, regije in krajine. Prav tako poglablja odnos skupnosti do narave. Odvisno od sezone se nabirajo različna zelišča, režejo žive meje, hranijo živali itd. Kmetija te dejavnosti ponuja otrokom.

Lahko zveni trivialno, vendar je za mlade v današnjem času zelo pomembno, da se nekje srečujejo.

prednosti slabosti
  • Trdna baza odjemalcev preko koncepta delovanja kmetije.
  • Stabilni prihodki preko direktne prodaje.
  • Visoka kakovost življenja.
  • Birokracija.
  • Režijski stroški.
priložnosti NEVARNOSTI
  • Dodana vrednost.
  • Sinergije in dvig kakovosti.
  • Birokracija.
Main Training/Skills/Competences

Gospod Schumacher je zelo dobro usposobljen na področju kmetijstva, ekonomije in psihologije. Zelo močno se zavzema za tržni pristop, zasnovo, komunikacijo in preglednost.

Njegova diplomska naloga "Model s katerim kupci upravičujejo ne-kupovanje ekoloških proizvodov " v letu 1997 kaže na temeljno usmeritev kmetije. Potrebna so poglobljena vprašanja, da se pride do skladnega koncepta.

V stalnih stikih in pri izmenjavi izkušenj s strankami pričakuje njihova mnenja.

Vedno je odprt za sodelovanje.

Trditve/Vprašanja

- Kmet je uporabil in uporablja svoje visokošolsko znanje, da je skoraj iz nič ustvaril kmetijo, ki temelji na ekoloških in tradicionalnih načelih kmetovanja. Ali vidite kakšne izjemne vidike vašega vsakodnevnega dela, ki jih želite prikazati in poudariti v lokalni skupnosti?

- Neposredna povezava z lokalno skupnostjo je pomembna za celoten koncept kmetovanja, kar je posledica prodaje izdelkov na kmetiji in ponujanja nadaljnjih storitev na kmetiji. Ali ste v stiku z vašo lokalno skupnostjo?

- Da bi dosegel to raven kmetijskega gospodarstva, je kmet začel z najemanjem marginalnih travnikov. Ali v vaši regiji obstajajo zapuščena, zanemarjena kmetijska zemljišča? Ali si lahko predstavljate kmetovanje na takšnim površinam prilagojen način?

Ključne besede