Paqui Ruiz Requena Farm

1. Uvod

Rastlinjaki se nahaja v občini El Ejido na obali Almerije, kjer je skoncentrirano največje število rastlinjakov v Evropi, njihova razporeditev in število pa sta si pridobila vzdevek Plastičnega morja in je med proizvajalci poimenovan kot Evropski zelenjavni vrt. Rastlinjaki v Almeriji omogočajo intenzivno kmetijsko proizvodnjo, ki je gonilna sila z gospodarskega in socialnega vidika, kar omogoča ohranjanje poseljenosti in privabljanje delovne sile v regijo, ki bi bila brez tega vira odvisna izključno od turizma. Opisani študijski primer ponazarja, kako lahko z rastlinjaki trajnostno upravljamo ob upoštevanju  živalstva in tal ob tem pa oblikujemo krajino, ki jo je treba upoštevati.

2. PROMOTOR PROFIL

3. Profil Kmetije

Address
Las Norias, El Ejido, Almeria, Spain

36.75724, -2.7431

Država
Španija
Kmetija območje na hektar
1.00
Datum začetka kmetovanja
Datum pridobitve kmetije
Število delavcev na kmetiji Družinski člani Ostali
Polni delovni čas 1 1
Delno zaposleni 0 0
Opis kmetije

Kmetija ima  1 ha plastenjakov, kjer se izmenjujejo rdeča paprika in rumena melona in se nahaja v kraju El Ejido (Almería) v bližini Punta Estinas-Sabinar zaščitenega naravnega območja. Družinska kmetija, kjer si Paqui deli delo in opremo z mamo,  podpira pa jih še  babica, predhodna lastnica kmetije. Pred tem so bili njihov glavni pridelek bučke, vendar jih je pojav virusa prisilil, da so pred štirimi leti prešli na gojenje paprik in melon. Za prodajo na tuje trge uporabljajo zasebne distribucijske kanale, zaradi česar so dolžni upoštevati zelo stroga pravila, zlasti pri izvozu v ZDA. Ta komercializacija spodbuja pridelavo v rastlinjakih, ki temelji na načelih integrirane proizvodnje z minimalno uporabo umetnih gnojil in pesticidov (herbicidi, insekticidi ali fungicidi), ki temelji na biološkem zatiranju škodljivcev, solarizaciji in mehanskem zatiranju plevelov, s čimer se zagotavlja trajnostna pridelava in zdrave izdelke brez ostankov pesticidov.

4. Multifunkcijsko in trajnostno kmetijstvo in Evropske kmetijske krajine (EAL)

Tip krajine
Opis

Na tej kmetiji je trajnostno kmetovanje zelo pomembno, brez uporabe insekticidov, fungicidov in herbicidov. Na biološki nadzor, solarizacijo in mehansko zatiranje plevelov so prešli v letu 2003, kar omogoča uporabo čebel in čmrlov za opraševanje. Ohranjanja se  populacija tigraste muhe za nadzor določenih škodljivcev. Za ohranjanje strukture tal in izboljšanje rodovitnosti se zemlja vsako leto obogati z organskim gnojem. V poletnih mesecih so rastlinjaki pobeljeni, kar povzroča odsev svetlobe in s tem zmanjšanje temperature v plastinjakih in njihovi okolici, kar je znano kot učinek Albedo.

Plastika ni več neuporaben odpadek, ker se je pojavilo veliko  podjetij za recikliranje, nove plastike pa so biološko razgradljive. Z vidika upravljanja z vodo in glede na to, da je Almeria posebej sušna regija, se je v zadnjih nekaj letih zgradilo več obratov za razsoljevanje morske vode, ki mnogim kmetom zagotavljajo ta nenadomestljivi  vir. Z energetskega vidika so rastlinjaki na tem območju zelo učinkoviti. Značilnost tega območja je, da pozimi rastlinjakov ni potrebno segrevati , poraba energentov in emisije pa so minimalne.

Na začetku je bil prehod na integrirano proizvodnjo težaven zaradi omejene razpoložljivosti in cene repromaterialov za ekološko pridelavo , vendar so se trendi v tem sektorju normalizirali. V tej panogi je nadzor bolezni zelo pomemben, vnos virusa, ki je prizadel bučke, je povzročil spremembo proizvodne usmeritve, pri čemer je pomembno, da se identificira tržno zanimiv proizvod, ki se ga potem vpelje v proizvodnjo.

Eden od največjih težav je financiranje prenove in posodobitve rastlinjakov ter nakup opreme, pri čemer dobijo člani zadruge določene popuste. Teh pa niso deležni člani  OPFH (organizacije proizvajalcev sadja in zelenjave), kar jim otežuje  dostop do subvencij za obnovo rastlinjakov.

V prihodnosti načrtujejo trženje prek zadrug, kjer ohranjanje kakovosti proizvodov ni na najvišji ravni , vendar jim omogoča prehod v ekološko pridelavo in dostop do finančnih sredstev za izboljšave na svoji kmetiji.

Na začetku je kot ženska naletela na nekatere ovire in predsodke pri določenih sodelavcih v tem sektorju. Sedaj pa je Paqui  dobro znana in spoštovana kmetovalka v svojem okolju.

Nasveti/Priporočila

• Pomembno je, da se priključite programom, ki se izvajajo. Postavitev rastlinjakov brez ustreznega vira financiranja je težko. S stališča komercializacije je pomembno, da se financira naložbe in izboljšave preko OPFH (organizacije proizvajalcev sadja in zelenjave).

• Treba bi bilo omejiti najnižje prodajne cene, padec cen kaže pomanjkanje enotnosti znotraj sektorja.

• Vključevanje več žensk v kmetijstvo je pomembno, morajo verjeti vase in se zavedati, da lahko naredijo, kar želijo storiti.

• Zavedati se moramo pozitivnih vrednot trajnostne pridelave v rastlinjakih, braniti moramo svojo dejavnost in okrepiti njen pomen kot del kmetijske krajine.

5. Razmisleki, usposabljanja/kompetence ter trditve in vprašanja

Splošni razmislek

V zadnjih letih se je spremenilo zaznavanje rastlinjakov  kot elementa kmetijske krajine  in načina kmetijske pridelave. K temu prispeva spektakularna narava krajine  skupaj s paradigmatskimi spremembami v smeri trajnostnih načinov kmetovanja, ki spoštujejo favno in okolje. K temu prav tako prispeva  zakonodaja in zahteve tujih trgov. Rastlinjak postaja dejavnik turistične privlačnosti, ki ustvarja zanimanje pri obiskovalcih, študentih in kmetovalcih. V prihodnosti se pričakuje, da bodo integrirana proizvodnja in ekološko kmetovanje prevladali  nad tradicionalnimi načini proizvodnje v rastlinjakih. Zato je pomembno graditi in spodbujati vrednote kmetijske krajine, povezane s to vrsto trajnostnega kmetijstva, ki zagotavlja visoko kakovostne, zdrave in varne proizvode. Kar zadeva usposabljanje, je pomembno poznati tržne alternative in razviti mehanizme združevanja, ki omogočajo trgovanje s kratkimi verigami, da zagotovijo kmetovalcem trajno dodano vrednost. Tehnično usposabljanje, povezano z integrirano pridelavo, nadzorom zdravstvenega varstva rastlin in učinkovito rabo hranil in uporabo virov, je bistveno za zagotovitev gospodarske in okoljske trajnosti pridelave v rastlinjakih. Za vse to je pomembno razviti in povečati vrednost rastlinjakov, poznati in širiti koristi, ki jih zagotavljajo kot način gojenja, in v primeru Almerie kot kmetijske krajine, ki spodbuja gospodarstvo in družbo.

prednosti slabosti
 • Velika proizvodnja.
 • Družinski pristop.
 • Integrirana pridelava.
 • Ponos in prepričanja.
 • Razsežnosti.
 • Infrastruktura in oprema.
 • Tržna odvisnost.
priložnosti NEVARNOSTI
 • Javna sredstva.
 • Trajnostni trendi.
 • Direktna prodaja.
 • Ekološka proizvodnja.
 • Kontrola cen.
 • Bolezni in škodljivc.
 • Vremenski pogoji.
 • Konkurenca.
Main Training/Skills/Competences

Tehnični vidik je zelo pomemben, zato se je treba ustrezno usposobiti za uporabo integriranih proizvodnih tehnik, vodenje biološkega nadzora, poznati zemljo in kako jo ohranjati rodovitno. Pomembno je, da ste prepričani o dejavnosti, ki jo vodite, da ste ponosni na to, da ste kmet, ki je usposobljen strokovnjak in odgovoren za prehrano družbe. Pomembno je tudi razviti vrednote krajine z rastlinjaki, prepoznati njene prednosti in jih razširiti v skupnosti in v preostali družbi. Pomembno je okrepiti duha sodelovanja in občutek pripadnosti skupini, olajšati oblike sodelovanja, ki spodbujajo vrednote  in ohranjajo donosnost kmetovanja.

Trditve/Vprašanja

• Ali menite, da je ta primer morda spremenila vaše prejšnje mnenje o pridelavi v rastlinjakih?

• Ali menite, da je pridelava v rastlinjakih lahko trajnostna?

• Ali menite, da je to lahko vzorčen model v vaši državi ali vašem okolju?

• Katere druge oblike intenzivne proizvodnje poznate, ki ustrezajo trajnostnim merilom?

 

Ključne besede

EAL Keywords
Multifunctional & sustainable farming Key Words