Torre Colombaia

1. Uvod

Kmetija s približno 160 hektarji površin je v okolici Perugie, glavnega mesta Umbrije. Del površin kmetije Torre Colombaia je eden zadnjih primerov gozda večstoletnih dreves - "Ranco", ki si ga že stoletja lastijo benediktinski menihi. Ta drevesa imajo pomembno funkcijo, saj varujejo pridelke pred nevihtnimi vetrovi. Leta 1987 se je na pobudo lastnika kmetija preusmerila iz konvencionalne v ekološko. Lastnik kmetije Alfredo Fascola Bologna je študiral politologijo in ima izkušnje z delom v sindikatu. 

Kmečka hiša je bila obnovljena za namen razvoja turizma na kmetiji. V sklop te hiše spada restavracija, kjer gostom ponujajo hrano iz ekoloških sestavin, pripravljeno po tradicionalnih receptih. Na kmetiji izvajajo tudi učne dejavnosti, ki so namenjene šolam in turistom. Njihov poudarek je na ekološkem kmetovanju in učenju o biotski raznovrstnosti, učenje pa poteka med hojo po poljih, gozdovih, mimo ribnika in z opazovanjem naravne krajine, rož in zaščitenih živali.

2. PROMOTOR PROFIL

Torre Colombaia

Ime
Alfredo
Priimek
Fasola Bologna
Rojstno leto
1941
Spol
Moški
Izobrazba

Univerzitetna izobrazba

3. Profil Kmetije

Address
Voc. Cerreto, 52 San Biagio della valle. 06072 Marsciano (Pg)

42.92947, 12.23452

Država
Italija
Kmetija območje na hektar
160.00
Datum začetka kmetovanja
Datum pridobitve kmetije
Število delavcev na kmetiji Družinski člani Ostali
Polni delovni čas 2 3
Delno zaposleni 0 5
Opis kmetije

Kmetija obsega 160 hektarov površin, od tega je 100 hektarov gozda in 60 hektarov obdelovalna zemlja. Večstoletna drevesa, ki so en redkih obstoječih primerov takih benediktinsko upravljanih gozdov, obdajajo obdelovalno zemljo in s tem ščitijo pridelke pred vetrom. Pridelava pire, starih sort pšenice in sončnic, leče in drugih stročnic poteka v skrbno načrtovanem kolobarju. S pašo ovac so poskrbeli za naravno gnojenje nekaterih površin. Kmetija je bila leta 1987 kot prva v Umbriji certificirana pod oznako »ekološka« kmetija. Ekološko pridelujejo žita (pšenico, proso, ječmen in piro), stročnice (bob, lečo in čičeriko), lucerno, sončnice in lan. Iz pridelkov sami pridobivajo sončnično olje, laneno olje in moko, testenine pa pridelujejo v specializiranem predelovalnem obratu. Kmetija Torre Colombia je bila ena izmed prvih v Umbriji, ki je začela nuditi turistične storitve na kmetiji. V počitniških hišicah (včasih lovske koče) iz 19. stoletja imajo 26 ležišč in dve sobi za skupinske aktivnosti. Koče so bile prenovljene, ne da bi spreminjali glavne karakteristike, spremenili so jih v apartmaje, skupaj pa sestavljajo majhno vasico v gozdu ob vhodu na kmetijo. Nedaleč od te je stara kmečka hiša iz 18. stoletja, ki je bila prav tako obnovljena v skladu z lokalnimi arhitekturnimi elementi. V pritličju te hiše je restavracija s široko ponudbo ekološko pridelane hrane, nudijo tudi vegetarijanske in veganske jedi, katere večina je pripravljena iz lastnih surovin.  

4. Multifunkcijsko in trajnostno kmetijstvo in Evropske kmetijske krajine (EAL)

Opis

Ekološko kmetijstvo in zgodovinska podeželska krajina sta ključna elementa te družinske kmetije, ki se ukvarja predvsem z ohranjanjem in obnavljanjem tradicionalne podeželske krajine z večstoletnimi drevesi na območju pomembnem za skupnost (»Site of Community Importance«).Osnovna ideja prehoda na ekološko kmetovanje v letu 1987 je bila pridelava zdrave hrane, ne zgolj kot surovine, ampak tudi predelava z uporabo manjših strojev na kmetiji in najem nekaterih storitev (izdelava testenin) pri certificiranih ekoloških ponudnikih. Poleg te osnovne zamisli so želeli svoje dejavnosti še dodatno razviti v smeri ne le tradicionalne pridelave ampak inovativne pridelave zdravih in hranljivih izdelkov. Prva taka izdelka sta bila hladno stiskano sončnično olje in laneno olje, prav slednje pa ima bolj uravnovešeno razmerje količine omega-3 in omega-6 maščobnih kislin. V zadnjem letu se je ustanovila skupina devetih ekoloških pridelovalcev z namenom, da bi potrošnikom lahko nudili široko ponudbo ekološke hrane. Še posebej se osredotočajo na stare sorte žit in stročnic z izvajanjem poskusov v sodelovanju z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami. Izdelke prodajajo v trgovini na kmetiji, preko certificiranih prodajalcev in skupin proizvajalcev ekološke hrane v Italiji, poleg tega pa izvažajo tudi v tujino. Večnamenske dejavnosti na kmetiji so bile razvite na podlagi ekološkega kmetovanja. Te vključujejo turistične storitve, kot so prenočevanje in restavracija v obnovljeni tradicionalni kmečki hiši, didaktične aktivnosti, osredotočene na življenje kmetov, učne poti in vodene oglede med večstoletnimi drevesi z opazovanjem rastlin in ptic. Na kmetiji izvajajo tečaje vegetarijanske in veganske kuhe ter delavnice joge. Električno energijo, ki zadostuje potrebam celotne kmetije, pridobivajo z uporabo fotovoltaičnih plošč. Nedavno so začeli izvajati projekt, ki se imenuje razširjeni naravoslovni muzej, ki je nastal z zbiranjem slik, posnetih v okoliških pokrajinah, z namenom zbiranja dokumentov, ki predstavljajo zgodovinske in kulturne vrednote območja.

Nasveti/Priporočila

Strateško vizijo kmetije sestavljajo ekološko kmetovanje, trajnostna proizvodnja in varstvo okolja. Potrošniki se ozaveščajo o pomembnosti zdrave hrane, varstvu biotske raznovrstnosti, tradicionalnih receptov, naravne krajine in uporabe obnovljivih virov energije. Ukrepi iz Programa razvoja podeželja so prav tako naravnani ekološko na podlagi načela, da lahko kmetje temeljno vlogo za podeželske skupnosti in celotno družbo z zagotavljanjem zdrave hrane in hkratnim zmanjševanjem okoljskega odtisa kmetijstva. Vsesplošna zavezanost k tem ciljem se odraža v pozornosti, posvečeni podeželski pokrajini in njenemu ohranjanju, ki je pomemben vir naravnega kapitala in se prenaša iz generacije v generacijo, je ikona lepote ter trajnostne proizvodnje hrane.

 

5. Razmisleki, usposabljanja/kompetence ter trditve in vprašanja

Splošni razmislek

Usposabljanje celostno pristopa k rabi in upravljanju tal in ni osredotočeno zgolj na tehnične zahteve ekološke pridelave in predelave hrane. Na ta način so ljudje, ki so vključeni v procese kmetije del vizije in razumejo koncept le-te, ne glede na to v katerem delu (kmetovanje, predelovanje hrane, management) sodelujejo. Ozaveščenost pri delu na območju, pomembnem za skupnost (»Site of Community Importance«) doprinese k celotnemu postopku ekološkega kmetovanja. Vizija kmetije temelji na lokalnih podeželskih vrednotah, združevanju zgodovine, kulturne krajine, zdravi prehrani in rabi obnovljivih virov, zato morajo imeti na kmetiji zaposlene strokovnjake iz različnih področij (agronom, delavci na kmetiji, živilski tehnolog, poslovni manager, kuhar), poleg tega za izvajanje nekaterih opravil najamejo zunanje strokovnjake (okoljevarstveniki, sociologi, animatorji za skupine, spletni oblikovalci, vodja stikov z javnostjo itd.). Zaposleni na kmetiji se udeležujejo raznih delavnic in usposabljanj za osvežitev obstoječih in pridobivanje novih kompetenc ter veščin. Izvajajo tudi različne delavnice na šolah in za zaključene skupine. Potrebe po pridobivanju dodatnih kompetenc povečajo tudi projekti, pri katerih sodeluje kmetija, in razširjeni naravoslovni muzej. Nedavno so izvajali projekt o starih sortah žit in stročnic, kjer so sodelovali ekološki pridelovalci, ki delujejo pod znamko »Contado perugino« in naravoslovni muzej. 

prednosti slabosti
 • Kmetija s tradicijo, znana kot ena prvih certificiranih ekoloških kmetij na tem območju.
 • Lokacija v tradicionalni kmetijski pokrajini, kjer je kmetija obdana z večstoletnimi gozdovi.
 • Integrirana večnamenska kmetija z majhnim odtisom, ki povezuje ekološko in trajnostno kmetijstvo z uporabo obnovljivih virov energije  .
 • Visoki stroški zaradi ekološke pridelave in majhna količina pridelka.
 • Težave pri iskanju sezonskih delavcev, ki imajo kompetence potrebne za ekološko kmetovanje.
priložnosti NEVARNOSTI
 • Povečanje tržnih potreb po ekoloških proizvodih.
 • Povezovanje z drugimi ekološkimi proizvajalci.
 • Širitev možnosti izvajanja storitev ekološkega turizma za šole.
 • Povečanje ponudbe gastronomije za potrebe gastronomskih turistov.
 • Konkurenca na trgu držav z nižjimi stroški ekološke proizvodnje, ki so pogosto slabše kakovosti.
 • Konkurenca velikega števila trgovcev na drobno, ki pogosto ne zagotavljajo sledljivosti izdelkov.
Main Training/Skills/Competences

Zaposleni v podjetju imajo znanje in kompetence s področja ekološkega kmetovanja, zdrave hrane in ohranjanja tradicionalne podeželske krajine. Glavne dejavnosti podjetja so ekološka pridelava žit, stročnic (za pridelavo moke, testenin in suhih stročnic) in semen za pridelavo hranljivih olj (sončnično in laneno olje). Ob tem izvajajo še marketing, trženje in distribucijo izdelkov s kmetije. Ponujajo namestitev na kmetiji, ekološko restavracijo in didaktične delavnice za šole in zaključene skupine s področja ekološkega kmetovanja. Nedavna širitev dejavnosti in novi projekti so povečali obseg potrebnih kompetenc in usposabljanj zaposlenih v podjetju. Veliko potrebnih kompetenc imajo njihovi zaposleni (agronom, kmet, mlinar in oljar, poslovni manager), nekaj storitev morajo pa najeti (predelava žit za izdelavo testenin in urejanje poslovne administracije). Lastnik kmetije sodeluje tudi v lokalni skupini ekoloških pridelovalcev z namenom povečanja njihove ponudbe ekološke hrane. 

Trditve/Vprašanja

• Ali menite, da je takšen celoviti pristop, ki temelji na ohranjanju ekološke in zdrave prehrane ter krajine, sposoben preživeti za kmetijsko podjetje in celo dodati vrednost obstoječemu kmetovanju?Ali se lahko ta priložnost uporabi tudi v vašem primeru?

• Ali se zavedate možnosti, ki jih ponujajo skladi za razvoj podeželja za ekološko kmetijstvo in tradicionalno dediščino? Če ne, ali ste razmišljali o iskanju svetovanja (npr.: Združenje kmetov), da bi bili obveščeni o tem, kako izkoristiti razpoložljive ukrepe PRP?

Ključne besede