Farma pod Melichovou skalou

1. Uvod

Kmetija "Farma pod Melichovou skalou" se nahaja pod pečino Melichove skale v kraju Skliarovo v bližini mesta Detva, v južnem Podpoľanie, osrednji Slovaški. Družina Vágner se je preselila sem leta 2005 in od takrat posluje v agroturizmu in pridelavi mleka. Njihovo vsakodnevno delo pomeni skrb za krajino in proizvodnjo visoko kakovostnih kmetijskih proizvodov. Družina je ponosna na ta pristop. Tradicionalno kmetijska pokrajina poleg privlačnega videza ponuja tudi možnost nabiranja zdravilnih rastlin in sadja. Bližnje zaščiteno območje je zanimivo zaradi skalnih pečin in gozdnih sestavov.

2. PROMOTOR PROFIL

3. Profil Kmetije

Address
Skliarovo 97, 962 12 Detva

48.5888432782, 19.4627523422

Država
Slovaška
Kmetija območje na hektar
10.00
Datum začetka kmetovanja
Datum pridobitve kmetije
Število delavcev na kmetiji Družinski člani Ostali
Polni delovni čas 1 0
Delno zaposleni 3 0
Opis kmetije

Kmetija se nahaja v "prehodnem območju" MaB UNESCO biosfere in zaščitenega krajinskega območja Poľana. Planina Poľana stratovolcano je pokrita z redkimi gozdovi, kjer se lokalno pojavljajo pečine. Pečina Melichova skala je dala ime kmetiji. Kmetija je del razpršene poselitve, ki je značilna za regijo Podpoľanie. Na Slovaškem in tudi v tujini je znana predvsem zaradi tradicije in folklornih festivalov. Narodne tradicije ohranja tudi družina Vágner. Njihova kmetija in druge kmetije obdelujejo zgodovinske zemljiške parcele, ki so v regiji dobro ohranjene. Zasebne parcele v času  komunizma zaradi nizke rodnosti niso bile nikoli podvržene  komasacijam. Življenje je bilo tukaj težko in veliko družin je območje zapustilo. V zadnjih letih so se nekateri vrnili, skupaj s prišleki iz drugih regij in začeli kmetovati ali se ukvarjati s kmečkim turizmom.To velja tudi za družino Vágnerja.

4. Multifunkcijsko in trajnostno kmetijstvo in Evropske kmetijske krajine (EAL)

Opis

Z vidika večnamenskega in trajnostnega razvoja kmetijstva ter kmečkega turizma je bila vključitev tradicionalno obdelanih kmetijskih zemljišč v prehodno območje MaB UNESCO biosfere in zaščitenega krajinskega območja Poľana zelo pomemben korak za prebivalce. Na referendumu so izrazili svoje mnenje o tem vprašanju. Domačini razumejo, da ima podeželje izredno velik potencial za razvoj kmečkega turizma, medtem ko je njegov potencial za kmetijsko proizvodnjo izjemno nizek. Vrednost pokrajine je bil najpomembnejši vidik družine Vágner, da so se priselili in začel z delom. Tu se počutijo kot doma in njihov odnos jim pomaga v vsakodnevni rutini. Tradicionalno obdelane parcele so privlačne za njihove goste in turiste, ki se sprehajajo mimo kmetije po bližnji cesti. Družina je izjemen primer, kako naj bi potekalo življenje v kmetijski krajini na Slovaškem.

Nasveti/Priporočila

" Čeprav se zavedamo, da je družinska kmetija težak način življenja, preprosto ljubimo kmetijstvo in okolje v katerem živimo, kar nam pomaga premagovati ovire in vsak dan polno živeti.”

5. Razmisleki, usposabljanja/kompetence ter trditve in vprašanja

Splošni razmislek

Čeprav so imeli lastniki kmetije nekaj usposabljanj v zvezi s podjetniškimi dejavnostmi na kmetiji, pravijo, da je zapletena zakonodaja najbolj zaviralni dejavnik za ustanovitev družinske kmetije. Iz izkušenj drugih kmetov so vedeli, da se to vprašanje pogosto postavlja skoraj na vseh majhnih in družinskih kmetijah. Obstaja veliko ovir, ki jih nalaga zakonodaja, vendar kmet ne želi opustiti kakovosti na račun količine. Takšen pristop ni običajen med poslovnimi ljudmi. Zato se morajo novoustanovljene kmetije in tudi uveljavljeni kmetje dodatno izobraževati na področju trženja in vzdrževanja krajinskih vrednot v povezavi s kakovostjo hrane. Območje Podpoľanie je idealen primer, kako bi morala zgedati obdelava zemlje na tradicionalen ekstenziven način. Vendar pa je veliko domačij zapuščenih, kmetijska zemljišča pa neobdelana, kar negativno vpliva na to, kar bi morala biti velika prednost - poseben krajinski značaj, ki ga turisti iščejo. Iz izkušenj družine Vágner se pojavlja še en dolgo spregledan problem - primerno kmetijo ali domačijo je težko dobiti zaradi omejitev v povezavi z lastništvom( več lastnikov, ki ne soglašajo o prodaji kmetije). Ta položaj je ena od glavnih ovir za nadaljnji razvoj večnamenskega in trajnostnega kmetijstva na tem območju. Druga težava je pomanjkljiva infrastruktura. Obiskovalce iz Slovaške, pa tudi tujce, privablja to območje s svojo posebno naravno, kulturno in zgodovinsko dediščino ter ljudskimi in kulturnimi prireditvami, namenjenimi promociji tradicionalnih obrti in izdelkov v poletnih sezonah. Na drugi strani pa je turistični potencial dežele v zimski sezoni še vedno neizkoriščen.

prednosti slabosti
  • Ekstenzivna obdelava tal na tradicionalen način, je na Slovaškem redkost.
  • Tipična krajina z razpršeno poselitvijo (imenovana lazy po slovaško) z živahno folklorno tradicijo, poznano tudi v tujini.
  • Ni zimskega turizma, kljub potencialu.
  • Šibka in pomanjkljiva rekreacijska infrastruktura.
  • Propadajoča nenaseljena posestva, ki imajo nerešena lastniška razmerja zavirajo razvoj dejavnosti.
priložnosti NEVARNOSTI
  • Idealni pogoji za razvoj kolesarskega turizma.
  • Turizem osnovan na znanju - v bližini je mnogo naravnih in kulturnih znamenitosti.
  • Postopno zapuščanje podeželja.
  • Pomanjkanje vode v poletnih mesecih.
Main Training/Skills/Competences

Večnamenske kmetijske dejavnosti lastnikov so bile razvite brez kakršnekoli izobraževalne podpore ali nasvetov glede trajnostnega kmetijstva. Za svojo trenutno poslovanje so našli navdih v tujini, kjer so delali na kmetijah in prinesli svoje izkušnje nazaj na Slovaško. Istočasno so na podlagi znanja, pridobljenega na univerzah, omogočili vključitev značilnosti krajine v svoj poslovni model. Ko so potrebovali nasvete, so bili na razpolago nekdanji sošolci, ki so jim nudili podporo (na primer pri predelavi mleka). Njihovi otroci so tudi aktivni v kmetijski dejavnosti. Ta koncept je izjemno uporaben, saj se otroci naučijo samostojnega odločanja, naučijo jih tudi osnovnih kmetijskih spretnosti, ki jih lahko uporabijo na  prihodnjih delovnih mestih. Družina je vključena v kulturno življenje v regiji in se udeležuje folklornih dogodkov. Te dejavnosti podpirajo lokalno pripadnost vseh družinskih članov in jim dajejo občutek koristnosti in pripadnosti lokalni skupnosti.

Trditve/Vprašanja

- Katero vrsto znanja in informacij o tipu krajine bi morali zagotoviti mladim kmetom, da bi znali ustrezno vzdrževati kmetijska zemljišča s posebnim zgodovinskim značajem? 

- Imate kakšen katalog (vizualen) naravnih in drugih znamenitosti, kulturne in zgodovinske vrednosti, ki so zanimive za turiste in ki bi pospešil razvoj agroturizma? 

Ključne besede

EAL Keywords
Farming Key words