Kmetija Maridiana

1. Uvod

Kmetija s približno 28 hektarji se nahaja v okolici Umbertida v pokrajini Perugia. To območje spada v deželo Umbrija, pomembno kmetijsko področje na obrobju zgornje doline Tibere. Ustanovitelj podjetja Merdiana Alpaca, Gianni Berna ima ekonomsko izobrazbo in izkušnje z vodenjem podjetij, pred upokojitvijo pa je delal kot strokovnjak na projektih na področju sodelovanja v nerazvitih državah. Po upokojitvi se je vrnil v Umbrijo, na katero ga vežejo družinske korenine, ki pa niso bile edini razlog za njegovo vrnitev. K vrnitvi so ga pritegnile predvsem naravne lepote in lepi razgledi na zapuščene pašnike, kmetije, stavbe in sušilnice za tobak. Cilj projekta je združiti tradicijo in inovacije z vzrejo tradicionalnih živali, kot so ovce in konji, poleg tega pa tudi z vzrejo alpak za proizvodnjo naravnih vlaken za oblikovanje domačih oblačil.

2. PROMOTOR PROFIL

Kmetija Maridiana

Ime
Gianni
Priimek
Berna
Rojstno leto
1941
Spol
Moški
Izobrazba

Univerzitetna izobrazba iz ekonomije 

3. Profil Kmetije

Address
Frazione Niccone, 173, 06019 Molino Vitelli, Umbertide PG

43.30657, 12.3375

Država
Italija
Kmetija območje na hektar
28.00
Datum začetka kmetovanja
Datum pridobitve kmetije
Število delavcev na kmetiji Družinski člani Ostali
Polni delovni čas 2 1
Delno zaposleni 0 0
Opis kmetije

Kmetija ima 28 hektarov površin: 9 hektarov gozda, na delu površin imajo nasad 200 oljk, preostanek je obdelovalna zemlja. Posestvo je na slikovitem gričevnatem območju, ki mu grozi opuščanje. Po upokojitvi se je Gianni Berna odločil, da bo tradicionalno domačijo oživil z vzrejo alpak. Ideja za projekt temelji na oživljanju območij z omejenimi možnostmi in s tem spodbujati zaposlovanje na teh območjih ter preprečiti opuščanje zemljišč. Velik hlev na kmetiji bi lahko postal kmetijski center z laboratoriji, kjer bi se izvajale različne storitve, kot je na primer turizem. Rejo alpak z namenom izdelave oblačil iz volne financira Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS). Za možnosti razvoja teh dejavnosti je zaslužen predvsem promotor kmetije, saj ima ekonomsko izobrazbo in veliko izkušenj na področju razvoja podeželja.

Pokrajina, kjer se nahaja kmetije, je tradicionalno gričevnato območje Umbrije z razpršenimi hišami. Območje je pokrito z gozdovi, pašniki in nasadi oljk ter drugih pridelkov. Glavna dejavnost kmetije je vzreja alpak in uporaba njihove volne za ročno izdelavo oblačil. Za turistične storitve sta namenjena dva skednja, ki imata skupaj 12 ležišč. 

4. Multifunkcijsko in trajnostno kmetijstvo in Evropske kmetijske krajine (EAL)

Tip krajine
Opis

Tradicionalna poljščina te doline je tobak, na gričih, ki jo obdajajo, pridelujejo predvsem pšenico, oljke in vinsko trto. Nad obdelanimi površinami so zapuščena polja in pašniki ter kmetije kot kulturna dediščina, ki jim grozi opustitev. V zadnjih letih so obnovili nekaj hiš za turistične namene ali počitnikovanje, kljub temu je še vedno velik del površin zaraščen in zapuščen. Trajnostno kmetijstvo in ohranjanje podeželja sta ključna interesa te družinske kmetije, predvsem ohranjanje ter obnavljanje tradicionalnega umbrijskega podeželskega območja z omejenimi možnostmi s pomočjo inovativnih pristopov, kot je uporaba volne za izdelavo oblačil in direktna prodaja le-teh. Z obnovo zapuščenega posestva kmetije Maridiana, na kateri sta kot glavni dejavnosti reja alpak za volno in turizem, so začeli v letu 1997. Projekt je financiral EKUJS in je kmalu po tem postal znan in priljubljen v medijih (časopisi, revije, televizija in splet). Izvedene dejavnosti imajo pozitiven vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti območja zahvaljujoč trajnostnemu gospodarjenju s celotno kmetijsko površino in obnovo starih tradicionalnih objektov. Z uporabo tradicionalnih metod obdelave tekstilnih vlaken se ohranjajo kulturna dediščina in znanja ročnih spretnosti, poleg tega z organizacijo izobraževanj in delavnic (ročno predenje, tkanje, polstenje, barvanje …) zagotovi nova delovna mesta in širjenje znanja. Glavni cilj tega večnamenskega kmetovanja je pospeševanje zaposlovanja in razvoj kratkih dobavnih verig, ki spoštujejo tradicionalne metode in uporabo naravnih vlaken za izdelavo oblačil. S tem se prepreči zapuščanje podeželskih območij in povezuje kmetijstvo z rokodelstvom in turizmom. Eden izmed izzivov je ozaveščanje splošne javnosti o zavestni potrošnji, izbiri trajnostnih izdelkov in spoštovanju narave. Občasno kmetija gosti šole, saj je naravno okolje in druženje z alpakami zelo spodbudne za izobraževalni proces. Glavne težave, s katerimi se soočajo, so pogosto povezane s pomanjkanjem infrastrukture za podporo podjetju in izginjanje storitev na podeželskih območjih z omejenimi možnostmi.

 

Nasveti/Priporočila

Kombinacijo turizma na kmetiji, vzreje alpak za uporabo tekstilnih vlaken in trženje lastno oblikovanih oblačil je treba načrtovati celostno z upoštevanjem trajnostnega kmetijstva, ohranjanja pašne biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine. Na ta način bodo obiskovalci in gostje spoznali pristno podeželsko umbrijsko pokrajino. Trženje in promocija prek spletne strani in družbenih omrežij sta pripomogla k povečanju števila tujih kupcev. To so dosegli brez spreminjanja poslovne strategije ohranjanja tradicionalne obrti in podeželja.  

5. Razmisleki, usposabljanja/kompetence ter trditve in vprašanja

Splošni razmislek

Usposabljanje ima izhodišče v pristopu k trajnostnemu kmetijstvu, katerega cilj je odpraviti opuščanje zemljišč, erozijo tal, preprečiti osiromašenje naravnega in človeškega kapitala. Ta koncept je zelo pomemben, saj ne temelji le na tehničnih kmetijskih vprašanjih in izkoriščanju zemljišč, ampak tudi na viziji, ki sedanjim in prihodnjim generacijam omogoča, da živijo in delajo na območjih z omejenimi dejavniki. Ta  kmetija je bila prvotno osnovana na reji ovac za volno, od napada volkov pa ta proizvodnja ni bila več obnovljena. Skupaj s turizmom, ki temelji na reji konj in jahanju se kmetija sedaj ukvarja z rejo alpak in z njimi povezane proizvodnje oblačil. Tako je turizem glavna dejavnost kmetije. Edini kmetijski prehrambeni proizvod je ekstra deviško oljčno olje, vsi drugi prehranski izdelki, ki so na voljo gostom pa so zbrani preko mreže proizvajalcev, "Spesa in Campagna" ("Nakupovanje na podeželju"), blagovne znamke, ki jo upravljajo italijanski kmetje. Konfederacija (CIA Agricoltori italiani) kupcem zagotavlja pristne kmetijske sestavine in specialitete. To jamstvo, ki se nanaša na sodelovanje kmetov v mreži, je tudi del vizije kmetije Maridiana Alpaca za trajnostno kmetijstvo in ohranjanje podeželske krajine. Zaradi te vizije, ki je osredotočena na lokalno tradicionalno dediščino v smislu kmetijstva, krajine in obrti kot zgodovinskih in trajnostnih vrednot skupnosti. Usposabljanja in kompetence vključujejo širok spekter strokovnih vsebin ( za kmetijske delavce, vodje, restavracijske kuharje in rokodelce za delo z volno) - za proizvajalce, ki jih podpirajo službe združenj kmetov in zunanji strokovnjaki (agronomi in veterinarji, računovodske, upravne in načrtovalne službe itd.). Kmetija včasih sodeluje na kmetijskih tržnicah in razstavah ter na tečajih usposabljanja za posodobitev in poglobitev nekaterih specifičnih kompetenc ter na kratkih tečajih za šole in manjše skupine.

prednosti slabosti
  • Lastno oblikovanje in tradicionalna izdelava oblačil iz volne alpak kot tržna niša z malo konkurenti.
  • Zelo kakovostna tradicionalna oblačila, ki predstavljajo vizijo kmetije in območje.
  • Večnamenska kmetija z nizkim okoljskim odtisom, ki združuje tradicionalno pokrajino, turizem na kmetiji in ročno izdelana oblačila.
  • Pomanjkanje infrastrukture in storitev na območju z omejenimi možnostmi.
  • Težave pri iskanju sezonskih delavcev in ljudi, ki so usposobljeni za tradicionalno polstenje, barvanje, tkanje in predenje tkanine iz volne alpak.
priložnosti NEVARNOSTI
  • Povečevanje tržnega povpraševanja po tradicionalnih ročno izdelanih oblačilih iz volne.
  • Mreženje s proizvajalci prehranskih izdelkov na kmetijah.
  • Kombinacija turizma na kmetiji, reje alpak in lastne izdelave oblačil.
  • Konkurenca na trgu v obliki volne slabše kakovosti in drugih imitacij naravnih vlaken.
  • Pomanjkanje storitev in posledično odseljevanje.
Main Training/Skills/Competences

Zaposleni v podjetju imajo znanje in kompetence s področja inovativne reje alpak z namenom pridelave volne in obujanja tradicionalnih tehnik za izdelavo oblačil iz naravnih vlaken. Te dejavnosti podjetje dopolnjuje s turističnimi storitvami, saj nudijo možnost prenočitve in druge storitve v prenovljenih kmetijskih poslopjih (hlev, sušilnica za tobak, lope). Gričevnata pokrajina, kjer pridelujejo vinsko trto, oljke in žita, je ena glavnih razpoznavnih dejavnikov, ki privablja nešteto gostov. Glavni prehranski izdelek s kmetije je ekstra deviško oljčno olje. Ostala hrano, ki jo nudijo gostom kmetije Maridiana, je dobavljena iz drugih kmetij vključenih v omrežje "Spesa in Campagna"  www.laspesaincampagna.it  

Trditve/Vprašanja

·     Ali poznate podobne inovativne pristope, ki temeljijo na tradicionalni ročni obdelavi materialov in naravnih vlaken? 

·     Kateri načini vzdrževanja naj se zagotovijo podeželskim krajinam, kjer se turizem na kmetiji kombinira s tradicionalnim kmetijstvom? Kako lahko ohranjanje kulturne dediščine (npr. krajina in tradicionalne stavbe) prispeva k vrednosti kmetijske dejavnosti? Ali se lahko ta priložnost uporabi tudi v vašem primeru?

·     Ali menite, da bi vzpostavitev mreže kmetov, ki skupaj prodajajo in tržijo lokalne, visoko kakovostne izdelke, lahko pripomogla k boljši promociji teh proizvodov in preživetju malih kmetij?

·     Ali menite, da bi lahko na vašem območju ponovili pristop, kot je "Spesa in Campagna"?

Ključne besede

EAL Keywords
Farming Key words
Multifunctional & sustainable farming Key Words