PAŠNIKI

(1) Pašniki so v nasprotju s travniki namenjeni prvenstveno paši. Lahko vključujejo travne površine in površine, ki niso poraščene  s travo kot so heathland, močvare in gozdni pašniki. Pašno rušo lahko sestavljajo trave, metuljnice, grmičevje ali njihova kombinacija.

(2) Običajno  ograjene travne površine, namenjene paši. Njihovo nasprotje so naravni pašniki, ki niso zasejani in se jih ne kosi ter gnoji. 

Vir: (1) Spletna enciklopedia “Wikipedia” 2 EVERT 2004: p. 726.

http://feal-future.org/eatlas/en/landscape-category/pasture