BioLiebert – ekološka kmetija družine Liebert

1. Uvod

Na ekološki kmetiji družine Liebert se vse vrti okrog črede koz v Geratshofenu. Kmetovalci so se odločili, da živali predstavijo na nov način, saj koze v Nemčiji še vedno veljajo za eksotične živali.

BioLiebert je ekološko podjetje, kjer predstavijo rejo koz. Za kmetovalce sta pomembna preglednost in krepitev zavesti . Reja koz nosi označbo regionalne in ekološke proizvodnje.

 

2. PROMOTOR PROFIL

BioLiebert – ekološka kmetija družine Liebert

Ime
Tobias
Priimek
Liebert
Rojstno leto
1987
Spol
Moški
Izobrazba

Kmetija se od leta 1986 nahaja v podeželju Geratshofen, okrožju Wertingen v upravnem okrožju Dillingen in je v lasti družine Liebert. Sprva so se več let ukvarjali z oskrbo konj, kasneje pa so vhlevili prve koze in konjski hlev so zaprli. Predhodniki današnjega gospodarja so v tem prepoznali tržno nišo.

Začeli so z izobraževanjem, načrtovanjem, poiskali so nasvete rejcev koz in jih povprašali po njihovih izkušnjah.

Sprejeta je bila odločitev o izgradnji sodobnega, kozam prilagojenega hleva, v katerem je oskrba živali preprosta, krmljene pa so senom, slamo in žiti. Potem je prišlo do postopnega širjenja, ki sedaj obsega obrat za rejo koz, klavnico, ki je registrirana z znakom EU, prodajalno in konferenčno dvorano.

Na kmetiji je poleg hleva tudi molzišče in objekt za rejo mladih živali.

Kmetija proizvaja surovo mleko, ne toplotno obdelano mleko. Ne prekuhavajo, temveč samo filtrirajo in ohladijo. Molze se dvakrat dnevno, mleko pa se redno dostavlja mlekarni. Neposredna prodaja mleka in mesa v omejenem obsegu poteka na kmetiji.

Pred kratkim so začeli s proizvodnjo kozjega sira. Ta zahteva veliko delovne obremenitve, zato jo do sedaj niso uvedli..

Tobias Liebert zdaj načrtuje še gradnjo stanovanjskega in poslovnega kompleksa, v katerem se bo lahko v prihodnosti še bolj osredotočil na neposredno prodajo. S tem želi nekoliko zapostavljeno kmetijo razviti v trajnostno in samozadostno kmetijsko podjetje sposobno dolgotrajnega obstoja.

3. Profil Kmetije

Address
Dorfstraße 7. 86637 Wertingen/Geratshofen

48.5469395761, 10.6893539429

Država
Nemčija
Kmetija območje na hektar
41.00
Datum začetka kmetovanja
Datum pridobitve kmetije
Število delavcev na kmetiji Družinski člani Ostali
Polni delovni čas 1 0
Delno zaposleni 2 0
Opis kmetije

Kmetija se od leta 1986 nahaja v podeželju Geratshofen, okrožju Wertingen v upravnem okrožju Dillingen in je v lasti družine Liebert. Sprva so se več let ukvarjali z oskrbo konj, kasneje pa so vhlevili prve koze in konjski hlev so zaprli. Predhodniki današnjega gospodarja so v tem prepoznali tržno nišo.

Začeli so z izobraževanjem, načrtovanjem, poiskali so nasvete rejcev koz in jih povprašali po njihovih izkušnjah.

Sprejeta je bila odločitev o izgradnji sodobnega, kozam prilagojenega hleva, v katerem je oskrba živali preprosta, krmljene pa so senom, slamo in žiti. Potem je prišlo do postopnega širjenja, ki sedaj obsega obrat za rejo koz, klavnico, ki je registrirana z znakom EU, prodajalno in konferenčno dvorano.

Na kmetiji je poleg hleva tudi molzišče in objekt za rejo mladih živali.

Kmetija proizvaja surovo mleko, ne toplotno obdelano mleko. Ne prekuhavajo, temveč samo filtrirajo in ohladijo. Molze se dvakrat dnevno, mleko pa se redno dostavlja mlekarni. Neposredna prodaja mleka in mesa v omejenem obsegu poteka na kmetiji.

Pred kratkim so začeli s proizvodnjo kozjega sira. Ta zahteva veliko delovne obremenitve, zato jo do sedaj niso uvedli..

Tobias Liebert zdaj načrtuje še gradnjo stanovanjskega in poslovnega kompleksa, v katerem se bo lahko v prihodnosti še bolj osredotočil na neposredno prodajo. S tem želi nekoliko zapostavljeno kmetijo razviti v trajnostno in samozadostno kmetijsko podjetje sposobno dolgotrajnega obstoja.

4. Multifunkcijsko in trajnostno kmetijstvo in Evropske kmetijske krajine (EAL)

Opis

V letu 2007 je EU vključila "Westerried nördlich Wertingen" (Western Northern Wertingen) kot območje št. DE7329-371 v evropsko biotopno omrežje "NATURA 2000". To vključuje zadnje ostanke nekdanjih mokrišč v vzhodnem Švabu Donauried, umeščenih med Höchstädt in Wertingen. Biotopi gostijo številne redke vrste rastlinstva in živalstva, na primer primule, močvirski encijan, razne orhideje, Chrysochraon dispar in Chorthippus montanus. Tu se pojavljajo tudi bobri.

Kmetija ima v lasti veliko pašnih in travniških površin v neposredni bližini hleva, nekaj pa tudi najetih bolj oddaljenih zemljišč, ki jih obiskujejo s posebej opremljenim "kozjim taksijem", da jih popasejo. Računajo, da bodo na ta način popasli vedno več zasebnih in občinskih zemljišč.

Leta 2010 so bila območju FFH dodana nova zemljišča, ki jih s kozami neguje  BioLiebert. Na teh območjih se izvajajo različni načrtovani ukrepi. Ti ukrepi omogočajo poti po poplavnih kanalih, vzdrževanje plitvih vodnih con, vodotokov, ki so speljani vzdolž jarkov, kot tudi setev zelenih površin in menjavanje košnje in pašne rabe travinja.

V postopku javnega razpisa za rabo in nego zemljišč, je bil s svojo inovativno rešitvijo izbran BioLiebert. S sedaj uveljavljenim konceptom se lahko dosežejo ne samo ekonomski učinki reje koz, temveč tudi ohranjanje narave in krajinski cilji.

Poleg proizvodnje in prodaje nišne visokokakovostne hrane, BioLiebert hkrati sledi cilju, približati ljudem podeželje. Namen ni čista komercializacija. Zainteresirane osebe, združenja, skupine vrtcev in šolskih razredov ter posameznike ali družine sprejmejo na kmetiji ali v hlevu. BioLiebert ponuja redne vodene oglede in demonstracije. Tako so lahko obiskovalci prisotni v vsakodnevnem življenju med kozami.

S to vrsto kmetijstva podjetje prispeva k:

- Ohranjanju in krepitvi biotske raznovrstnosti;

- ohranjanju tradicionalnih tehnik koriščenja kmetijskih zemljišč;

- spodbujanju vrednosti pokrajine;

- proizvodnji visoko kakovostne, varne in zdrave hrane;

- aktivnemu ohranjanju narave;

- Ozaveščanju o kmetijstvu - krajini - prehrani.

    1.  Nasveti/Priporočila :
Nasveti/Priporočila

 

"Pomislite o nišnih možnostih kombiniranja tem kmetijstva, ohranjanja narave in varovanja krajine. Če bo takšen projekt uspešen, bo to postala odlična priložnost za  neposredno prodajo izjemnih kmetijskih izdelkov!"

"Nega krajine spremlja velika odgovornost in je tudi izobraževalna  misija!"

5. Razmisleki, usposabljanja/kompetence ter trditve in vprašanja

Splošni razmislek

Danes kmetija BioLiebert gradi na že večletnih izkušnjah na področju kozjereje, predelave in trženja.

Poleg osnovnega tehničnega  izobraževanja je osebna izkušnja nepogrešljiva. Še posebej lahko odprta in konkretna izmenjava mnenj in izkušenj s kolegi, pomaga pri obvladovanju izzivov v praksi.

Odvisno od vrste obiskovalcev ponuja BioLiebert prostor za stik s kmetijstvom, krajino, hrano in naravo.

Jasni osnovni koncept lokalnega in ekološkega kmetijstva ter ohranjanja in vzdrževanja krajine, omogoča poslovne priložnosti ne le v sektorju neposredne prodaje, temveč tudi v pedagoškem sektorju. Kmetija nenehno išče poti, da te možnosti izkoristi.

Takšen celovit pristop promovira kmetijo, regijo in pokrajino.

prednosti slabosti
  • Trdna baza uporabnikov.
  • Stabilen pritok dohodkov preko neposredne prodaje.
  • Birokracija.
  • Vodenje dopolnilnih dejavnosti.
priložnosti NEVARNOSTI
  • Povečanje dodane vrednosti.
  • Sinergije.
  • Zunanji vplivi (vandalizem, kraja).
  • Povečanje najemnin zemlje zaradi bioplinarn.
Main Training/Skills/Competences

Gospod Liebert je zelo dobro usposobljen v kmetijstvu. V sektorju proizvodnje se počuti zelo močnega. Gradi na družinskih povezavah in tudi na komunikaciji in preglednosti.

Je v stalnih stikih in izmenjavah s strankami in pričakuje njihovo mnenje. Želi ostati na tekočem in še naprej razvijati svoje podjetje.

S podjetniškega vidika sta kmetija in gospod Liebert v dobrem položaju: imajo  izkušnje pri proizvodnji nišnega izdelka in vedo, kako ustvarjati dodano vrednost.

S skupnostjo so v stikih tudi preko usposabljanj in izobraževanj ter preko prodaje visoko kakovostnih proizvodov. Do skupnosti so odprti in vključujoči .

Trditve/Vprašanja

- Izziv je hkrati delovati na gospodarski in ekološki dodani vrednosti. Če povečate ugled v družbi, je to dober rezultat. Kakšne možnosti vidite za vaše podjetje pri združevanju ekoloških in gospodarskih ciljev?

- Ohranjanje biotske raznovrstnosti in ohranjanje vizualnih krajinskih značilnosti in elementov je mogoče podpreti. Ali imate v okolici zanimive pokrajinske značilnosti, ki jih je treba ohraniti?

- Da bi vstopili v tržno nišo, ki je zelo privlačna,  je treba računati na dodatno delovno obremenitev. Ali vidite realne možnosti, da boste opravili vse potrebno delo?

- Stik z lokalnimi šolami in vrtci je priložnost, da se neposredno seznanite s socialnimi vidiki in poslovnimi priložnostmi. Ali lahko vzpostavite povezave do izobraževalnih institucij v vaši regiji?

Ključne besede

Multifunctional & sustainable farming Key Words